Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 13 kwietnia 2022 r.)

Skład: 6 radnych.

Przewodniczący: Krzysztof Makowski.

Wiceprzewodniczące:

  • Elżbieta Bartczak,
  • Katarzyna Wachowska,
  • Agnieszka Wieteska. 

Członkowie:

  • Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska,
  • Sebastian Bohuszewicz.

 

Sekretarz komisji: Joanna Kaźmierczyk, p. 102 B, tel.: +48 (42) 638-48-00.


Metryka strony i historia zmian