Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.08.2017 09:00 do 02.08.2017 09:03.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Nagrody Miasta Łodzi

1927 r.

Aleksander Świętochowski – nagroda literacka za całokształt działalności pisarskiej.

1928 r.

Julian Tuwim – nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury.

1929 r.

Aleksander Brückner – nagroda literacka za działalność na polu krytyki literackiej.

1930 r.

Zofia Nałkowska - nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury.

1932 r.

Władysław Strzemiński, artysta malarz – nagroda plastyczna za całokształt prac w zakresie sztuk plastycznych.

1933 r.

Andrzej Strug – nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury.

1935 r.

Czesław Witoszyński, prof. Politechniki Warszawskiej – nagroda naukowa za wybitne zasługi w dziedzinie lotnictwa.

1936 r.

Kazimierz Twardowski, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – nagroda za całokształt pracy naukowej w zakresie filozofii.

1937 r.

Tadeusz Kulisiewicz, artysta grafik – nagroda plastyczna za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie grafiki i drzeworytnictwa.

1946 r.

Mieczysław Jastrun – nagroda literacka za całokształt pracy literackiej.

1947 r.

Halina Kijeńska-Dobkiewiczowa – nagroda muzyczna za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki.

1948 r.

Leon Schiller – nagroda teatralna za całokształt pracy reżyserskiej i aktorskiej.

1949 r.

Julian Tuwim – nagroda literacka za całokształt twórczości poetyckiej.

1950 r.

Józef Korski, Witold Korski, Roman Szymborski – nagroda architektoniczna za rozwiązanie architektoniczne Teatru Narodowego w Łodzi.

1955 r.

Marian Piechal – nagroda literacka im. J. Tuwima.

1956 r.

Stanisław Czernik – nagroda literacka im. J. Tuwima; 

Zdzisław Głowacki, artysta plastyk – nagroda za dorobek w dziedzinie malarstwa sztalugowego, ściennego i grafiki; 

Józef Pilarski, aktor i reżyser Teatru Nowego – nagroda za długotrwałą działalność w łódzkim środowisku roboczym oraz szereg doskonałych kreacji aktorskich; 

Władysław Raczkowski, prof. PWSM – nagroda muzyczna za całokształt pracy w dziedzinie muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć pedagogicznych oraz za aktywne przyczynienie się do powstania Opery Łódzkiej.

1957 r.

prof. Władysław Bratkowski, kier. Katedry Przędzalnictwa Włókien Łykowych PŁ – nagroda naukowa w zakresie nauk technicznych za osiągnięcia w technologii włókienniczej oraz całokształt pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej;

prof. dr Konrad Jażdżewski, kier. Katedry Archeologii UŁ – nagroda naukowa w zakresie nauk humanistyczno-społecznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie archeologii;

prof. Kazimierz Jurdziński, dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury w PWSM – nagroda muzyczna za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki;

Albin Łubniewicz, artysta malarz – nagroda plastyczna za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa sztalugowego i ściennego;

Janina Mieczyńska, choreograf – nagroda teatralna za całokształt pracy pedagogicznej w szkolnictwie teatralnym oraz za osiągnięcia w zakresie choreografii teatralnej;

Włodzimierz Słobodnik, poeta i tłumacz – nagroda literacka im. J. Tuwima.

1958 r.

prof. Kiejstut Bacewicz – muzyczna za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej na polu muzyki;

Kazimierz Dejmek, reżyser, dyr. Teatru Nowego – nagroda pracy aktorskiej za zasługi artystyczne oraz za trwały wkład w rozwój teatru w Polsce;

prof. Dr Alicja Dorabialska, kier. Katedry Chemii Fizycznej PŁ – nagroda naukowa za osiągnięcia w dziedzinie promieniotworczości oraz za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną;

Konstanty Mackiewicz, malarz, scenograf – nagroda plastyczna za całokształt pracy na polu plastyki;

Władysław Rymkiewicz, pisarz – nagroda literacka im. J. Tuwima za całokształt działalności literackiej;

prof. dr Stefania Skwarczyńska z UŁ – nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia w zakresie teorii literatury oraz za całokształt prac naukowo-badawczych.

1959 r.

Eugeniusz Budlewski, Cyprian Jaworski, Zbigniew Wysznawski z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – nagroda architektoniczo-plastyczna;

Henryk Czyż, dyrygent, dyr. Art. Filharmonii Łódzkiej – nagroda muzyczna za całokształt twórczości muzycznej;

Stanisław Łapiński, aktor – nagroda teatralno-filmowa.

1960 r.

prof. dr Atanazy Boryniec, kier. Katedry Technologii Włókien Sztucznych PŁ – nagroda naukowa w dziedzinie nauk technicznych;

prof. dr Józef Wacław Grott, kier. Katedry i I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM i WAM – nagroda naukowa w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Leszek Kazimierz Pawłowski, kier. Zakładu Zoologii Ogólnej UŁ - nagroda naukowa w dziedzinie nauk przyrodniczych;

prof. dr Jan Szczepański, kier. Katedry Socjologii UŁ – nagroda naukowa w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych.

1961 r.

Bolesław Busiakiewicz, dziennikarz – nagroda w dziedzinie publicystyki i działalności kulturalno-oświatowej;

Leon Gomolicki, pisarz – nagroda literacka im. J. Tuwima;

prof. dr Edward Rosset, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej – nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych;

prof. dr Wincenty Tomaszewicz, emerytowany prof. AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1962 r.

Jadwiga Hryniewiecka, choreograf w zespole S. Harmana – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

doc. dr Adam Ginsbert, kier.Katedry Gospodarki Miejskiej w SGPiS – nagroda za pracę w dziedzinie nauk ekonomicznych związanych z Łodzią;

prof. Witold Korewa, kier. Katedry Części Maszyn PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

zespół lekarzy II Kliniki Chirurgicznej AM w składzie: prof. dr Jan Moll, Marian Śliwiński, Mieczysław Smyk-Wilczyńki, Stanisław Adamski, Stefan Skotnicki, Stefan Chyliński – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1963 r.

prof. dr Jan Dylik, dyr. Instytutu Geografii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych;

prof. dr Zofia Jerzmanowska, kier. Katedry i Zakładu Chemii Ograniczonej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. Eugeniusz Jezierski, kier. Katedry Maszyn Elektrycznych i Transformatorów PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych i postępu technicznego;

prof. Hanna Małkowska, dziekan Wydziału Aktorskiego PWSAiT im. L. Schillera – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury.

1964 r.

Eugeniusz Ajnenkiel, poseł na Sejm – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. Dr Andrzej Himmel, szef Katedry i III Kliniki Chorób Wewnętrznych WAM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. Paweł Prindisz, kier. Katedry Przędzalnictwa PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

prof. Dr Bernard Zabłocki, kier. Katedry Mikrobiologii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych.

1965 r.

prof. dr Józef Litwin, kier. Katedry Prawa Administracyjnego UŁ – nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych;

Józef Rachwalski, scenograf – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. dr Mieczysław Serwiński, kier. Katedry Inżynierii i Aparatury Chemicznej PŁ – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych i postępu technicznego;

prof. dr Janusz Sobański, kier. Kliniki Chorób Oczu AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1966 r.

prof. dr Antoni Dmochowski, kier. Katedry Biochemii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych;

Jan Koprowski, pisarz – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. dr Jerzy Kroh, kier. Katedry Chemii Radiacyjnej PŁ - nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Aleksander Radzimiński, kier. Katedry i Kliniki Laryngologicznej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1967 r.

Karol Grabowski, kier. Wydziału Kultury i Oświaty w ZG Zw. Zaw. Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. dr Władysław Kuczyński, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

płk prof. dr Jan Leńko, kier. Katedry i Kliniki Urologicznej WAM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Aleksander Zawadzki, kier. Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej AM – nagroda w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych.

1968 r.

prof. dr Adam Szpunar, kier. Katedry Prawa Cywilnego UŁ – nagroda w dziedzinie nauk prawniczych;

prof. dr Jerzy Werner, rektor PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

zespół w składzie: Jerzy Nitecki, Władysław Orłowski, Roman Sykała, Tadeusz Szewera, Marek Wawrzkiewicz – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury.

1969 r.

prof. dr Witold Janowski, rektor UŁ – nagroda w dziedzinie nauk matematycznych;

Wiesław Jażdżyński, literat, publicysta, działacz społeczny – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

Wacław Kondek, artysta grafik, malarz i rzeźbiarz – nagroda w dziedzinie kultury;

prof. dr Jan Michalski, kier. Zakładu VI Instytutu chemii Organicznej PAN – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Władysław Pełczewski, kier. Katedry Automatyki PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

płk prof. dr Jan Pruszyński, szef Kliniki Chirurgii WAM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1970 r.

Jadwiga Adrzejewska, aktorka – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

prof. dr Janusz Bardach, kier. Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Edward Józefowicz, kier. Katedry Chemii Nieograniczonej PŁ – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Antonina Kłosowska, kier. Katedry Socjologii i Myśli Społecznej UŁ – nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych;

dr Zygmunt Latoszewski, kier. artystyczny i dyrygent Teatru Wielkiego – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

mgr inż. Aleksander Żwierko, architekt, projektant w “Miastoprojekcie” – nagroda w dziedzinie architektury.

1971 r.

płk prof. dr Józef Borsuk, szef Katedry i Kliniki Laryngologicznej WAM – nagroda w dziedzinie medycyny społecznej;

prof. Marian Chwalibóg, zastępca dyr. Instytutu Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

Benon Liberski, artysta plastyk – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

dr Józef Marczak, kier. Ośrodka Badawczego ZG Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego – nagroda w dziedzinie upowszechniania wiedzy;

prof. dr Wacław Szubert, dyr. Instytutu Administracji UŁ – nagroda w dziedzinie nauk społecznych.

1972 r.

Władysław Bojkow, architekt wnętrz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej;

Henryk Debich, dyrygent i kier. art. Orkiestry Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

prof. Olga Olgina-Mackiewicz, śpiewaczka, prof. PWSM – nagroda w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury;

prof. dr Tadeusz Pawlikowski, kier. Kliniki Endokrynologicznej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

Zespół realizatorów Studia Małych Form Filmowych “Se-Ma-For” w składzie: Leon Dembiński, Janina Hartwig, Eugeniusz Ignaciuk, Mieczysław Janik, Jadwiga Kudrzycka, Leszek Nartowski, Marian Sitek, Tadeusz Wilkosz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej;

Zespół pracowników Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto w składzie: Jan Cerski, Mirosław Cichulski, Józef Kaczkowski, Marian Kępa, Włodzimierz Kławruć, Andrzej Kowalówka, Zygfryd Kwiatkowski, Maria Laskowska-Bogusławska, Lucjan Laskowski, Roman Rojek, Zdzisław Sabela, Władysław Sieczyński, Stefan Snawadzki, Jan Suchara, Jan Szymczak – nagroda w dziedzinie techniki.

1973 r.

prof. dr Witold Hahn, dyr. Instytutu Chemii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Jerzy Nofer, dyr. Instytutu Medycyny Pracy – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

Igor Sikirycki, poeta, prozaik i tłumacz – nagroda za twórczość literacką oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;

prof. dr Stanisław Zagrodzki, dyr. Instytutu Chemicznej Technologii Żywności PŁ – nagroda za osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie cukiernictwa; 

Zespół Tańca Ludowego im. Szymona Harnama – w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej.

1974 r.

prof. dr Jerzy Leyko, dyr. Instytutu Mechaniki Stosowanej PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

Henryk Rudnicki, dziennikarz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i popularyzację dziejów Łodzi;

prof. dr Witold Śmiech, kier. Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UŁ – nagroda w dziedzinie fonetyki historycznej i morfologii języka polskiego;

Zespół: dr inż. Mieczysław Badziak i mgr inż. Zdzisław Wlazłowicz – nagroda za całokształt pracy przy budowie wodociągu Sulejów-Łódź;

Zespół projektantów Pracowni Wzornictwa Laboratorium Przemysłu Jedwabniczego i Tkanin Dekoracyjnych w składzie: Irena Chrząszcz, Roman Korbik, Barbara Kubik, Henryk Kubik, Halina Ładanowska, Maria Łopińska, Stefania Olszak, Zofia Samoggy, Zygmunt Suty – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki (rozwój wzornictwa i estetyki produkcji przemysłowej dywanów i tkanin dekoracyjnych).

1975 r.

prof. dr Stanisław Cwynar, kier. Katedry i Kliniki Psychiatrycznej AM – nagroda za całokształt twórczości naukowej i działalność w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej;

Jan Huszcza, pisarz – nagroda za całokształt twórczości literackiej;

Krystyna Kondratiuk, dyr. Muzeum Historii Włókiennictwa – nagroda w dziedzinie upowszechniania i propagandy tkaniny artystycznej;

prof. dr Gryzelda Missalowa, kier. Katedry Historii Polski XIX i XX w. UŁ – nagroda za prace naukowe dotyczące dziejów przemysłu włókienniczego i klasy robotniczej w okręgu łódzkim;

Mieczysław Woźniakowski, pedagog i działacz społeczno-kulturalny – nagroda za całokształt działalności oświatowej i kulturalnej;

Zespół konstruktorów i technologów, twórców przędzarki bezwrzecionowej PF-1, w składzie: Wacław Ankudowicz, Tadeusz Filipczak, Jerzy Jabłkiewicz, Tadeusz Jedryka , Ryszard Jóźwicki, Henryk Kubica, Józej Łaski, Jan Pacholski – nagroda w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza włókiennictwa;

1976 r.

prof. Stanisław Dzierzbicki z Instytutu Transformatorów Maszyn i Aparatów Elektrycznych PŁ - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie aparatów elektrycznych;

Antoni Kasprowicz, pisarz - nagroda za całokształt twórczości i działalności literackiej;

doc. dr Bogumił Kozłowski, ordynator Oddziału Ocznego Szpitala im. K. Jonschera - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie okulistyki;

prof. dr Włodzimierz Musiał, dyr. Instytutu Kardiologii AM - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie kardiologii;

Feliks Żukowski, aktor i reżyser - nagroda za całokształt działalności aktorskiej, reżyserskiej i organizatorskiej w Teatrze im. S. Jaracza;

1977 r.

Wacław Biliński, pisarz - nagroda za całokształt twórczości i działalności literackiej;

Mieczysław Jagoszewski, dziennikarz - nagroda za całokształt twórczości i działalności dziennikarskiej oraz literackiej związanej z Łodzią;

gen. bryg. prof. dr Wiesław Łasiński, kier. Instytutu Biologiczno-Morfologicznego WAM - nagroda za całokształt twórczości w zakresie nauk medycznych oraz działalności dydaktycznej;

Antoni Majak, aktor, śpiewak operowy i reżyser - nagroda za całokształt działalności aktorskiej i reżyserskiej w Operze Łódzkiej;

prof. Edward Szwarcsztajn, dyr. Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej, technicznej i dydaktycznej w dziedzinie przetwórstwa celulozy oraz rozwoju przemysłu papierniczego;

prof. Władysław Welfe, prorektor PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie ekonometrii i jej wykorzystania w procesach gospodarczych.

1978 r.

prof. dr Andrzej Alichniewicz, kier. Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej Instytutu Chirurgii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i osiągnięcia w kształceniu kadry lekarskiej;

prof. dr Bohdan Baranowski, kier. Zakładu Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej, dotyczącej terenów Polski środkowej, a zwłaszcza dziejów Łodzi i regionu Łódzkiego;

Jerzy Czacki, dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bartoszewicach - nagroda za całokształt działalności w zakresie wdrażania osiągnięć nauk rolniczych do produkcji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych producentów rolnych i prowadzenia działalności gospodarczej;

Wanda Karczewska, pisarka - nagroda za całokształt działalności literackiej;

Wojciech Pilarski, aktor Teatru Nowego - nagroda za działalność aktorską i reżyserską;

Ryszard Stanisławski, dyr. Muzeum Sztuki - nagroda za zasługi dla rozwoju muzealnictwa, a zwłaszcza za popularyzowanie sztuki współczesnej;

prof. dr Janusz Szosland, dyr. Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna PŁ - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie włókiennictwa;

prof. Zbigniew Szymonowicz, pianista, kier. Katedry Fortepiany PWSM - nagroda za całokształt działalności koncertowej, kompozytorskiej i pedagogicznej;

1979 r.

Tadeusz Chróścielewski, pisarz - nagroda za całokształt twórczości literackiej;

prof. dr Anna Dylik, dyr. Instytutu Geografii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie geografii;

prof. dr Edward Galas, rektor PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie biochemii technicznej;

Henryk Konarzewski, emerytowany nauczyciel i dyr. XXVI LO - nagroda za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej;

Teresa May - Czyżowska, śpiewaczka, solistka Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie śpiewu operowego; 

Feliks Parnell, tancerz i choreograf - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie baletu;

Józef Skrobiński, artysta malarz - nagroda za całokształt twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa;

płk. prof. dr Władysław Tkaczewski, kier. III Kliniki Chorób Wewnętrznych WAM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny;

Janusz Wyżnikiewicz, architekt, projektant Miejskiego Biura Projektów - nagroda za działalność projektową i realizacyjną w dziedzinie architektury.

1980 r.

Delfina Ambroziak, śpiewaczka, solistka Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie śpiewu operowego;

prof. dr Zygmunt Charzyński, kier. Zakładu Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie matematyki;

Kazimierz Dębski, pedagog i chórmistrz, dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa;

prof. dr Antoni Kotełko, dyr. Instytutu Technologii i Chemii Leków AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie technologii środków leczniczych;

prof. Marian Jeaschke, artysta malarz - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa;

Władysław Malczewski, śpiewak operowy, artysta Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych i działalność dydaktyczną w dziedzinie śpiewu operowego;

prof. Bronisław Sochor z Instytutu Elektroenergetyki PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej w dziedzinie elektrotermii i jej zastosowań w gospodarce energetycznej;

Bernard Sztajnert, poeta, prozaik, eseista - nagroda za całokształt twórczości literackiej; 

Zespół inżynierów Łódzkich Zakładów Radiowych "Unitra-Fonica" w składzie: Witold Bohdzian, Leon Bołdaniuk, Janusz Joński, Jan Kędziora, Marek Mierzwiński, Stefan Skoczek, Andrzej Skonieczny - za osiągnięcia w dziedzinie przygotowywania i wdrożenia do produkcji seryjnej gramofonów i wzmacniaczy klasy Hi-Fi, odpowiadających standardom międzynarodowym.

1981 r.

prof. dr Henryk Błasiński, zastępca dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej PŁ - nagroda za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą i społeczną;

Agnieszka Brych, pielęgniarka - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz wkład pracy związanej z kształceniem kadr pielęgniarskich;

Roman Kaczmarek, emerytowany dyr. MBP im. L. Waryńskiego - nagroda za całokształt pracy zawodowej w dziedzinie kultury, bibliotekarstwa i społecznej w zakresie badań i popularyzacji dziejów Łodzi i regionu;

prof. dr Aleksander Kamiński (1903-1978), b. kier. Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ - nagroda pośmiertna za całokształt twórczości literackiej;

doc. Bolesław Kardaszewski, architekt, główny projektant Biura Projektowo Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt - Łódź Miasto" - nagroda za całokształt działalności projektowej i realizacyjnej w dziedzinie architektury;

Irena Kasprzak, nauczycielka - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie wychowania dzieci specjalnej troski;

Hanna Małkowska, aktorka - nagroda za działalność artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie aktorskiej;

Józef Miksa, przew. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Wróblewie - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie rolnictwa;

prof. Zenon Płoszaj, skrzypek, rektor PWSM - nagroda za całokształt działalności dydaktycznej w dziedzinie kultury muzycznej;

płk. prof. dr Zdzisław Ruszczak, kier. Katedry i Kliniki Dermatologicznej WAM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie medycyny;

prof. dr Zenon Torzecki, dyr. Instytutu Patologii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej, zawodowej i społecznej;

prof. dr Jerzy Wróblewski, kier. Zakładu Teorii Państwa i Prawa UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie teorii państwa i prawa;

1982 r.

Jan Bąbiński, dziennikarz w Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia - nagroda za całokształt twórczości dziennikarskiej i literackiej;

prof. dr Karol Dejna, kier. Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ - nagroda za całokształt twórczości naukowej i badawczej w dziedzinie dialektologii polskiej i słowiańskiej;

Krystyna Hencz, instruktor teatralny - nagroda za zasługi dla rozwoju ruchu artystycznego i działalność społeczno-wychowawczą;

Eufemia Jagielska, terenowy opiekun społeczny - nagroda za całokształt działalności samorządowej i terenowego opiekuna społecznego;

Wojciech Drygas, dziennikarz, satyryk - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie rozwoju dziennikarstwa;

prof. dr Marian Kryszewski z Instytutu Polimerów PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie fizyki i fizykochemii polimerów;

prof. dr Stanisław Kuczewski, zastępca dyr. Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej w dziedzinie nauki i techniki;

Jadwiga Lech-Skubińska, zastępca dyr. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" - nagroda za całokształt pracy zawodowej w dziedzinie farmakologii oraz za działalność społeczną;

dr Jerzy Rowiński, lekarz Poradni Rejonowej nr 23 - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz działalność profilaktyczno-leczniczą;

Jan Szwed, wychowawca młodzieży, działacz i sędzia sportowy - nagroda za całokształt pracy pedagogicznej, społecznej i sportowej;

prof. Franciszek Wesołowski, muzyk, emerytowany prof. PWSM - nagroda za całokształt działalności dydaktycznej i naukowo - artystycznej w dziedzinie kultury muzycznej.

1983 r.

doc. Rajmund Ambroziak, pianista, dyr. i kier. art. Państwowego Teatru Muzycznego - nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej;

Józef Arkusz, reżyser w Wytwórni Filmów Oświatowych - nagroda za działalność reżyserską w dziedzinie filmu oświatowego i naukowego;

płk. doc. dr Hieronim Bartel, dziekan Wydziału Lekarskiego WAM, harcmistrz - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej oraz społeczno-instruktorskiej w ZHP;

inż. Tadeusz Chojecki - nagroda za całokształt działalności społecznej i propagandowej z dziećmi i młodzieżą szkolną;

prof. Wiesław Garboliński, artysta plastyk, prof. PWSSP - nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;

Irena Kik, choreograf, kier. art. Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy "Poltex" oraz Zespołu Pieśni i Tańca Folkloru Łódzkiego przy ZPB im. Obrońców Pokoju - nagroda za całokształt pracy twórczej i zasługi dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

prof. dr Konstanty Markiewicz, komendant Instytutu Medycyny Wewnętrznej WAM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w zakresie nauk medycznych;

Włodzimierz Olejniczak, racjonalizator, mistrz dyplomowany w Fabryce Dywanów "Dywilan" - nagroda za całokształt pracy zawodowej, społecznej i wynalazczej;

Tadeusz Papier, prozaik, publicysta - za całokształt działalności literackiej;

prof. dr Władysław Piotrowski, dyr. Instytutu Ekonomiki Produkcji UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie ekonomiki przemysłu i postępu technicznego;

prof. dr Jerzy Rachwalski z Instytutu Organizacji i Zarządzania PŁ - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie nauki i techniki oraz organizacji, zarządzania i ekonomiki przemysłu włókienniczego;

Zofia Skalska, emerytowana nauczycielka, instruktor ZHP - nagroda za całokształt pracy oświatowo - wychowawczej i pedagogicznej;

Ewa Wycichowska, choreograf, solistka baletu Teatru Wielkiego - nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie sztuki baletowej;

Zespół pracowników Zakładu Artykułów Medycznych Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w składzie: Alicja Dyczka, Krystyna Lesiakowska, Andrzej Nawrocki, Czesław Okrojek, Krzysztof Raczyński - nagroda za zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie.

1984 r.

Feliks Bąbol, dziennikarz - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie dziennikarstwa;

prof. dr Krystyna Kotełko, dyr. Instytutu Mikrobiologii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej;

prof. dr Zbigniew Kuchowicz z Zakładu Historii Polski Nowożytnej UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i literackiej;

prof. Józef Karol Lasocki, muzyk, kompozytor - nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie upowszechniania muzyki;

Władysława Matuszewska, harcmistrz - nagroda za szczególne osiągnięcia społeczne i w działalności harcerskiej i oświatowej;

Jerzy Mazurczyk, artysta rzeźbiarz - nagroda za szczególne zasługi artystyczne w dziedzinie rzeźbiarstwa i twórczości pomnikowej;

Józefa Plota, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich - nagroda za działalność społeczną i kulturalną w środowisku wiejskim;

prof. dr Antoni Prusiński, kier. Katedry i Kliniki Neurologii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Jerzy Ruciński, dyr. Instytutu Polimerów PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo badawczej i dydaktycznej;

Lech Sosnowski, prezes "Społem", Oddział Spółdzielczych Domów Handlowych "Central" - nagroda za całokształt działalności zawodowej w dziedzinie handlu;

mgr inż. Stanisław Stempnik, kier. Sekcji Technologicznej Obróbki Skrawaniem w Łódzkich Zakładach Radiowych "Fonica" - nagroda za wybitne osiągnięcia wynalazcze i racjonalizatorskie;

Metryka strony i historia zmian