Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.09.2019 10:28 do 07.01.2020 09:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

329/2019
Data:13.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan):BGM_p19_329_20190916.pdf
Treść projektu:BGM_p19_329_20190916.docx
328/2019
Data:13.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan):WEd_p19_328_20190916.pdf
Treść projektu:WEd_p19_328_20190916.docx
327/2019
Data:13.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. „Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Treść projektu (skan):ZPr_p19_327_20190916.pdf
Treść projektu:ZPr_p19_327_20190916.docx
325/2019
Data:13.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej
Treść projektu (skan):ZNN_p19_325_20190916.pdf
Treść projektu:ZNN_p19_325_20190916.docx
322/2019
Data:06.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan):p19_322_20190909.pdf
321/2019
Data:06.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan):p19_321_20190909.pdf
320/2019
Data:05.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzioraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan):p19_320_20190909.pdf
319/2019
Data:05.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan):p19_319_20190909.pdf
317/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 69 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodziprzy ul. Łucji 12/16
Treść projektu (skan):p19_317_20190909.pdf
316/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 68 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wvchowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu (skan):p19_316_20190909.pdf
315/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 66 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego 20
Treść projektu (skan):p19_315_20190909.pdf
314/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 65 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
Treść projektu (skan):p19_314_20190909.pdf
313/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 56 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
Treść projektu (skan):p19_313_20190909.pdf
312/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 54 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodziprzy ul. Wapiennej 24a
Treść projektu (skan):p19_312_20190909.pdf
311/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 53 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. MariiGrzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151
Treść projektu (skan):p19_311_20190909.pdf
310/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 50 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodziprzy ul. Częstochowskiej 36
Treść projektu (skan):p19_310_20190909.pdf
309/2019
Data:02.09.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 49 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11
Treść projektu (skan):p19_309_20190909.pdf
308/2019
Data:30.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan):p19_308_20190903.pdf
307/2019
Data:30.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan):p19_307_20190904.pdf
302/2019
Data:14.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowejmiasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan):p19_302_20190816.pdf
Autopoprawka (skan):p19_302a_20190827.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan):p19_302a2_20190829.pdf
301/2019
Data:14.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan):p19_301_20190816.pdf
Autopoprawka (skan):p19_301a_20190827.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan):p19_301a2_20190829.pdf
298/2019
Data:13.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan):p19_298_20190814.pdf
297/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu (skan):p19_297_20190822.pdf
296/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 46 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi przy ul. Krochmalnej 15
Treść projektu (skan):p19_296_20190822.pdf
295/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi przy ul. Deotymy 1
Treść projektu (skan):p19_295_20190822.pdf
294/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi przy ul. Powszechnej 15
Treść projektu (skan):p19_294_20190822.pdf
293/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy ul. Karola Bohdanowicza 11
Treść projektu (skan):p19_293_20190822.pdf
292/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27
Treść projektu (skan):p19_292_20190822.pdf
291/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9
Treść projektu (skan):p19_291_20190822.pdf
290/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 37 w Łodzi przy ul. Jarosławskiej 29
Treść projektu (skan):p19_290_20190822.pdf
289/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1
Treść projektu (skan):p19_289_20190822.pdf
288/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 34 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu (skan):p19_288_20190822.pdf
287/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136
Treść projektu (skan):p19_287_20190822.pdf
286/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Fabrycznej 4
Treść projektu (skan):p19_286_20190822.pdf
285/2019
Data:12.08.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 1
Treść projektu (skan):<