Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.01.2020 09:52 do 07.01.2020 09:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

398/2019
Data:23.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w prawie własności gruntu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45
Treść projektu (skan):ZNN_p19_398_20191224.pdf
Treść projektu:ZNN_p19_398_20191224.doc
396/2019
Data:23.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2019/2020
Treść projektu (skan):Ed_p19_396_20191223.pdf
Treść projektu:Ed_p19_396_20191223.docx
395/2019
Data:18.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”
Treść projektu (skan):MOPS_p19_395_20191218.pdf
Treść projektu:MOPS_p19_395_ 20191218.doc
394/2019
Data:17.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu (skan):MOPS_p19_394_20191218.pdf
Treść projektu:MOPS_p19_394_20191218.docx
393/2019
Data:17.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan):Bd_p19_393_20191217.pdf
Treść projektu:Bd_p19_393_edyt_20191217.pdf
Autopoprawka (skan):Bd_p19_393a_20191223.pdf
Autopoprawka:Bd_p19_393a_edyt_20191223.pdf
392/2019
Data:17.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan):Bd_p19_392_20191217.pdf
Treść projektu:Bd_p19_392_20191217.doc
Autopoprawka (skan):Bd_p19_392a_20191224.pdf
Autopoprawka:Bd_p19_392a_20191224.doc
391/2019
Data:11.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan):Fn_p19_391_20191211.pdf
Treść projektu:Fn_p19_391_20191211.docx
390/2019
Data:09.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217
Treść projektu (skan):ZNN_p19_390_20191210.pdf
Treść projektu:ZNN_p19_390_20191210.doc
389/2019
Data:06.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:Milionowej, Jarosława Haśka, Stanisława Przybyszewskiego, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan):MPU_p19_389_20191209.pdf
Treść projektu:MPU_p19_389_20191009.docx
388/2019
Data:06.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2020 roku
Treść projektu (skan):ZDiT_p19_388_20191209.pdf
Treść projektu:ZDiT_p19_388_20191209.docx
387/2019
Data:06.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 113B
Treść projektu (skan):DM_p19_387_20191213.pdf
Treść projektu:DM_p19_387_20191213.doc
386/2019
Data:06.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łanowej 4
Treść projektu (skan):DM_p19_386_20191213.pdf
Treść projektu:DM_p19_386_20191213.doc
385/2019
Data:06.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowejnieruchomości położonych w Łodzi przy pl. Wolności 1 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
Treść projektu (skan):DM_p19_385_20191209.pdf
Treść projektu:DM_p19_385_20191209.doc
384/2019
Data:06.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych stanowiących własność Miasta Łodzi, w ramach odszkodowania za nieruchomościnabyte przez Miasto Łódź z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej
Treść projektu (skan):DM_p19_384_20191210.pdf
Treść projektu:DM_p19_384_20191210.doc
383/2019
Data:05.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu (skan):ZNN_p19_383_20191210.pdf
Treść projektu:ZNN_p19_383_20191210.docx
382/2019
Data:02.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan):Bd_p19_382_20191203.pdf
Treść projektu:Bd_p19_382_edyt_20191203.pdf
Autopoprawka (skan):Bd_p19_382a_20191209.pdf
Autopoprawka:Bd_p19_382a_edyt_20191209.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan):Bd_p19_382a2_20191211.pdf
Autopoprawka nr 2:Bd_p19_382a2_edyt_20191211.pdf
381/2019
Data:02.12.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan):Bd_p19_381_20191203.pdf
Treść projektu:Bd_p19_381_20191203.doc
Autopoprawka (skan):Bd_p19_381a_20191209.pdf
Autopoprawka:Bd_p19_381a_20191209.docx
Autopoprawka nr 2 (skan):Bd_p19_381a2_20191211.pdf
Autopoprawka nr 2:Bd_p19_381a2_20191211.doc
380/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan):Ed_p19_380_20191202.pdf
Treść projektu:Ed_p19_380_20191202.doc
379/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan):Ed_p19_379_20191202.pdf
Treść projektu:Ed_p19_379_20191202.doc
378/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan):ZDiT_p19_378_20191203.pdf
Treść projektu:ZDiT_p19_378_20191203.docx
Autopoprawka (skan):p19_378a_20191204.pdf
Autopoprawka:p19_378a_20191204.doc
377/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli
Treść projektu (skan):BPS_p19_377_20191202.pdf
Treść projektu:BPS_p19_377_20191202.doc
376/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli
Treść projektu (skan):BPS_p19_376_20191202.pdf
Treść projektu:BPS_p19_376_20191202.doc
375/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść projektu (skan):ZSS_p19_375_20191129.pdf
Treść projektu:ZSS_p19_375_20191129.doc
374/2019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020
Treść projektu (skan):ZSS_p19_374_20191129.pdf
Treść projektu:ZSS_p19_374_20191129.doc
373/3019
Data:29.11.2019
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi
Treść projektu (skan):ZSS_p19_373_20191129.pdf
Treść projektu:ZSS_p19_373_20191129.doc
Metryka strony i historia zmian