Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pierwszy Wiceprezydent Tomasz Trela

Tomasz Trela
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104 pok. 142 A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-16
fax: +48 (42) 638-42-16
e-mail: t.trela@uml.lodz.pl


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela nadzoruje:

   1. sprawy:

  1. funkcjonowania urzędu pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania,
  2. działalności gospodarczej,
  3. edukacji i wychowania,
  4. programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta,
  5. energetyki miejskiej,
  6. infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji,
  7. ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa,
  8. kultury fizycznej i sportu,
  9. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;

   2. pracę Departamentu Spraw Społecznych.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (17.07.2017 13:52)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BRPiNM (14.09.2017 14:11)

Ilość odwiedzin: 1872