Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pierwszy Wiceprezydent Wojciech Rosicki

Wojciech Rosicki
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 126A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-14, +48 (42) 638-45-92
fax: +48 (42) 638-42-17
e-mail: edyta.witczak@uml.lodz.pl - Edyta Witczak, asystentka wiceprezydenta


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Wojciech Rosicki:

    1. nadzoruje sprawy:

 1. urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
 2. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
 3. programowania gospodarczego i strategii miasta,
 4. rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacji,
 5. organizacji w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO 2024,
 6. pozyskiwania środków z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne,
 7. zarządzania projektami strategicznymi miasta,
 8. inwestycji miejskich,
 9. dróg i transportu publicznego;

    2. nadzoruje pracę Departamentu Architektury i Rozwoju;
    3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Wojciech Rosicki nadzoruje również:

 1. sprawy:
  1. funkcjonowania urzędu pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania,
  2. działalności gospodarczej,
  3. wspierania przedsiębiorczości,
  4. kultury fizycznej i sportu,
  5. edukacji i wychowania,
  6. programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta,
  7. energetyki miejskiej,
  8. infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji;
 2. pracę Departamentu Pracy, Edukacji i Sportu.

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (17.07.2017 13:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (30.10.2019 12:21)

Ilość odwiedzin: 5448

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.10.2019 12:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.10.2019 11:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.11.2018 12:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.01.2018 15:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.01.2018 15:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 15:55 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 15:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 14:57 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 14:53 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 14:22 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 13:54 Migracja danych Utworzenie strony