Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.10.2019 11:37 do 30.10.2019 11:42.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzir

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl
r


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:r

    1. sprawy:

 1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
 2. osób niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 4. jednostek pomocniczych miasta,
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. konsultacji społecznych,
 7. ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa,
 8. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji;

    2. pracę Departamentu Polityki Społecznej i Zieleni.r

Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje również:r

1. sprawy:

 1. zarządzania majątkiem miasta,
 2. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. h,
 3. ochrony praw własności do nieruchomości,
 4. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
 5. geodezji,
 6. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 7. kultury,
 8. ochrony praw konsumentów,
 9. ochrony informacji niejawnych;

2. pracę Departamentu Gospodarowania Majątkiem, w tym bezpośrednio Wydziału Kultury.


Metryka strony i historia zmian