Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.10.2019 11:42 do 12.11.2019 12:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzir

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl
r


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:r

    1. sprawy:

 1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
 2. osób niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 4. jednostek pomocniczych miasta,
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. konsultacji społecznych,
 7. ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa,
 8. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji;

    2. pracę Departamentu Polityki Społecznej i Zieleni.r

Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje również:r

1. sprawy:

 1. zarządzania majątkiem miasta,
 2. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. h zarządzenia Nr 2427/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
 3. ochrony praw własności do nieruchomości,
 4. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
 5. geodezji,
 6. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 7. kultury,
 8. ochrony praw konsumentów,
 9. ochrony informacji niejawnych;

2. pracę Departamentu Gospodarowania Majątkiem, w tym bezpośrednio Wydziału Kultury.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.11.2018 08:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (13.02.2020 11:37)

Ilość odwiedzin: 4497

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
13.02.2020 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2020 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2020 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2020 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 13:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 12:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 12:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.10.2019 11:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.10.2019 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.01.2019 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2018 13:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.11.2018 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.11.2018 08:54 Tomasz Wilk Utworzenie strony