Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.01.2020 12:04 do 13.02.2020 11:37.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzir

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:r

    1. sprawy:

 1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
 2. osób niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 4. jednostek pomocniczych miasta,
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. konsultacji społecznych,
 7. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
 8. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 9. akt stanu cywilnego,
 10. stowarzyszeń i fundacji,
 11. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta prowadzących działalność leczniczą,
 12. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji;

    2. pracę Departamentu Polityki Społecznej.


Metryka strony i historia zmian