Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski

Krzysztof Piątkowski
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 144A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-11
fax: +48 (42) 638-44-17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. polityki informacyjnej i komunikacji społecznej,
  2. promocji i turystyki,
  3. jednostek pomocniczych miasta,
  4. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  5. konsultacji społecznych,
  6. kultury,
  7. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  8. ochrony praw konsumentów,
  9. ochrony informacji niejawnych;

    2. pracę Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (17.07.2017 14:34)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (29.08.2017 15:56)

Ilość odwiedzin: 1351