Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski

Krzysztof Piątkowski
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 144A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-11
fax: +48 (42) 638-44-17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. zarządzania majątkiem miasta,
  2. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. h zarządzenia Nr 310/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
  3. ochrony praw własności do nieruchomości,
  4. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta,
  5. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
  6. geodezji,
  7. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  8. kultury,
  9. ochrony praw konsumentów,
  10. ochrony informacji niejawnych;

    2. pracę Departamentu Gospodarowania Majątkiem, w tym bezpośrednio Wydziału Kultury.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (17.07.2017 14:34)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (11.01.2019 13:07)

Ilość odwiedzin: 4003

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.01.2019 13:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.01.2019 13:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.01.2019 12:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.01.2019 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.12.2018 08:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2018 12:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 15:56 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 15:05 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 14:34 Migracja danych Utworzenie strony