2015-03-06
ostatnia aktualizacja: 2015-05-12

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
informacje dla wyborców niepełnosprawnych

  1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   treść informacji >>>
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne 
   treść informacji >>>
  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców (dotyczy ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r.)
   treść informacji >>>
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   treść informacji >>>
   • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [>>>.doc] [>>>.pdf]
  5. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
  6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborcy do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej treść informacji >>>
  7. Wykaz lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   treść wykazu >>>
  8. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz nie w pełni sprawnych, pragnących wziąć udział w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
   treść informacji >>> 

Metryka strony i historia zmian