Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.10.2017 09:02 do 31.10.2017 11:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących kontroli gospodarki odpadami

Jak często odpady komunalne powinny być/są odbierane?

Odpady komunalne powinny być odbierane zgodnie z zapisami umów zawartych między Miastem Łódź, a firmami wywozowymi według przygotowanej poniższej tabelki. Znana jest jednak praktyka, że zarządcy/właściciele nieruchomości często indywidualnie ustalają mniejszą częstotliwość odbioru ze względu na mniejszą ilość generowanych odpadów czy skargi mieszkańców na różne uciążliwe czynniki dotyczące częstego odbioru odpadów z nieruchomości.r

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od 01-04-2016 r. >>>

Nie zostały odebrane odpady komunalne. Kiedy, do kogo i w jaki sposób należy zgłaszać reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów?

Reklamacje zgłaszamy najlepiej niezwłocznie tj. dnia następnego (roboczego) po dniu planowanego odbioru odpadów pracownikom Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami lub na telefon Zielonej Linii co pozwoli na interwencję w sprawie. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych określa § 3.1 uchwały nr XX/456/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mówiący: „Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Łodzi przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w formie papierowej, ustnej lub elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w terminie do 14 dni od dnia występowania niewłaściwego świadczenia usług.”

Gdzie oddać używaną odzież?

Używaną odzież można:

 1. oddać bezpłatnie w poniższych punktach:

  1. Kasprowicza 10 - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   otwarty jest w dniach:
   Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
   Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
   Sobota - w godzinach 8.00–12.00
   Telefon kontaktowy: 663 662 227
  2. Zamiejskiej 1, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   otwarty jest w dniach:
   Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 7.00–18.00
   Wtorek - w godzinach 7.00–20.00
   Sobota - w godzinach 7.00–13.00.
   Telefon kontaktowy: (42) 689 73 50
  3. Graniczna - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   otwarty jest w dniach:
   Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
   Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
   Sobota - w godzinach 8.00–12.00
   Telefon kontaktowy: 603 500 505
 2. wrzucać do oznaczonych pojemników, które wystawiane są w pobliżu zabudowy wielorodzinnej (np. blokowisk).
 3. do pojemnika na odpady pozostałe/ zmieszane.
Do kogo należy obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik, gdzie można zakupić normatywne pojemniki?

Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik należy do właściciela nieruchomości. Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić od firmy obsługującej dany sektor miasta bądź od prywatnych dystrybutorów (np.: markety, sklepy budowlane). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Uchwała Nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r.) obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie jej w pojemniki co jasno określa §8 Regulaminu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/files/Regulamin.pdf
Pojemniki na odpady komunalne muszą być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych, najlepiej spełniających normę PN-EN 840-1:2005 co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu odbierającego odpady (bezpylnego). Zmniejszy to prawdopodobieństwo uszkodzenia (np. pęknięcia) pojemnika podczas oczyszczania przez ekipę firmy wywozowej.

W jakie pojemniki powinna być wyposażona nieruchomość?

Pojemniki są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy lub użyteczności (przeznaczenia, funkcjonalności budynku)

 1. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  • zabudowa jednorodzinna (deklaracja w części D.1) powinna być wyposażona obowiązkowo w pojemniki w przypadku następujących frakcji: odpady pozostałe (po segregacji) lub zmieszane (przy braku segregacji) – wynika to ze względów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom odbierającym odpady, surowce i mokre bio mogą być także zbierane w workach, a w przypadku liści i trawy wyłącznie w workach. Zaleca się wystawić za każdym razem więcej worków do odbioru, gdyż przepełnione rozrywają się w trakcie odbioru. Firmy wolą odbierać worki mniejsze niż 120 l, natomiast nie odbierają worków powyżej tej pojemności gdyż ich ciężar uniemożliwia prawidłowy odbiór (worki pękają lub są za ciężkie, aby je podnieść na odpowiednią wysokość)
  • zabudowa wielorodzinna (kamienice, bloki, wieżowce) (deklaracja w części D.1) powinna być wyposażona obowiązkowo w pojemniki dla każdej z frakcji (dopuszczamy jedynie dodatkowo worki na surowce w wieżowcach)
 2. nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady (m.in. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki działkowe, itp.) (deklaracja w części D.2) – powinny być wyposażone obowiązkowo w pojemniki w przypadku następujących frakcji: odpady pozostałe (po segregacji) lubzmieszane (przy braku segregacji) – wynika to ze względów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom odbierającym odpady, a surowce mogą być zbierane w workach.

 

 

Jaki rodzaj odpadów jest odbierany w ramach opłaty „śmieciowej”?

W ramach opłaty „śmieciowej” odbierane są następujące odpady komunalne:

 • surowce
 • mokre bio ( odbierane są tylko w zabudowie zamieszkałej)
 • pozostałe po segregacji
 • zmieszane
 • wielkogabaryty
 • odpady zielone (trawa, liście – odbierane są tylko w zabudowie zamieszkałej, jednorodzinnej)

Uwaga:
W przypadku, gdy podmioty w zabudowie niezamieszkałej generują duże ilości odpadów mokre bio (np. z kuchni) powinny mieć podpisaną dodatkową umowę na tzw. „zlewki kuchenne”, w innych przypadkach wystarczy, aby odsączyć ciekłe odpady i wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane/pozostałe.
Odpady budowlane, poremontowe (gruz, opony od samochodu, elementy plastikowe od samochodów, stolarka okienna, okna, tłuczka szklana, odpady niebezpieczne (oleje, farby) oraz duże elektrośmieci (telewizory, lodówki, kuchenki gazowe) nie są odbierane w ramach umowy zawartej między Miastem, a firmami wywozowymi.

Jakie rodzaje odpadów przyjmowane są przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)?

Wybrane odpady można dostarczyć bezpłatnie własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOKów):r


Kasprowicza 10 - PSZOK otwarty jest w dniach:
Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
Sobota - w godzinach 8.00–12.00
Telefon kontaktowy: 663 662 227

Zamiejska 1 (przy miejskiej sortowni) - PSZOK otwarty jest w dniach:
Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 7.00–18.00
Wtorek - w godzinach 7.00–20.00
Sobota - w godzinach 7.00–13.00.
Telefon kontaktowy: (42) 689 73 50

ul. Graniczna - PSZOK otwarty jest w dniach:
Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
Sobota - w godzinach 8.00–12.00
Telefon kontaktowy: 603 500 505

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Zamiejskiej 1:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD ora odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
 • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
 • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
 • baterie i akumulatory;
 • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
 • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki), opakowania ze styropianu;
 • szkła (okienne niezbrojone);
 • tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding, zabawki, meble ogrodowe);
 • makulatura (gazety, książki);
 • zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. na gospodarstwo);
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
 • opakowania z papieru i tektury (kartony);
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
 • opakowania z metalu (puszki);
 • opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
 • odzież;
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
 • trawa, liście do 500 kg/miesiąc;
 • papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
 • materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips( w tym: płyty karton gips);
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.


Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Kasprowicza 10:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory).
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   1. wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.).
   2. małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.).
   3. sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.).
   4. sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.).
   5. oprawy oświetleniowe.
   6. narzędzia elektryczne.
   7. zabawki elektryczne.
  • baterie i akumulatory.
  • zużyte świetlówki.
 • przeterminowane leki;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach;
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
 • opakowania ze szkła;
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);
 • zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. na gospodarstwo);
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
 • opakowania z papieru i tektury (kartony);
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
 • opakowania z metali (puszki);
 • odzież;
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście);
 • tekstylia, opakowania z tekstyliów;
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe;


Uwaga:

 1. Punkty nie przyjmują zwykłych odpadów komunalnych,
 2. Odpady muszą być posortowane wg rodzajów.

Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady w ilości, która nie może świadczyć . o likwidacji działalności gospodarczej.rLista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Granicznej

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne :
   1. wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
   2. małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
   3. sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
   4. sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
   5. oprawy oświetleniowe,
   6. narzędzia elektryczne,
   7. zabawki elektryczne,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
 • zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips, styropian budowlany,
 • opakowania z metali (puszki),
 • odzież,
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów, papa odpadowa, usunięte tynki, tapety oraz okleiny,
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie), tekstylia,
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ( np. środki ochrony roślin).


Każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć ww. odpady, wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym, nie więcej niż 200 kg jednorazowo odpadów wielkogabarytowych lub budowlanych i rozbiórkowych. Odpady muszą być posortowane. Ilość dostarczonych odpadów nie może świadczyć np. o likwidacji działalności gospodarczej i musi wskazywać na średnią ilość wytwarzanych odpadów przez jedno gospodarstwo domowe – jednorazowo do 200kg.
Punkt PSZOK zarządzany przez Zarząd Gospodarowania Odpadami (ZGO)
Nr tel. kontaktowego: 603 500 505.

Uwaga:

 1. Punkty nie przyjmują zwykłych odpadów komunalnych,
 2. Odpady muszą być posortowane wg rodzajów.

Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady w ilości, która nie może świadczyć . o likwidacji działalności gospodarczej.r

 

 

Gdzie można oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektro śmieci)?

Mieszkańcy mają do wyboru dwie możliwości:r

 

 1. Zgłosić zapotrzebowanie na bezpłatny odbiór bezpośrednio z domu
  Dzięki wdrożeniu programu „Moje miasto bez elektrośmieci” mieszkańcy Łodzi nie mają problemów z oddaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Duży sprzęt (np. pralki, lodówki) Łodzianie mogą bezpłatnie oddać bezpośrednio z domu – wystarczy że zamówią usługę pod numerem 2222 333 00 lub na stronie elektrośmieci.pl.
  W ramach kampanii społecznej www.decydujesz.pl mieszkańcy mają zapewniony odbiór wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tj. lodówek, zamrażarek, chłodziarek, pralek, kuchenek, zmywarek oraz telewizorów. Zużyty sprzęt jest odbierany bezpośrednio z domu po ustaleniu z mieszkańcem dogodnego dla niego terminu. Odbiory można zgłosić pod numerem ogólnopolskiej infolinii 32 737 85 87 czynnej od pn. do pt. w godz. 9-19, wysłać e-mail na adres decydujesz@remondis.pl lub skorzystać z formularza na stronie www.decydujesz.pl
  Zużyty większy elektro sprzęt jest również odbierany bezpośrednio z domu przez pracowników firmy DEREWENDA po ustaleniu z mieszkańcem dogodnego dla niego terminu.Odbiory można zgłosić pod numerami telefonów: (44) 646 43 09 lub 530 407 503 czynnych od pn. do pt. w godz. 8-16, a w soboty w godz. 8-14.
 1. Dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny własnym transportem do punktów nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Łodzi.

  Punkty nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Łodzi >>>

Więcej szczegółów dotyczących odbioru i zbiórki elektrośmieci można uzyskać pod adresemhttp://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/elektrosmieci.php

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej kiedy podpisana jest umowa na odbiór odpadów z działalności powinna zostać złożona deklaracja na odbiór odpadów komunalnych?

Każda firma, która zatrudnia pracowników na terenie, której przebywają pracownicy zobowiązana jest do złożenia deklaracji śmieciowej na odpady komunalne, które wytwarzają pracownicy w godzinach pracy (tzw. odpady bytowe).
Uwaga:
Podmiot prowadzący działalność może mieć oprócz złożonej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych (deklaracja) również podpisaną dodatkową umowę na odpady z działalności natomiast nigdy odwrotnie czyli tylko umowy na odpady z działalności/poprodukcyjne.r

 

 

 

Czy firma ma obowiązek odstawiać pojemniki na przeznaczone do tego miejsce (pergola, teren utwardzony)?

Po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odstawiania pojemników na przeznaczone do tego miejsce oraz uporządkowanie terenu z którego odbierane są odpady.

W okresie wakacyjnym nikt nie będzie przebywał na nieruchomości, nie będą wytwarzane odpady i nie będzie uiszczana opłata za odbiór odpadów. Co należy zrobić w takim przypadku?

Należy złożyć deklaracje zerową wraz z pismem uzasadniającym przyczynę ustania obowiązku uiszczania opłaty, a po powrocie w ciągu 14 dni ponownie złożyć deklaracje do UMŁ.

W jaki sposób zweryfikować tożsamość osoby podającej się za pracownika UMŁ Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadzającego kontrolę oraz inwentaryzacje pojemników na nieruchomości?

Weryfikacji można dokonać pod numerami telefonu:
(42) 638-59-11, (42) 638-49-04, (42) 638-53-53, (42) 638-50-00
Uwaga:
Pracownik WGK zobowiązany jest do noszenia podczas wykonywania zleconych czynności, kamizelek odblaskowych i dokumentu ze zdjęciem (m.in. identyfikatora) umieszczonego w widocznym miejscu informującym, że wykonuje czynności na rzecz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. Kontroler WGK zobowiązany jest do wylegitymowania się i udzielenia wszelkich informacji.

Gdzie zgłaszać "dzikie wysypiska"? Przez kogo realizowane są zlecenia?
 • Zielona Linia: (42) 638-50-00,
 • Oddział Oczyszczania Miasta: (42) 638-54-53, (42) 638-49-73, (42) 638-49-22, (42) 638-49-50, (42) 638-52-36,
 • Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami: (42) 638-59-11, (42) 638-48-97, (42) 638-49-84, (42) 638-49-04, (42) 638-53-53

Uwaga:
Wszystkie zlecenia dotyczące dzikich wysypisk realizowane są przez Oddział Oczyszczania Miasta przy częściowym wsparciu przez Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi (kontrole) dopiero po weryfikacji w terenie, w terminach zgodnych z obowiązującymi umowami. zlecenia nie są przekazywane do realizacji z dnia na dzień, a w możliwie najkrótszym terminie.

Skąd pobrać i gdzie złożyć deklarację śmieciową?

Deklaracje można pobrać, złożyć oraz uzyskać dodatkowe informacje w następujących placówkach Urzędu Miasta Łodzi:
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Kancelarie Urzędu Miasta Łodzi >>>r

Wypełnione deklaracje można także wysyłać listem poleconym na adres: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
Wzór deklaracji dostępny jest także w Internecie pod adresem:http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1731

Czy deklarację można przesyłać przez Internet/ składać elektronicznie?

Składanie deklaracji drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie ePUAP. Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP należy posiadać podpis kwalifikowany (płatny) lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (darmowy). Szczegółowe informacje na temat elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Łodzi dostępne są na stronie bip.uml.lodz.pl w zakładce „e-urząd”.
Uwaga:
Do Urzędu nie można przesłać deklaracji w formie skanu lub wypełnionego formularza w pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na jakie konto i do kiedy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych, Oddział ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami 71 1560 0013 2355 4903 9000 0001.
W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona. Opłaty dokonujemy do 15-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Uwaga:
Informujemy, iż Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi wysyła do mieszkańców miasta pisma informujące o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na podany powyżej numer ogólny.
Uwaga:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Łodzi nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Urząd Miasta Łodzi nie wystawia faktur. Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji w placówkach Getin Noble Bank S.A.r

Lista placówek Getin Noble Bank S.A., w których można dokonać wpłat bez dodatkowych opłat >>>

Zgłoszenia o przycięcie drzew.

Wszystkie zgłoszenia powinny być przekazywane do Zarządu Zieleni Miejskiej.

Gdzie oddać gruz, odpady poremontowe, odpady niebezpieczne?

Odpady można dostarczyć bezpłatnie własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 1. na Kasprowicza 10 - PSZOK otwarty jest w dniach:
  Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
  Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
  Sobota - w godzinach 8.00–12.00.
  Telefon kontaktowy: 663 662 227
 2. Zamiejska 1 - PSZOK znajdujący się przy miejskiej sortowni, otwarty jest w dniach:
  Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 7.00–18.00
  Wtorek - w godzinach 7.00–20.00
  Sobota - w godzinach 7.00–13.00.
  Telefon kontaktowy: 661 323 323
 3. Graniczna - PSZOK otwarty jest:
  Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
  Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
  Sobota - w godzinach 8.00–12.00.
  Telefon kontaktowy: 603 500 505
Gdzie można oddawać zużyte leki, termometry?

Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych 168 aptek na terenie Łodzi, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki (czerwone, metalowe z wkładem tekturowym i folią z tworzywa sztucznego).
Natomiast mieszkańcy, którzy posiadają termometry starego typu zawierające rtęć i jej pochodne i nie wiedzą, jak prawidłowo się ich pozbyć mogą oddać je do jednej z 5 wyznaczonych do tego aptek.
Szczegółowy wykaz aptek wraz mapą znajduje się pod adresem:http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/przeterminowane_leki.php

Gdzie zgłaszać przepełnione pojemniki na przeterminowane leki w aptekach?

Pracownik apteki powinien poinformować pracownika ZIELONEJ LINII (tj. tel. 42 638-50-00), który przekaże informację do wyspecjalizowanej firmy, która zajmuje się ich oczyszczaniem.
Uwaga:
W przypadku problemów z pojemnikiem (np. uszkodzenia, problemów z zamkiem), powinno się poinformować o tym fakcie pracowników Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych WGK (tel. 638-49-82, tel. 638-49-43, tel. 638-49-88)

Gdzie bezpłatnie oddać odpady zielone? (choinkę, trawę, liście, gałęzie)?
 • Odpady zielone są zabierane w workach z zabudowy jednorodzinnej w ramach opłaty „śmieciowej” bezpośrednio z nieruchomości. Zaleca się wystawić za każdym razem więcej worków do odbioru, gdyż przepełnione rozrywają się w trakcie odbioru. Firmy wywozowe wolą odbierać worki mniejsze niż 120 l, natomiast nie odbierają worków powyżej tej pojemności gdyż ich ciężar uniemożliwia prawidłowy odbiór (worki pękają lub są za ciężkie, aby je podnieść na odpowiednią wysokość).
 • Odpady zielone (trawa, liście, choinki) nie są odbierane z zabudowy wielorodzinnej. Można dostarczyć je własnym transportem do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  Kasprowicza 10 - PSZOK otwarty jest w dniach:
  Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
  Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
  Sobota - w godzinach 8.00–12.00.
  Telefon kontaktowy: 663 662 227

  Zamiejska 1 (przy miejskiej sortowni) - PSZOK otwarty jest w dniach:
  Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 7.00–18.00
  Wtorek - w godzinach 7.00–20.00
  Sobota - w godzinach 7.00–13.00.
  Telefon kontaktowy: (42) 689 73 50

  Graniczna - (PSZOK) otwarty jest w dniach:
  Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
  Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
  Sobota - w godzinach 8.00–12.00.
  Telefon kontaktowy: 603 500 505

 

 

Zgłoszenia dotyczące padniętych zwierząt na terenie miasta (psy, koty, gołębie itp.)

Po przekazaniu zgłoszenia do WGK informacja zostaje przekazana do wyspecjalizowanej firmy, która zajmuje się ich odbiorem i utylizacją.r

 

 

 

Gdzie są przyjmowane zgłoszenia dotyczące przycięcia gałęzi i terminu ich realizacji? Przez kogo realizowane są zlecenia?

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy przycięcia gałęzi drzew zgłoszenia powinny być przekazywane do Zarządu Zieleni Miejskiej. Numer telefonu 42 688-44-20 obsługiwany jest przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej z podziałem na poszczególne dzielnice:

tel. 42-688-44-20 (automatyczna zapowiedź Ogrodu Botanicznego)
Śródmieście i Górna – wew. 31
Widzew i Polesie – wew. 32
Bałuty – wew. 33

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy przycięcia żywopłotów, krzewów lub drzew owocowych na terenie niezabudowanym należącym do miasta, proszę przekazywać numery telefonów do pracowników Oddziału Oczyszczania Miasta: (42) 638-54-53, (42) 638-49-73, (42) 638-49-22, (42) 638-49-50, (42) 638-52-36


Metryka strony i historia zmian