Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.10.2017 08:11 do 06.10.2017 08:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących rejestracji pojazdów

Czy po sprzedaży pojazdu należy zgłosić ten fakt w wydziale?

Właściciel pojazdu zarejestrowanego powinien w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy zawiadomić organ rejestrujący o jego zbyciu.

Co jest niezbędne do wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejny wpis terminu następnego badania technicznego?

Dokumenty jakie należy przedstawić to: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeżeli była wydana), zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, polisa OC do wglądu.

Jakie dokumenty należy przedstawić w celu zmiany adresu zamieszkania (zameldowania) w dowodzie rejestracyjnym?

Dokumenty jakie należy przedstawić to: dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym), karta pojazdu (jeżeli była wydana), polisa OC, aktualny dowód osobisty albo zaświadczenie o zameldowaniu. Jeżeli zmiana adresu dotyczy innego Miasta niż Łódź – dodatkowo także tablice rejestracyjne.

Zakupiłem pojazd na łódzkich tablicach rejestracyjnych. Czy przy przerejestrowaniu konieczne jest dostarczenie tablic do urzędu?

Tablice rejestracyjne należy koniecznie załączyć do wniosku o przerejestrowanie w celu ich ponownej legalizacji.

W jakim terminie należy zgłosić zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym?

Zmiany stanu faktycznego wymagające dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym należy zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

W jaki sposób sprawdzić czy jest gotowy stały dowód rejestracyjny?

Jeżeli podczas składania wniosku podany został kontaktowy numer telefonu lub mail, informacja o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego zostanie przesłana SMSem lub mailem. Informację taką można również uzyskać na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Samochód będzie rejestrowany na dwóch współwłaścicieli – czy musimy przyjść osobiście?

Właściciel (bądź właściciele) może pisemnie upoważnić inną osobę do spraw związanych z rejestracją pojazdu. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (opłata nie dotyczy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, jednostek budżetowych bądź samorządowych)

Zakupiłem pojazd z innego miasta i przed przerejestrowaniem zagubiłem dowód rejestracyjny, co należy zrobić?

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego (lub karty pojazdu) do wniosku o rejestrację należy załączyć zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. Zaświadczenie to wydawane jest przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest zgłoszenie zbycia pojazdu przez właściciela, na którego wystawione były zagubione dokumenty.

Wymieniłem przednią szybę – w jaki sposób wyrobić nową nalepkę z nr rej. pojazdu?

Wtórnik nalepki kontrolnej wydawany jest po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli była wydana) oraz złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (wiąże się z tym osobista obecność właściciela pojazdu).

W jaki sposób można zarezerwować termin wizyty w sprawach związanych z rejestracją pojazdu?

Rezerwacji terminu wizyty dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej: www.uml.lodz.pl/rezerwacja/


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.10.2017 11:32)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (06.10.2017 08:12)

Ilość odwiedzin: 15259