Wyniki wyszukiwania

PRACA

Aplikowanie przez kandydatów na praktyki i staże w serwisie praktyki.lodz.pl

W celu aplikowania na praktyki i staże w serwisie www.praktyki.lodz.pl należy: wejść na stronę www.praktyki.lodz.pl, zarejestrować profil kandydata, wyszukać dostępne oferty praktyk i staży oraz aplikować na nie. W celu aplikowania na praktyki i staże w serwisie www.praktyki.lodz.pl należy: wejść… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Obsługa przedsiębiorcy, inwestora, startupu

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, start-upów i inwestorów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych zachęcających do rozwoju gospodarczego w Łodzi i regionie. Udzielenie zainteresowanym podmiotom kompleksowej informacji (telefonicznie, mailowo bądź w czasie spotkania) lub umówienie… więcej...

UCZELNIE I STUDENCI

Przyznawanie stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

W celu aplikowania o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Łodzi należy: wejść na stronę programu Młodzi w Łodzi (zakładka „Inicjatywy” - „Stypendia Miasta Łodzi”), zarejestrować profil kandydata, wypełnić wniosek zgłoszeniowy, wydrukować i podpisać wniosek otrzymany na adres mailowy podany przy… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Rejestracja partnera Programu Młodzi w Łodzi w serwisie www.mlodziwlodzi.pl

Na stronie www.mlodziwlodzi.pl należy kliknąć link:  „Logowanie”, następnie „Zarejestruj się” i dalej wybrać okno „Partner”. W zakładce „Zarejestruj się” należy wpisać nazwę, adres e-mail, który będzie przypisany do konta pracodawcy, hasło (dwukrotnie powtórzone). Następnie należy zapoznać się i… więcej...

PRACA

Rejestracja pracodawcy i zgłaszanie ofert w serwisie www.praktyki.lodz.pl

Na stronie www.praktyki.lodz.pl  należy kliknąć link:  „Logowanie/Rejestracja” i dalej wybrać okno „Pracodawca”. W zakładce „Zarejestruj się” należy wpisać login, adres e-mail, który będzie przypisany do konta pracodawcy, hasło (dwukrotnie powtórzone) oraz imię i nazwisko. Następnie należy… więcej...

PRACA

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach bezpłatnego cyklu szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”

Studenci zainteresowani skorzystaniem ze szkolenia zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesłania go do organizatora. Formularz dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz… więcej...

UCZELNIE I STUDENCI

Ubieganie się o dotację w otwartym konkursie ofert na operatora zadania publicznego dotyczącego promocji Łodzi akademickiej

W pierwszym kwartale każdego roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu… więcej...

UCZELNIE I STUDENCI

Ubieganie się o patronat programu „Młodzi w Łodzi”

Organizator zainteresowany, by jego inicjatywa została objęta patronatem medialnym Młodzi w Łodzi zobowiązany jest do wypełnienia stosownego wniosku dostępnego na stronie www.mlodzwlodzi.pl (https://mlodziwlodzi.pl/o-programie/patronat-programu-mlodzi-w-lodzi/). Wniosek o przyznanie patronatu… więcej...

UCZELNIE I STUDENCI

Ubieganie się o stypendium programu Młodzi w Łodzi – stypendia, akademiki i kursy fundowane przez łódzkich pracodawców

W październiku każdego roku odbywa się rekrutacja do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi, w których studenci wybranych przez Pracodawców kierunków studiów mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce, zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w kursie z języka obcego lub… więcej...

UCZELNIE I STUDENCI

Wyróżnienia „Łódzkie Eureka" za Wybitne Osiągnięcia Naukowe, Artystyczne i Techniczne

W styczniu lub lutym każdego roku odbywa się nabór wniosków do wyróżnienia „Łódzkie Eureka" za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia Prawo… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zamieszczenie informacji w serwisie Startupy w Łodzi (www.startupy.lodz.pl)

Przesłanie przez organizatora notatki prasowej z grafiką w formatach: .doc, .jpg, .png na adres: boi@uml.lodz.pl. lub samodzielne zamieszczenie wydarzenia w kalendarzu dostępnym na stronie głównej portalu www.startupy.lodz.pl Bezpłatne zamieszczanie informacji prasowych oraz wydarzeń o… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgłaszanie udziału w wizytach w łódzkich firmach

Poznaj łódzkich Pracodawców to przeznaczony dla studentów łódzkich uczelni cykl wizyt w łódzkich firmach - Dni Otwartych, podczas których studenci mogą zobaczyć, jak wygląda praca w firmie oraz zapoznać się z możliwościami odbycia praktyk, staży czy zatrudnienia. Wizyty takie organizowane są w… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgłoszenie do konkursu „Mam Pomysł na Startup” @

Zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://startupy.lodz.pl/ Zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://startupy.lodz.pl/ ...Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Oddział Rozwoju… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt