JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA - OSIEDLA

Osiedla stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców miasta. Utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi.

Na terenie Łodzi działa 36 jednostek pomocniczych - osiedli.


Wykaz punktów adresowych z podziałem na Osiedla

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli


Metryka strony i historia zmian