Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA - OSIEDLA

Stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi.

Na terenie Łodzi działa 36 jednostek pomocniczych - osiedli.

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (06.10.2016 11:07)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BRPiNM (11.12.2018 11:42)

Ilość odwiedzin: 7389

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.12.2018 11:42 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
26.10.2018 10:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2018 15:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.08.2018 16:28 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:42 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:34 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:33 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:32 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:29 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
07.08.2018 11:06 Katarzyna Wachowska Modyfikacja treści
26.02.2018 10:11 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:59 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:47 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
17.01.2018 12:46 Hanna Zubrzycka / BRPiNM Modyfikacja treści
03.01.2018 11:17 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:14 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:13 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:12 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:11 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:03 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 10:46 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
07.12.2017 14:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.12.2017 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2016 11:07 Wojciech Markiewicz / BPKSiT Utworzenie strony