Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Łodzi, dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym miasta Łodzi – osiedlom

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o nadaniu ststutów jednostkom pomocniczym miasta Łodzi - osiedlom

Zarządzenie Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2023 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym miasta Łodzi – osiedlom.


Metryka strony i historia zmian