Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rady Osiedli / Jednostki Pomocnicze w Śródmieściu

Na terenie Śródmieścia działają 2 Rady Osiedla:


Strony Rad Osiedli

Granice osiedli, adresy siedzib, informacje o działalności Jednostek Pomocniczych.


Metryka strony i historia zmian