Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

czwartek, 18 lipca 2024 r godzina: 14:00

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.

CIEPŁOWNICTWO

Informacje o przerwach w dostawach ciepła można uzyskać:

ENERGETYKA

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można uzyskać:

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

DROGI

INNE

Profilaktyka jodowa

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Miasta Łodzi:
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-miasta-lodzi-id54801/2022/10/17/

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzopirenu w pyle zawieszonym PM10 na podstawie wyników pomiarów

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzopirenu w pyle zawieszonym PM10.

Analiza wyników pomiarów benzopirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ Łódź ul. Rudzka 60 (Łódź Rudzka) Łódź obszar dzielnicy Łódź Górna - rejon osiedla Ruda Pabianicka. Przewidywany czas trwania od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ Łódź ul. Legionów 1 (LdLodzLegion) za okres od 01.06.2023 r. do 05.05.2024 r. (stanowiska manualne) wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: Łódź Śródmieście, przyległa do dzielnicy Łódź Śródmieście: południowa część dzielnicy Bałuty, północna część dzielnicy Łódź Górna, wschodnia część dzielnicy Łódź Polesie, zachodnia część dzielnicy Łódź Widzew - obszar starej przedwojennej zabudowy.

Przewidywany czas trwania od dnia 20.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 42 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 42 640 41 05

Metryka strony i historia zmian