Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

środa, 19 czerwca 2024 r godzina 14:00

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.

CIEPŁOWNICTWO

Informacje o przerwach w dostawach ciepła można uzyskać:

ENERGETYKA

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można uzyskać:

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

DROGI

INNE

Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące burz

W związku z wydaniem ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia dotyczącego wystąpienia, na terenie miasta Łodzi od godz. 14:00 dnia 19.06.2024 do godz. 24:00 dnia 19.06.2024, burz z silnymi opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h oraz grad, zaleca się podjęcie następujących działań:

 • śledzić prognozy pogody i komunikaty mediów,
 • w mieszkaniu i domu zamknąć wszystkie okna,
 • wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne, a także nie rozmawiać przez telefon stacjonarny,
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunąć lub zabezpieczyć przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.),
 • przygotować się na przerwy w dostawie prądu - mieć w domu latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego.
 • zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymane są na dworze, zamknąć je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach,
 • unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a także pod pojedynczymi wysokimi drzewami czy w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji,
 • unikać parkowania pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.,
 • w sytuacji przemieszczania się samochodem w miarę możliwości zatrzymać się
  i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone,
 • na otwartych zbiornikach wodnych wyjść na brzeg z wody, łódki lub kajaka,

Profilaktyka jodowa

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Miasta Łodzi:
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-miasta-lodzi-id54801/2022/10/17/

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzopirenu w pyle zawieszonym PM10 na podstawie wyników pomiarów

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzopirenu w pyle zawieszonym PM10.

Analiza wyników pomiarów benzopirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ Łódź ul. Rudzka 60 (Łódź Rudzka) Łódź obszar dzielnicy Łódź Górna - rejon osiedla Ruda Pabianicka. Przewidywany czas trwania od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.  

Śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 42 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 42 640 41 05

Metryka strony i historia zmian