Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (BIP UMŁ) to ujednolicony system stron internetowych służących powszechnemu udostępnianiu informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Łodzi.

Wszystkie informacje zamieszczone w BIP UMŁ zostały pogrupowane w pięć tematycznych działów:

  • Władze,
  • Urząd Miasta,
  • Samorząd,
  • Miasto,
  • Inne informacje.

Dostęp do najczęściej poszukiwanych danych zapewniają również banery umieszczone na głównej stronie serwisu. Dla osób zainteresowanych załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi prowadzony jest dział „Załatw sprawę urzędową”.

BIP UMŁ jest wyposażony w wyszukiwarki umożliwiające szybki dostęp do poszukiwanych treści:

  • podstawową,
  • tematyczne.

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi funkcjonuje od 3 października 2017 roku, co uwzględniają rejestry zmian. Wszystkie informacje zawarte we wcześniejszej wersji BIP UMŁ zostały przeniesione w całości do obecnego serwisu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi prosimy przesyłać na adres bip@uml.lodz.pl.


Metryka strony i historia zmian