Konsultacje społeczne

Uchwała Nr XX/786/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi.

Zarządzenie nr 6703/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy prowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta ŁodziMetryka strony i historia zmian