Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2024)

DEP-GK-II.152.1.2024
Odwzorowanie cyfrowe: GK_petycja_oczyszczalnie_20240614.pdf
Data złożenia: 31.05.2024
W sprawie: Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków
DEK-KS-IV.152.1.2024
Odwzorowanie cyfrowe: KS_petycja_utworzenie_parku_20240620.pdf
Data złożenia: 24.04.2024
W sprawie: Utworzenie parku pod nazwą „Park Wyścigi”
DSR-BPM-III.152.8.2024
Odwzorowanie cyfrowe: BPM_petycja_inteligentne_centra_20240614.pdf
Data złożenia: 08.04.2024
W sprawie: Inteligentne centra informacji multimedialnej
DPr-BRM-II.152.4.2024
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_sygnalizacja_swietlna_20240307.pdf
Data złożenia: 27.02.2024
W sprawie: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic: Młynarska – Zawiszy Czarnego, Młynarska – Organizacji WIN oraz Franciszkańskiej z ulicą Zofii
Status załatwienia: BRM_status_sygnalizacja_swietlna_20240307.pdf
DPRG-UA-IV.152.1.2024
Odwzorowanie cyfrowe: UA_petycja_budowa_masztu_20240321.pdf
Data złożenia: 27.02.2024
W sprawie: Wstrzymanie budowy masztu telefonii komórkowej na działce położonej w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej 22
Status załatwienia: UA_odpowiedz_budowa_masztu_20240423.pdf
DSR-BIM-II.152.1.2024
Odwzorowanie cyfrowe: BIM_petycja_sygnalizacja-swietlna_20240227_20240417.pdf
Data złożenia: 27.02.2024
W sprawie: Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Młynarska – Zawiszy Czarnego, Młynarska – Organizacji WiN, Franciszkańska - Zofii
Status załatwienia: BIM_odpowiedz_sygnalizacja-swietlna_20240419.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2024
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_wstrzymanie_341_20240220.pdf
Data złożenia: 17.02.2024
W sprawie: Wstrzymanie procedowania MPZP obw 341 do czasu uchwalenia "planu ogólnego" jednocześnie niezależnego od MPU
Status załatwienia: BRM_status_wstrzymanie_341_20240220.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXXVIII/2660/24
DPr-BRM-II.152.1.2024
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_MPZP_obw_341_20240219.pdf
Data złożenia: 16.02.2024
W sprawie: Negatywne zaopiniowanie uchwały MPZP obw 341
Status załatwienia: BRM_status_MPZP_obw_341_20240219.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXXVIII/2659/24
DPr-BRM-II.152.2.2024
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_przystapienie_341_20240219.pdf
Data złożenia: 16.02.2024
W sprawie: Przystąpienie nr 341 w rejonie ulic: Św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec i Bocznej do południowej granicy miasta Łodzi
Status załatwienia: BRM_status_przystapienie_341_20240219.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXXIX/2706/24

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2023)

DZSP-ZSS-IV.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: ZSS_petycja_katalog_konkursowUML_20231109.pdf
Data złożenia: 31.10.2023
W sprawie: Rozszerzenie katalogu konkursów Urzędu Miasta Łodzi o działania mające na celu wsparcie psychospołeczne zarówno osób bezpośrednio dotkniętych chorobą nowotworową dziecka (opiekunów, rodzeństwa), jak i tych pośrednio dotkniętych (dalsza rodzina, przyjaciele, społeczność szkolna, sąsiedzi, współpracownicy itp.)
Status załatwienia: ZSS_odpowiedz_katalog_konkursow_20240122.pdf
DSR-ZPr-I.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: ZPr_petycja_nawierzchnia_20230829.pdf
Data złożenia: 18.08.2023
W sprawie: Trwałe utwardzenie nawierzchni ulicy Zabawnej na odcinku od ul. Parandowskiego do ul. Szelburg-Zarembiny oraz ulicy Gajcego 82-102
Status załatwienia: ZPr_odpowiedz_nawierzchnia_Zabawna_Gajcego_20231115.pdf
DM-DM-XIII.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: DM_petycja_dzierzawa_Pienista_20230822.pdf
Data złożenia: 11.08.2023
W sprawie: Wycofanie zgody na dzierżawę części działki miejskiej nr 14/1 w obrębie P-33 położonej w Łodzi przy ulicy Pienistej bez numeru
Status załatwienia: DM_odpowiedz_dzierzawa_Pienista_20231107.pdf
DPr-BRM-II.152.9.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_MPZP_Zdrowie_20230829.pdf
Data złożenia: 28.07.2023
W sprawie: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Namiotowej, Krakowskiej, Konstantynowskiej i Krańcowej
Status załatwienia: BRM_MPZP_zdrowie_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXXI/2437/23
DPr-BRM-II.152.8.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_skwer_Gdanski_20230706.pdf
Data złożenia: 11.06.2023
W sprawie: Uznanie niektórych drzew, znajdujących się na Skwerze Gdańskim, za pomniki przyrody
Status załatwienia: BRM_status_skwer_Gdanski_20230706.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXX/2411/23
DPr-BRM-II.152.7.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_topole_klon_B-50_20230706.pdf
Data złożenia: 11.06.2023
W sprawie: Uznanie niektórych drzew, położonych na działkach nr 236/42 i 236/43 w obrębie B–50, za pomniki przyrody
Status załatwienia: BRM_status_topole_klon_B-50_20230706.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXX/2410/23
DPr-BRM-II.152.6.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_tunel_dalekobiezny_20230511.pdf
Data złożenia: 05.05.2023
W sprawie: Projekt „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14 Odcinek – Posterunek Odgałęźny Retkinia.”
Status załatwienia: BRM_status_tunel_dalekobiezny_20230511.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXVI/2265/23
DPRG-UA-VI.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: UA_petycja_Gajcego_174-198_20230428.pdf
Data złożenia: 20.04.2023
W sprawie: Budowa instalacji kanalizacyjnej oraz utwardzenie odnogi ulicy Gajcego, obejmującej numerację 174-198
Status załatwienia: UA_odpowiedz_Gajcego-174-198_20230705.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_lekcje_religii_20230525.pdf
Data złożenia: 14.04.2023
W sprawie: Finansowanie lekcji religii
Status załatwienia: BRM_status_lekcje_religii_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2245/23
DPr-BRM-II.152.4.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_wiskitno_20230329.pdf
Data złożenia: 21.03.2023
W sprawie: Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru osiedla Wiskitno
Status załatwienia: BRM_status_wiskitno_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2246/23
DPr-BRM-II.152.5.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_symbole-religijne_lekcje-religii_20230406.pdf
Data złożenia: 15.03.2023
W sprawie: Usunięcie symboli religijnych z obiektów użyteczności publicznej, organizacja lekcji religii w szkołach i przedszkolach, przemianowanie nazwy ulicy, zmiana patrona szkoły
Status załatwienia: BRM_status_symbole_religijne_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXVII/2301/23
DSR-BPM-III.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BPM_petycja_transplantacje_20230407.pdf
Data złożenia: 20.02.2023
W sprawie: Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji
Status załatwienia: BPM_odpowiedz_transplantacje_20230523.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_kasztanowiec_20230214.pdf
Data złożenia: 04.02.2023
W sprawie: Uznanie za pomnik przyrody kasztanowca zwyczajnego, zlokalizowanego na granicy działek nr 219/2 i 22O/23 w obrębie B-50
Status załatwienia: BRM_status_kasztanowiec_20230214.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2247/23
DPr-BRM-II.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_wierzba_biala_20230214.pdf
Data złożenia: 04.02.2023
W sprawie: Uznanie za pomnik przyrody wierzby białej, zlokalizowanej na działce nr 212/1 w obrębie B-50
Status załatwienia: BRM_status_wierzba_biala_20230214.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2244/23
DSR-BAM-II.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BAM_petycja_parking_MDP_20230124_20230210.pdf
Data złożenia: 24.01.2023
W sprawie: Lokalizacja parkingu dla Muzeum Dzieci Polskich
Status załatwienia: BAM_odpowiedz_parking_MDP_20230310.pdf
Status załatwienia: BAM_pismo_komitet_parking_MDP_20230602.pdf
Status załatwienia: BAM_odpowiedz_parking_MDP_20230706.pdf
DM-ZNN-II.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: ZNN_petycja_Eskimo_20230113_20230301_20230302.pdf
Data złożenia: 17.01.2023
W sprawie: Wykup byłych mieszkań zakładowych Zakładów "Eskimo"
Status załatwienia: ZNN_odpowiedz_Eskimo_20230414.pdf
Status załatwienia: ZNN_odpowiedz_Eskimo_20230707.pdf


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 153
90-440 Łódź
telefon: +48 (42) 638-57-10, +48 (42) 638-53-06


Metryka strony i historia zmian