Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Petycje

Petycje:

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Załatwienie petycji:

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2018 r. (2019-03-19) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2018 r. (2019-03-19) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2017 r. (2018-06-20) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2017 r. (2018-06-20) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>

Zbiorcza informacja o ilości przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycji w 2015 r. >>>

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2019)

DES-GK.II.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petycja_oczyszczanie_20190612.pdf
Data złożenia: 07.06.2019
W sprawie: Modernizacja parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Miasta
DOA-Inf-II.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WInf_petycja_koszty_telefony_20190614.pdf
Data złożenia: 31.05.2019
W sprawie: Optymalizacja kosztów telefonów służbowych
DPr-BRM-II.152.4.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_tunel_srednicowy_20190517_20190528.pdf
Data złożenia: 17.05.2019
W sprawie: Konsultacje społeczne dotyczące możliwości wykorzystania ziemi z planowanej budowy tunelu średnicowego
Status załatwienia: BRM_status_tunel_srednicowy_20190528.pdf
Status załatwienia: BRM_status_tunel_srednicowy_190613.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_LKM_20190515_20190520.pdf
Data złożenia: 15.05.2019
W sprawie: Utworzenie Łódzkiej Kolei Miejskiej
Status załatwienia: BRM_status_LKM_20190520.pdf
Status załatwienia: BRM_status_LKM_190613.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_odplatnosc_transpost_zbiorowy_20190416_20190424.pdf
Data złożenia: 16.04.2019
W sprawie: Zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych
Status załatwienia: BRM_status_odplatnosc_transpost_zbiorowy_20190424.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja_Chojny_Zatorze_20190410.pdf
Data złożenia: 03.04.2019
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży działek na Chojnach Zatorze w obrębie ulic: Jutrzenki, Kongresowej, Jana Bożego i Przedświt
Status załatwienia: WZNN_status_Chojny_Zatorze_20190410.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_Chojny_Zatorze_20190617.pdf
DES-Ed-III.1511.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WE_petycja_Nivea_190311.pdf
Data złożenia: 08.03.2019
W sprawie: Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
DPr-BRM-II-152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_cmentarz_Zarzew_20190121.pdf
Data złożenia: 05.12.2018
W sprawie: Nieprawidłowości związane z budową pawilonów handlowych przed cmentarzem komunalnym Zarzew
Status załatwienia: BRM_Zarzew_status_projekt_uchwaly_20190121.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr IV/127/19 >>>


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 153
90-440 Łódź
telefon: +48 (42) 638-57-10, +48 (42) 638-53-06


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (14.06.2017 11:32)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (19.03.2019 10:43)

Ilość odwiedzin: 19898

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
19.03.2019 10:43 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.03.2019 10:27 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.03.2019 09:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2019 09:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2019 09:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.03.2019 08:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.03.2019 08:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2019 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.06.2018 09:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.04.2018 15:26 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.01.2018 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.10.2017 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.10.2017 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
14.09.2017 00:32 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:32 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:26 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:25 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:06 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:05 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2017 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:44 Migracja danych Modyfikacja strony
18.07.2017 22:08 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:44 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:43 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 11:32 Migracja danych Utworzenie strony