Budżet Miasta


Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022–2050


 • XXXIV/1111/20
  Uchwała Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok

 • XXXIV/1112/20
  Uchwała Nr XXXIV/1112/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048


 • I/132/2021 (84 KB)

  Uchwała Nr I/132/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 65.393,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek”
 • I/131/2021 (84 KB)

  Uchwała Nr I/131/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 76.283,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką – Łącznik edukacyjno-rekreacyjny”
 • I/81/2021 (73 KB)

  Uchwała Nr I/81/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/52/2021 (99 KB)

  Uchwała Nr I/52/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2020 rok
 • I/11/2021 (141 KB)

  Uchwała Nr I/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/153/2020 (107 KB)

  Uchwała Nr I/153/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2021 rok
 • I/152/2020 (133 KB)

  Uchwała Nr I/152/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/138/2020 (1 MB)

  Uchwała Nr I/138/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/36/2020 (148 KB)

  Uchwała Nr I/36/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2019 rok
 • I/17/2020 (161 KB)

  Uchwała Nr I/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/179/2019 (37 KB)

  Uchwała Nr I/179/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2020 rok
 • I/178/2019 (47 KB)

  Uchwała Nr I/178/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/102/2019 (38 KB)

  Uchwała Nr I/102/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/96/2019 (40 KB)

  Uchwała Nr I/96/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/51/2019 (108 KB)

  Uchwała Nr I/51/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2018 rok
 • I/14/2019 (86 KB)

  Uchwała Nr I/14/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/210/2018 (91 KB)

  Uchwała Nr I/210/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2019 rok
 • I/209/2018 (97 KB)

  Uchwała Nr I/209/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/53/2018 (75 KB)

  Uchwała Nr I/53/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2017 rok
 • I/40/2018 (68 KB)

  Uchwała Nr I/40/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 284.700.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych
 • I/39/2018 (70 KB)

  Uchwała Nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi w roku 2018
 • I/22/2018 (82 KB)

  Uchwała Nr I/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Metryka strony i historia zmian