Budżet Miasta
 • Uchwała Nr LXXXV/2563/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 r.
  w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok
 • Uchwała Nr LXXXV/2564/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050


 • I-68-2024 Uchwała Nr I/68/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2023 rok 105 KB
 • I/33/2024 Uchwała Nr I/33/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź 95 KB
 • I/8/2024 Uchwała Nr I/8/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi 94 KB
 • I/157/2023 Uchwała Nr I/157/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź 97 KB
 • I/146/2023 Uchwała Nr I/146/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2024 rok 69 KB
 • I/145/2023 Uchwała Nr I/145/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi 107 KB
 • I/117/2023 Uchwała Nr I/117/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 października 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łódź pożyczki długoterminowej 79 KB
 • I/107/2023 Uchwała Nr I/107/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łódź pożyczki długoterminowej 79 KB
 • I/101/2023 Uchwała Nr I/101/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź 95 KB
 • I/80/2023 Uchwała Nr I/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2022 rok 409 KB
 • I/38/2023 Uchwała Nr I/38/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź 80 KB
 • I/11/2023 Uchwała Nr I/11/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi 90 KB
 • I/160/2022 Uchwała Nr I/160/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2023 rok 69 KB
 • I/159/2022 Uchwała Nr I/159/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi 105 KB
 • I/128/2022 Uchwała nr I/128/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2022 roku 75 KB
 • I/87/2022 Uchwała Nr I/87/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej 83 KB
 • I/86/2022 Uchwała Nr I/86/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym 84 KB
 • I/75/2022 Uchwała Nr I/75/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź 73 KB
 • I/44/2022 Uchwała Nr I/44/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2021 rok 101 KB
 • I/21/2022 Uchwała Nr I/21/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi 97 KB

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Metryka strony i historia zmian