Formularze elektroniczne

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Łodzi

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Łodzi znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP

Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Łodzi można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za pomocą następujących sposobów:

 1. Wybierając kolejno:
  • Katalog spraw
  • Inne podziały spraw
  • Klasyfikacja terytorialna
  • ŁÓDZKIE - Łódź
 2. Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Urząd+Miasta+Łodzi”, następnie wybierając "Katalog spraw" i "Pokaż sprawy wybranego urzędu"

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miasta Łodzi na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Formularze udostępnione przez Urząd Miasta Łodzi na platformie ePUAP to:

Alkohol:

Akta Stanu Cywilnego:

Dowody osobiste / ewidencja ludności / PESEL:

Środowisko / zwierzęta:

Transport, przewozy drogowe / taksówki:

Pojazdy / kierowcy:

Podatki / opłata skarbowa / sprawozdania finansowe / egzekucja:

Wybory:

Zamówienia publiczne:

Inne sprawy urzędowe:

Usługi elektroniczne na portalu biznes.gov.pl:

Usługi elektroniczne na portalu PWPW (https://www.esp.pwpw.pl/ - wymagane założenie konta):

 • Rejestracja pojazdów
 • Rejestracja czasowa na wniosek, zatrzymane przez policję dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe
 • Inne sprawy z zakresu rejestracji pojazdów (np. hak, taxi, lpg, dopisanie, wykreślenie współwłaściciela pojazdu)
 • Odbiór praw jazdy
 • Cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Inne sprawy z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (np.. wtórnik, wymiana praw jazdy)

Uprzejmie informujemy, iż katalog usług udostępnianych na platformie ePUAP jest stopniowo rozszerzany o nowe formularze elektroniczne.

Profil zaufany

Informacja dotycząca wnoszenia dokumentów na informatycznych nośnikach danych

Informacja dotycząca weryfikacji podpisu elektronicznego


Metryka strony i historia zmian