Formularze elektroniczne

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Łodzi

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Łodzi znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP

Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Łodzi można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za pomocą następujących sposobów:

  1. Wybierając kolejno:
    • Katalog spraw
    • Inne podziały spraw
    • Klasyfikacja terytorialna
    • ŁÓDZKIE - Łódź
  2. Wykorzystując wyszukiwarkę i wpisując frazę „Urząd Miasta Łodzi”.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miasta Łodzi na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 500 megabajtów.

Formularze udostępnione przez Urząd Miasta Łodzi na platformie ePUAP:

Alkohol:

Akta Stanu Cywilnego:

Dowody osobiste / ewidencja ludności / PESEL:

Środowisko / zwierzęta:

Transport, przewozy drogowe / taksówki:

Pojazdy / kierowcy:

Podatki / opłata skarbowa / sprawozdania finansowe / egzekucja:

Wybory:

Zamówienia publiczne:

Inne sprawy urzędowe:

Usługi elektroniczne na portalu biznes.gov.pl:

Uprzejmie informujemy, iż katalog usług udostępnianych na platformie ePUAP jest stopniowo rozszerzany o nowe formularze elektroniczne.

Profil zaufany

Informacja dotycząca wnoszenia dokumentów na informatycznych nośnikach danych

Informacja dotycząca weryfikacji podpisu elektronicznego


Metryka strony i historia zmian