Przekazywanie sprawozdań finansowych

 1. Przekazywanie sprawozdań finansowych przez placówki oświatowe
  Formularz elektroniczny dedykowany dla placówek oświatowych przekazujących sprawozdania finansowe i materiały do bilansu skonsolidowanego bezpośrednio do Wydziału Edukacji UMŁ;

 2. Przekazywanie sprawozdań finansowych przez AZK
  Formularz elektroniczny dedykowany dla administracji zasobów komunalnych przekazujących sprawozdania finansowe i materiały do bilansu skonsolidowanego bezpośrednio do Wydziału Budynków i Lokali UMŁ;

 3. Przekazywanie sprawozdań finansowych przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne
  Formularz elektroniczny dedykowany dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących sprawozdania finansowe i materiały do bilansu skonsolidowanego bezpośrednio do Wydziału Budżetu:
  1. Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań,
  2. Miejski Zespół Żłobków,
  3. Zarząd Gospodarowania Odpadami,
  4. Powiatowy Urząd Pracy,
  5. Centrum Informacji Turystycznej,
  6. Centrum Świadczeń Socjalnych,
  7. Hale Targowe,
  8. Łódzki Ośrodek Geodezji,
  9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  10. Miejska Pracownia Urbanistyczna,
  11. Zarząd Dróg i Transportu,
  12. Zarząd Zieleni Miejskiej,
  13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  14. Straż Miejska,
  15. Zarząd Nowego Centrum Łodzi,
  16. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
  17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
  18. Łódzki Zakład Usług Komunalnych,
  19. Schronisko dla Zwierząt;
 4. Przekazywanie sprawozdań finansowych przez instytucje kultury
  Formularz elektroniczny dedykowany dla instytucji kultury przekazujących sprawozdania finansowe i materiały do bilansu skonsolidowanego bezpośrednio do Wydziału Kultury UMŁ;

 5. Przekazywanie sprawozdań finansowych przez SP ZOZ-y
  Formularz elektroniczny dedykowany dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekazujących sprawozdania finansowe i materiały do bilansu skonsolidowanego do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ;

 6. Przekazywanie sprawozdań finansowych przez spółki miejskie
  Formularz elektroniczny dedykowany dla spółek miejskich przekazujących sprawozdania finansowe i materiały do bilansu skonsolidowanego bezpośrednio do Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ.

Metryka strony i historia zmian