Dokumenty strategiczne miasta

Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Uchwała nr L/1535/21  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.


Polityki sektorowe

Polityka komunalna i ochrona środowiska

Uchwała Nr LV/1151/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+

Polityka mieszkaniowa

Uchwała Nr LXX/2107/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej miasta Łodzi 2030+

Uchwała Nr LXX/2108/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2023-2030

Polityka przestrzennego rozwoju

Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Polityka rozwoju edukacji

Uchwała Nr LXII/1322/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+

Polityka rozwoju kultury

Uchwała Nr LIX/1252/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”

Polityka zdrowia

Uchwała Nr LIX/1255/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+”


Metryka strony i historia zmian