Skarbnik Miasta Łodzi

Krzysztof Mączkowski
Skarbnik Miasta Łodzi

telefon: +48 (42) 638-45-08
fax: +48 (42) 638-45-55
e-mail: skarbnik@uml.lodz.pl


Skarbnik Miasta Łodzi Krzysztof Mączkowski prowadzi sprawy w zakresie:

  1. inicjowania i realizacji polityki finansowej miasta;
  2. nadzoru i kontroli przy planowaniu i wykonywaniu budżetu miasta oraz sprawozdawczości;
  3. orzecznictwa, kontroli i egzekucji w zakresie spraw podatkowych, realizacji zadań dotyczących opłaty skarbowej oraz windykacji należności orzeczonych sądownie na rzecz miasta;
  4. określania sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i organizowania gospodarki finansowej miasta oraz wykonywania budżetu;
  5. nadzoru nad ewidencją finansowo-księgową;
  6. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dla miasta – osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionych osób;
  7. opiniowania decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu miasta;
  8. wykonywania  innych obowiązków wynikających z przepisów o finansach publicznych.

Skarbnik Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Finansów Publicznych.


Metryka strony i historia zmian