Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Skarbnik Miasta Łodzi

Krzysztof Mączkowski
Skarbnik Miasta Łodzi

telefon: +48 (42) 638-45-08
fax: +48 (42) 638-45-55
e-mail: skarbnik@uml.lodz.pl


Skarbnik Miasta Łodzi Krzysztof Mączkowski prowadzi sprawy w zakresie:

  1. inicjowania i realizacji polityki finansowej miasta;
  2. nadzoru i kontroli przy planowaniu i wykonywaniu budżetu miasta oraz sprawozdawczości;
  3. orzecznictwa, kontroli i egzekucji w zakresie spraw podatkowych, realizacji zadań dotyczących opłaty skarbowej oraz windykacji należności orzeczonych sądownie na rzecz miasta;
  4. określania sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i organizowania gospodarki finansowej miasta oraz wykonywania budżetu;
  5. nadzoru nad ewidencją finansowo-księgową;
  6. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dla miasta – osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionych osób;
  7. opiniowania decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu miasta;
  8. wykonywania  innych obowiązków wynikających z przepisów o finansach publicznych.

Skarbnik Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Finansów Publicznych.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (14.06.2017 10:38)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (25.09.2020 09:44)

Ilość odwiedzin: 11783

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
25.09.2020 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.01.2019 12:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2018 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.08.2017 08:14 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 15:30 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:40 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:39 Migracja danych Modyfikacja strony
14.06.2017 10:39 Migracja danych Modyfikacja strony
14.06.2017 10:38 Migracja danych Utworzenie strony