Za udostępnianie treści i ich aktualizację odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji.

Materiały w BIP zamieszczają:

Tomasz Wilk
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych 
Oddział ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 (42) 638-46-74
bip@uml.lodz.pl

Sylwia Stańczyk
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Oddział ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 (42) 638-40-95
bip@uml.lodz.pl

Violetta Gandziarska
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Oddział ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 (42) 638-54-43
bip@uml.lodz.pl

Małgorzata Wójcik
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Oddział ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 (42) 638-59-47
bip@uml.lodz.pl

oraz pracownicy merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian