Przekazywanie sprawozdań budżetowych

 1. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez urzędy skarbowe
  Formularz elektroniczny dedykowany dla urzędów skarbowych

 2. Przekazywanie sprawozdań przez instytucje kultury
  Formularz elektroniczny dedykowany dla instytucji kultury przekazujących sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych bezpośrednio do Wydziału Kultury UMŁ.

 3. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez placówki oświatowe
  Formularz elektroniczny dedykowany dla placówek oświatowych przekazujących sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych bezpośrednio do Wydziału Edukacji UMŁ.

 4. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez AZK i Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  Formularz elektroniczny dedykowany dla miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych bezpośrednio do Wydziału Budynków i Lokali UMŁ:
  1. administracje zasobów komunalnych,
  2. Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań.
 5. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez ZOZ-y i Miejski Zespół Żłobków
  Formularz elektroniczny dedykowany dla miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych bezpośrednio do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ:
  1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  2. Miejski Zespół Żłobków.
 6. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez Zarząd Gospodarowania Odpadami
  Formularz elektroniczny dedykowany dla Zarządu Gospodarowania Odpadami przekazującego sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych.

 7. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez Schronisko dla Zwierząt
  Formularz elektroniczny dedykowany dla Schroniska dla Zwierząt przekazującego sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych.

 8. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez Powiatowy Urząd Pracy
  Formularz elektroniczny dedykowany dla Powiatowego Urzędu Pracy przekazującego sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych.

 9. Przekazywanie sprawozdań budżetowych przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne
  Formularz elektroniczny dedykowany dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych:
  1. Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi,
  2. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
  3. Hale Targowe w Łodzi,
  4. Łódzki Ośrodek Geodezji,
  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  6. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
  7. Zarząd Dróg i Transportu,
  8. Zarząd Zieleni Miejskiej,
  9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,
  10. Straż Miejska,
  11. Zarząd Nowego Centrum Łodzi,
  12. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
  13. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
  14. Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

Metryka strony i historia zmian