Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez instytucje kultury
Formularz elektroniczny dedykowany dla instytucji kultury przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Kultury, Biura Promocji Nowych Mediów oraz Biura Architekta Miasta UMŁ.

Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:


Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez placówki oświatowe
Formularz elektroniczny dedykowany dla placówek oświatowych przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Edukacji UMŁ.

Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:


Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez Domy Pomocy Społecznej
Formularz elektroniczny dedykowany dla Domów Pomocy Społecznej przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

Uwaga:
 do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:


Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne
Formularz elektroniczny dedykowany dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Księgowości UMŁ:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 2. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
 3. Łódzki Ośrodek Geodezji,
 4. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
 5. Zarząd Dróg i Transportu,
 6. Zarząd Zieleni Miejskiej,
 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,
 8. Straż Miejska,
 9. Powiatowy Urząd Pracy,
 10. Schronisko dla Zwierząt,
 11. Zarząd Gospodarowania Odpadami,
 12. Miejski Zespół Żłobków,
 13. Łódzki Zakład Usług Komunalnych,
 14. Zarząd Lokali Miejskich,
 15. Centrum Usług Wspólnych,
 16. Zarząd Inwestycji Miejskich.

Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:


Metryka strony i historia zmian