Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

 1. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez instytucje kultury
  Formularz elektroniczny dedykowany dla instytucji kultury przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Kultury oraz Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ.

  Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:

 2. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez placówki oświatowe
  Formularz elektroniczny dedykowany dla placówek oświatowych przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Edukacji UMŁ.

  Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:

 3. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez Domy Pomocy Społecznej
  Formularz elektroniczny dedykowany dla Domów Pomocy Społecznej przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

  Uwaga:
   do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:
 4. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne
  Formularz elektroniczny dedykowany dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Księgowości UMŁ:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  2. Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi,
  3. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
  4. Łódzki Ośrodek Geodezji,
  5. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
  6. Zarząd Dróg i Transportu,
  7. Zarząd Zieleni Miejskiej,
  8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,
  9. Straż Miejska,
  10. Powiatowy Urząd Pracy,
  11. Schronisko dla Zwierząt,
  12. Zarząd Gospodarowania Odpadami,
  13. Miejski Zespół Żłobków,
  14. Łódzki Zakład Usług Komunalnych,
  15. Zarząd Lokali Miejskich,
  16. Centrum Usług Wspólnych,
  17. Zarząd Inwestycji Miejskich.

  Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:


Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 19:39)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (23.01.2018 14:45)

Informację opracował: Pyziak Jolanta (20.01.2015)

Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Księgowości

Ilość odwiedzin: 1684