Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

 1. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez instytucje kultury
  Formularz elektroniczny dedykowany dla instytucji kultury przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Kultury, Biura Promocji Nowych Mediów oraz Biura Architekta Miasta UMŁ.

  Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:

 2. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez placówki oświatowe
  Formularz elektroniczny dedykowany dla placówek oświatowych przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Edukacji UMŁ.

  Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:

 3. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez Domy Pomocy Społecznej
  Formularz elektroniczny dedykowany dla Domów Pomocy Społecznej przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

  Uwaga:
   do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:
 4. Przekazywanie danych do Informacji o stanie mienia komunalnego przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne
  Formularz elektroniczny dedykowany dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych przekazujących dane do informacji bezpośrednio do Wydziału Księgowości UMŁ:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  2. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
  3. Łódzki Ośrodek Geodezji,
  4. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
  5. Zarząd Dróg i Transportu,
  6. Zarząd Zieleni Miejskiej,
  7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,
  8. Straż Miejska,
  9. Powiatowy Urząd Pracy,
  10. Schronisko dla Zwierząt,
  11. Zarząd Gospodarowania Odpadami,
  12. Miejski Zespół Żłobków,
  13. Łódzki Zakład Usług Komunalnych,
  14. Zarząd Lokali Miejskich,
  15. Centrum Usług Wspólnych,
  16. Zarząd Inwestycji Miejskich.

  Uwaga: do formularza należy załączyć następujące wypełnione pliki:


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (18.07.2017 19:39)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (20.01.2020 13:55)

Informację opracował(a): Jolanta Pyziak (17.01.2020)

Źródło: Wydział Księgowości

Ilość odwiedzin: 5963

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.01.2020 13:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.01.2019 15:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.01.2019 14:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.01.2019 14:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.01.2019 14:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.01.2018 14:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.01.2018 14:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.01.2018 14:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.01.2018 14:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.07.2017 20:36 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:28 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:39 Migracja danych Utworzenie strony