Materiały do sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 140/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi”


Metryka strony i historia zmian