Archiwum uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 


 • I/175/21 (136 KB)

  Uchwała Nr I/175/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2022 rok

 • I/174/21 (133 KB)

  Uchwała Nr I/174/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

 • I/136/2021 (91 KB)

  Uchwała Nr I/136/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2021 roku

 • I/132/2021 (84 KB)

  Uchwała Nr I/132/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 65.393,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek”

 • I/131/2021 (84 KB)

  Uchwała Nr I/131/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 76.283,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką – Łącznik edukacyjno-rekreacyjny”

 • I/81/2021 (73 KB)

  Uchwała Nr I/81/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź

 • I/52/2021 (99 KB)

  Uchwała Nr I/52/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2020 rok

 • I/11/2021 (141 KB)

  Uchwała Nr I/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi

 • I/153/2020 (107 KB)

  Uchwała Nr I/153/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2021 rok

 • I/152/2020 (133 KB)

  Uchwała Nr I/152/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

 • I/138/2020 (1 MB)

  Uchwała Nr I/138/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź

 • I/36/2020 (148 KB)

  Uchwała Nr I/36/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2019 rok

 • I/17/2020 (161 KB)

  Uchwała Nr I/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi

 • I/179/2019 (37 KB)

  Uchwała Nr I/179/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2020 rok

 • I/178/2019 (47 KB)

  Uchwała Nr I/178/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

 • I/102/2019 (38 KB)

  Uchwała Nr I/102/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym

 • I/96/2019 (40 KB)

  Uchwała Nr I/96/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź

 • I/51/2019 (108 KB)

  Uchwała Nr I/51/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2018 rok

 • I/14/2019 (86 KB)

  Uchwała Nr I/14/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi

 • I/210/2018 (91 KB)

  Uchwała Nr I/210/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2019 rok

 • I/209/2018 (97 KB)

  Uchwała Nr I/209/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

 • I/53/2018 (75 KB)

  Uchwała Nr I/53/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2017 rok

 • I/40/2018 (68 KB)

  Uchwała Nr I/40/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 284.700.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych

 • I/39/2018 (70 KB)

  Uchwała Nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi w roku 2018

 • I/22/2018 (82 KB)

  Uchwała Nr I/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/203/2017

  Uchwała Nr I/203/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok
 • I/202/2017

  Uchwała Nr I/202/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/125/2017

  Uchwała Nr I/125/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2017 r.
 • I/107/2017

  Uchwała Nr I/107/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2017 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi w roku 2017
 • I/64/2017

  Uchwała Nr I/64/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2016 rok
 • I/98/2017

  Uchwała Nr I/98/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 233.155.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych
 • I/21/2017

  Uchwała Nr I/21/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/223/2016

  Uchwała Nr I/223/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok
 • I/222/2016

  Uchwała Nr I/222/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/167/2016

  Uchwała Nr I/167/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 197.994 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/155/2016

  Uchwała Nr I/155/2016 z dnia 3 października 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2016 r.
 • I/132/2016

  Uchwała Nr I/132/2016 z dnia 16 września 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 520.731 zł zaciąganej przez Miast Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/128/2016

  Uchwała Nr I/128/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 170.000.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2016 w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/125/2016

  Uchwała Nr I/125/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki w wysokości 312.607 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/61/2016

  Uchwała Nr I/61/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2015 rok
 • I/22/2016

  Uchwała Nr I/22/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/229/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr Nr I/229/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2016 rok
 • I/228/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/228/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/166/2015

  Uchwała Nr I/166/2015 z dnia 9 października 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2015 r.
 • I/125/2015

  Uchwała Nr I/125/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek w łącznej kwocie 8.010.496 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2015
 • 1/71/2015

  Uchwała Nr 1/71/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2014 rok
 • I/48/2015

  Uchwała Nr I/48/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/47/2015

  Uchwała Nr I/47/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/34/2015

  Uchwała Nr I/34/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez miasto Łódź w roku 2015
 • I/14/2015

  Uchwała Nr I/14/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty dlugu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/211/2014

  Uchwała Nr I/211/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok
 • I/210/2014

  Uchwała Nr I/210/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/163/14 Uchwała Nr I/163/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 690.335 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r.
 • I/162/14 Uchwała Nr I/162/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 306.000 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r.
 • I/161/14 Uchwała Nr I/161/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 1.548.500 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r.
 • I/160/14 Uchwała Nr I/160/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 513.000 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r.
 • I/148/14 Uchwała Nr I/148/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2014 r.
 • I/121/2014 Uchwała Nr I/121/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 roku opiniującą możliwość spłaty pożyczki do kwoty 749.250 zł zaciąganej przez Miast Łódź w 2014 roku
 • I/120/2014 Uchwała Nr I/120/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 roku opiniującą możliwość spłaty pożyczki do kwoty 1.319.100 zł zaciąganej przez Miast Łódź w 2014 roku
 • I/113/2014 Uchwała Nr I/113/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki do kwoty 2.474.723 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 roku
 • I/110/2014 Uchwała Nr I/110/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty kredytów do kwoty 400.000.400 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w 2014 roku
 • I/67/2014 Uchwała Nr I/67/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2013 rok
 • I/44/2014 Uchwała Nr I/44/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 marca 2014 roku opiniująca możliwość wykupu obligacji w łącznej wysokości 250.000.000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2014
 • I/43/2014 Uchwała Nr I/43/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 marca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego w roku 2014 przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy
 • I/31/2014 Uchwała Nr I/31/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/2/2014 Uchwała Nr I/2/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2014 rok
 • I/1/2014 Uchwała Nr I/1/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/188/2013 Uchwała Nr I/188/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 roku opiniująca możliwość wykupu obligacji w łącznej wysokości 130.000.000 zł, emitowanych przez miasto Łódź w roku 2013
 • I/187/2013 Uchwała Nr I/187/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 65.000.000 zł zaciąganego w 2013 r. przez miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/185/2013 Uchwała Nr I/185/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 464.012 zł zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • I/184/2013 Uchwała Nr I/184/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 269.650 zł zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • I/160/13 Uchwała nr I/160/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku
 • I/147/2013 Uchwała nr I/147/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 września 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • I/74/2013 Uchwała nr I/74/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2012 rok
 • I/65/2013 Uchwała nr I/65/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • I/64/2013 Uchwała nr I/64/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy
 • I/63/2013 Uchwała nr I/63/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez miasto Łódź w 2013 roku
 • I/32/2013 Uchwała nr I/32/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/31/2013 Uchwała nr I/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Łodzi
 • I/250/2012 Uchwała nr I/250/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/249/2012 Uchwała nr I/249/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2013 rok
 • I/248/201 Uchwała nr I/248/201 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi na lata 2013-2031
 • I/180/12 Uchwała nr I/180/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2012 r.
 • I/153/2012 Uchwała Nr I/153/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 313.000.000 zł zaciągniętych w 2012 r. przez Miasto Łódź
 • I/141/2012 Uchwała Nr I/141/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Miasto Łódź
 • I/99/2012 Uchwała Nr I/99/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2011 rok
 • I/74/2012 Uchwała Nr I/74/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do kwoty 85.000.000 zł zaciąganego w roku 2012 przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/73/2012 Uchwała Nr I/73/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego w roku 2012 przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy
 • I/72/2012 Uchwała Nr I/72/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w wysokości 313.000.000 zaciąganego w roku 2012 przez Miasto Łódź
 • I/71/2012 Uchwała Nr I/71/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji w łącznej wysokości 221.400.000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2012 z terminem wykupu w latach 2016-2022
 • I/34/2012 Uchwała Nr I/34/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/33/2012 Uchwała Nr I/33/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Łodzi
 • I/239/2011 Uchwała Nr I/239/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/238/2011 Uchwała Nr I/238/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2012 rok
 • I/237/2011 Uchwała Nr I/237/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi
 • I/210/11 Uchwała Nr I/210/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 października 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2011 r.
 • I/172/2011 Uchwała Nr I/172/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do wysokości 25.000.000 zł zaciągniętego w 2011 r. przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy
 • I/171/2011 Uchwała Nr I/171/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do wysokości 75.000.000 zł zaciągniętego w 2011 r. przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/169/2011 Uchwała Nr I/169/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji
 • I/112/2011 Uchwała Nr I/112/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2010 r.
 • I/93/2011 Uchwała Nr I/93/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 339.000.000 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści dziewięć milionów) zaciąganego przez Miasto Łódź w 2011 roku, przy założeniu realizacji przez Miasto wielkości ustalonych w przedłożonej Izbie prognozie kwoty długu
 • I/88/2011 Uchwała Nr I/88/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/87/2011 Uchwała Nr I/87/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Łodzi
 • I/184/2010 Uchwała Nr I/184/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok
 • I/183/2010 Uchwała Nr I/183/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/182/2010 Uchwała Nr I/182/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi
 • I/141/10 Uchwała Nr I/141/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 października 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2010 r.
 • I/82/2010 Uchwała Nr I/82/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego do wysokości 315.000.000 zł., zaciąganego przez Miasto Łódź w 2010 roku
 • I/62/2010 Uchwała Nr I/62/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2009 rok
 • I/166/2009 Uchwała Nr I/166/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie możliwości wykupu obligacji o łącznej wysokości 90 000 000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2009 z terminem wykupu w latach 2011-2013
 • I/158/09 Uchwała Nr I/158/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2010 rok
 • I/157/2009 Uchwała Nr I/157/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Łodzi
 • I/122/2009 Uchwała Nr I/122/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Łódź długoterminowej pożyczki w wysokości 6 mln zł zaciąganej w 2009 r.
 • I/107/09 Uchwała Nr I/107/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2009 r.
 • I/78/2009 Uchwała Nr I/78/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 5 mln zł zaciąganego w 2009 r.
 • I/77/2009 Uchwała Nr I/77/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 11 mln zł zaciąganego w 2009 r.
 • I/67/2009 Uchwała Nr I/67/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2008 rok
 • I/53/2009 Uchwała Nr I/53/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 260.400.000 zł.
 • I/156/2008 Uchwała Nr I/156/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na rok 2009
 • I/155/2008 Uchwała Nr I/155/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Łodzi
 • I/80/2008 Uchwała Nr I/80/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 8.100.000 zł >>>
 • I/35/2008 Uchwała Nr I/35/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2007 rok
 • I/4/2008 Uchwała Nr I/4/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek długoterminowych w łącznej wysokości 10.000.000 zł
 • I/3/2008 Uchwała Nr I/3/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 180.000.000 zł
 • I/215/07 Uchwała Nr I/215/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2008 rok
 • I/214/2007 Uchwała Nr I/214/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długo publicznego Miasta Łodzi
 • I/35/2007 Uchwała Nr I/35/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 120.000.000 zł
 • I/29/2007 Uchwała Nr I/29/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długo publicznego Miasta Łodzi

Metryka strony i historia zmian