Podstawy prawne:

  1. Uchwała Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli (z późniejszymi zmianami)

  2. Uchwała Nr LII/1155/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów przejazdów lokalnych członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli

  3. Uchwała Nr XVII/705/19 z dnia 11.12.19 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli

  4. Uchwała Nr XVII/706/19 z dnia 11.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli

  5. Zarządzenie  Nr 3101/VIII/20 z dnia 27.01.20 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury planowania i sprawozdawczości z realizacji zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli 

  6. Zarządzenie Nr 6741/VIII/21 z dnia 12 marca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Procedury planowania i sprawozdawczości z realizacji zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli"

  7. Zarządzenie Nr 372/2023 z dnia 21 lutego 2023 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli na 2023 r.

Metryka strony i historia zmian