Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Podstawy prawne:

  1. Uchwała Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli (z późniejszymi zmianami)

  2. Uchwała Nr LII/1155/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów przejazdów lokalnych członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli

  3. Uchwała Nr XVII/705/19 z dnia 11.12.19 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli

  4. Uchwała Nr XVII/706/19 z dnia 11.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli

  5. Zarządzenie  Nr 3101/VIII/20 z dnia 27.01.20 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury planowania i sprawozdawczości z realizacji zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli"

Środki finansowe niezbędne do zaplanowania zadań inwestycyjnych lub remontowych:


Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (24.08.2018 15:56)

Informację zmodyfikował(a): Joanna Górska / RO (26.02.2020 11:36)

Ilość odwiedzin: 3793

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.02.2020 11:36 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
06.02.2020 13:50 Marta Kupczyk Modyfikacja treści
06.02.2020 13:49 Marta Kupczyk Modyfikacja treści
06.02.2020 13:49 Marta Kupczyk Modyfikacja treści
06.02.2020 13:43 Marta Kupczyk Modyfikacja treści
24.01.2019 11:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2019 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2018 16:28 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:26 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:24 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:23 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:10 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:59 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:56 Hanna Zubrzycka / BPiNM Utworzenie strony