Wyniki wyszukiwania

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi @

Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zgłoszenie zakończenia świadczenia usług hotelarskich w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi @

Wykreślenie obiektu z ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi z ewidencji właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje po złożeniu oświadczenia przez przedsiębiorcę lub rolnika, świadczącego usługi… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt