Wyniki wyszukiwania

DROGI

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia iluminacyjnego

Udzielanie informacji w sprawach dotyczących utrzymania oświetlenia iluminacyjnego, oświetlenia świątecznego Miasta, choinki miejskiej.Udzielanie informacji w sprawach dotyczących utrzymania oświetlenia iluminacyjnego, oświetlenia świątecznego Miasta, choinki miejskiej....Biuro Energetyki i Jakości… więcej...

ŚRODOWISKO

Udzielanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z nieekologicznych na ekologiczne w substancji mieszkaniowej i użytkowej @

Mieszkaniec pobiera wniosek dotacyjny (dostępny we wszystkich punktach obsługi mieszkańców i poprzez stronę internetową). Wypełniony wniosek, po zweryfikowaniu prawidłowości wypełnienia przez merytorycznego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, mieszkaniec składa w Punkcie obsługi… więcej...

ŚRODOWISKO

Udzielanie informacji w zakresie przedsięwzięć energooszczędnych

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie: przedsięwzięć energooszczędnych; oszczędności energii elektrycznej i cieplnej; montażu instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacji obiektów gminnych; termomodernizacji obiektów edukacyjnych: przedszkoli,… więcej...

ŚRODOWISKO

Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków @

Sposoby składania deklaracji: Samodzielnie w formie elektronicznej - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - Portal ZONE pod adresem http://zone.gunb.gov.pl Sprawę można załatwić także osobiście w Urzędzie lub listownie. Sposoby składania deklaracji: Samodzielnie w formie elektronicznej - Główny Urząd… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt