Wyniki wyszukiwania

LOKALE MIESZKALNE

Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu Lokali Miejskich i Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa @

Załatwienie polega na rozstrzygnięciu skargi lub wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - podjęciu stosownych działań w celu ich usunięcia.Załatwienie polega na rozstrzygnięciu skargi lub wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - podjęciu stosownych działań w celu ich… więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Wydawanie zaświadczeń o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę może złożyć każdy zainteresowany osobiście, listownie bądź poprzez ePUAP, wnioskodawca określa we… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt