Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

DROGI

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wnioskodawca uzgadnia przebieg trasy lub miejsce imprezy z: organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, w tym z Oddziałem Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta jako zarządzającym ruchem na terenie miasta Łodzi, oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej... więcej...

BUDOWNICTWO

Zasady uzgadniania lokalizacji i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu

Procedura służy uzgodnieniu lokalizacji i uregulowaniu prawa do dysponowania nieruchomością Miasta lub Skarbu Państwa (z wyłączeniem dróg będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) na cele budowlane, w związku z planowaną budową, modernizacją lub likwidacją sieci infrastruktury technicznej... więcej...

DROGI

Zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach publicznych

W celu zatwierdzenia projektów wnioskodawca składa projekty organizacji ruchu wraz z wnioskami (każdy wniosek dotyczy jednej organizacji ruchu) do Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu, który po wydaniu opinii przekazuje projekty do zatwierdzenia Oddziałowi... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY