Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

PRACA

Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla pracodawcy

Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/przeszkolenie repatrianta/wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne repatrianta, dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o zwrot kosztów:... więcej...

PRACA

Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla repatrianta

Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (rozpatrywany przez UMŁ w ciągu 30 dni) do wniosku należy dołączyć ofertę szkolenia oraz dokumenty potwierdzające status repatrianta, Podpisanie z Urzędem umowy w... więcej...

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Łódź. Wniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Rozpoczęcie kontroli przez pracowników organów kontroli następuje dopiero po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej, doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowaniu kontrolowanego o jego... więcej...

TAKSÓWKI

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką osobową

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Rozpoczęcie kontroli przez pracowników organów kontroli następuje dopiero po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej, doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowaniu kontrolowanego o jego... więcej...

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pozyskanie przez organ informacji dających podstawę domniemywać, że istnieje podejrzenie naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadacza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, bądź brak w... więcej...

PRACA

Praca wykonywana w zamian kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych podmiotów. Sporządzenie zarządzenia z wykazem podmiotów, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna nadzorowana przez kuratorów sądowych w warunkach wolnościowych. Przekazanie zarządzenia wraz z listą podmiotów do prezesów sądów rejonowych. ... więcej...

PRACA

Prace na cele społeczne dla osób skazanych

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych jednostek chcących przyjmować osoby skazane sporządzenie zarządzenia z wykazem podmiotów przekazanie zarządzenia dyrektorom zakładów karnych przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych jednostek chcących przyjmować osoby skazane sporządzenie zarządzenia z wykazem... więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG – cudzoziemcy

Składanie wniosków CEIDG-1 o rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej. Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 Osobiście lub przez pełnomocnika po wcześniejszym umówieniu wizyty. On-line po uprzednim zalogowaniu przy użyciu profilu zaufanego na... więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG - obywatele RP

Składanie wniosków CEIDG-1 o rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej. Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 Osobiście lub przez pełnomocnika po wcześniejszym umówieniu wizyty. On-line po uprzednim zalogowaniu przy użyciu profilu zaufanego na... więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej @

Przyjmowanie podań o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem przekazania danych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi do systemu... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Udzielanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności dotyczącej wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; Przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; Prowadzenie postępowania w sprawie... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Udzielanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; Przyjęcie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; Udzielenie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony. Przyjęcie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; Przyjęcie wniosku w sprawie... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych @

Udzielanie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Przyjmowanie wniosku na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów... więcej...

TAKSÓWKI

Wydawanie wtórnika licencji – krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; Wydanie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie wtórnika licencji – transport drogowy osób/rzeczy

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy; Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy; Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; Wydanie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. ... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie wypisu z licencji – krajowy transport drogowy samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i taksówką

Przyjęcie wniosku o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowy samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i taksówką; Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Przyjęcie wniosku o wydanie dodatkowego wypisu/ów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie wypisu/ów z zezwolenia; Wydanie dodatkowego wypisu/ów z zezwolenia. Przyjęcie wniosku o wydanie dodatkowego wypisu/ów z zezwolenia na wykonywanie... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym uzyskaniem zaświadczenia. Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym uzyskaniem zaświadczenia. Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania zaświadczenia. Wydanie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie zaświadczeń – przewóz drogowy na potrzeby własne

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym uzyskaniem zaświadczenia. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej. ... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (gastronomia, sklep) @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydanie zezwolenia... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy,... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym wyprzedażą posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Przyjmowanie wniosku na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Prowadzenie postępowania w sprawie wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych,... więcej...

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rezygnacją z zezwolenia. Przyjmowanie wniosku o wygaszenie zezwolenia. Prowadzenie postępowania w sprawie o wygaszenie zezwolenia. Wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rezygnacją z... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zawieszeniem wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie: przewozu osób taksówką przewozu osób/rzeczy Przyjęcie zawiadomienia w sprawie zawieszenia wykonywania krajowego transportu drogowego; Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zgłoszenie usunięcia pojazdu/ów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym usunięciem pojazdu/ów z licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany treści licencji; Przyjęcie wniosku o dokonanie zmiany niepowodującej zmiany treści licencji. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany treści licencji;... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany w treści zezwolenia Przyjęcie wniosku dokonanie zmiany niepowodującej zmiany w treści zezwolenia Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany w treści... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmiany treści licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany treści licencji. Przyjęcie wniosku dokonanie zmiany niepowodującej zmiany treści licencji. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany treści licencji.... więcej...

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Łódź.Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zmiana danych niepowodująca zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zgłoszeniem zmian, niepowodujących zmiany treści licencji; Przyjęcie wniosku o zgłoszenie zmian niepowodujących zmiany treści licencji. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zgłoszeniem zmian, niepowodujących zmiany treści licencji; Przyjęcie... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zmiana treści licencji - krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; Przyjęcie wniosku o dokonanie zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zmiana treści licencji – transport drogowy osób/rzeczy

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy. Prowadzenie postępowania w sprawie dokonania zmian... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zmiana treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; Prowadzenie postępowania w sprawie dokonania zmian treści licencji;... więcej...

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Zmiana treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Udzielenie... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmian w treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; Prowadzenie postępowania w sprawie dokonania zmian treści zezwolenia;... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zmiana zaświadczeń – przewóz drogowy na potrzeby własne @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zmianą zaświadczenia. Przyjęcie wniosku o zmianę i wydanie nowego zaświadczenia. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności... więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego @

Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zakończeniem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie: przewozu osób taksówką licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; przewozu osób... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY