Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

LOKALE MIESZKALNE

Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu Lokali Miejskich i Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa @

Załatwienie polega na rozstrzygnięciu skargi lub wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - podjęciu stosownych działań w celu ich usunięcia.Załatwienie polega na rozstrzygnięciu skargi lub wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - podjęciu stosownych działań w celu ich... więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Wydawanie zaświadczeń o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę może złożyć każdy zainteresowany osobiście, listownie bądź poprzez ePUAP, wnioskodawca określa we... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wyliczenie kwoty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości prywatnej, z tytułu wykonanego remontu, wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

Rozpatrzenie sprawy następuje na podstawie wniosku dłużnika. Po ustaleniu wysokości zobowiązania i spłacie należności przez dłużnika następuje wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie spłaty wierzytelności oraz wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki przymusowej.Rozpatrzenie sprawy następuje... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY