Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

DROGI

Opiniowanie elementów infrastruktury podziemnej przebiegającej przez teren działek drogowych stanowiących przyłącza do prywatnych posesji (w kontekście przebiegu przez działki miejskie)

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik składa  wniosek o zaopiniowanie projektu planowanej infrastruktury podziemnej przebiegającej przez teren działek drogowych będących we władaniu miasta Łodzi, pod kątem ochrony istniejącej zieleni. W celu uzyskania opinii do wniosku należy załączyć 2 egzemplarze... więcej...

DROGI

Opiniowanie zjazdów indywidualnych w kontekście kolizji z istniejącą zielenią

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik składa listownie wniosek o zaopiniowanie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi publicznej, pod kątem ochrony zieleni rosnącej w pasie drogowym . Do wniosku złożonego drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście należy załączyć plan z lokalizacją projektowanego... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY