Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

OPIS SPRAWY

 1. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika.
 2. Osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na wniosek organu właściwego dłużnika występuje do właściwego ze względu na adres zamieszkania Starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
 3. Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu nie wymaga opłaty ewidencyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarezerwuj wizytę

wybierz sprawy grupy „Z”

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

potwierdź wizytę w biletomacie, nie później niż 10 minut przed wizytą

KROK 3

Odbierz prawo jazdy

dokument wydawany jest od ręki

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty gdy ustanie przyczyna o zatrzymaniu prawa jazdy oraz gdy dłużnik alimentacyjny przez ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

 2. Osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na wniosek organu właściwego dłużnika występuje do właściwego ze względu na adres zamieszkania Starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

 3. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

 4. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro) .

  Warunkiem złożenia wniosku jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej(grupa sprawy - Z)

  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   Warunkiem realizacji wniosku jest ustanie przyczyny zatrzymania tzn. nadesłanie przez organ właściwy dłużnika wniosku stanowiącego postawę uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.

 5. Po złożeniu przez stronę wniosku urzędnik dokonuje weryfikacji czy ustała przyczyna zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie urzędnik dokonuje zwrotu prawa jazdy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni po otrzymaniu dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Złożenie wniosku w formie tradycyjnej (papierowej) - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty:

https://wizyty.uml.lodz.pl(sprawy grupy „Z”)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć po ustaniu przyczyny zatrzymania, tj. po uchyleniu na wniosek organu właściwego dłużnika decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot prawa jazdy
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku

druk do pobrania


 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
 • Cudzoziemiec - zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY