Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wynajem gminnych lokali użytkowych i garaży w trybie bezprzetargowym

OPIS SPRAWY

Do wynajmu w trybie bezprzetargowym kwalifikuje się lokale użytkowe i garaże niewynajęte w przetargach z wyłączeniem lokali:

 • położonych w strefie „0”
 • mieszczących się w budynkach zrewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, przed upływem 10 lat od daty zakończenia remontu, bez względu na położenie budynku oraz strefę.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na informację

informację uzyskasz zgodnie z formą wskazaną we wniosku

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Do wynajmu w trybie bezprzetargowym kwalifikuje się lokale użytkowe i garaże niewynajęte w przetargach z wyłączniem lokali:
  • położonych w strefie „0”
  • mieszczących się w budynkach zrewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, przed upływem 10 lat od daty zakończenia remontu, bez względu na położenie budynku oraz strefę:
 2. Umowę najmu lokalu zawiera się na wniosek osoby zainteresowanej, nieposiadającejzadłużeń wobec Miasta Łodzi z tytułu najmu innych lokali użytkowych;
 3. O wyborze osoby zainteresowanej najmem decyduje kolejność zgłoszeń. Wprzypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcydokonuje zarząd Lokali Miejskich, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób bezrobotnychzarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.
 4. Wykazy wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowymprzygotowywane są przez Zarząd Lokali Miejskich i wymagają uzyskania opinii KomisjiRozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi.Wykazy te w wersji papierowejdostępne są w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich lub w wersji elektronicznej na stronieinternetowej www.zlm.lodz.pl
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc,termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczność wykonania dodatkowych opinii/ekspertyz

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Użytkowych

90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

tel. +48 42628-70-86, +48 42628-70-85, +48 (42) 628-70-84

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’’ 93-523 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „ Zasobu Obcego” 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-86, +48 (42) 628-70-85, +48 (42) 628-70-84

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście i listownie
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Wydział Lokali Użytkowych
   90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
  • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238
  • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194
  • RON ,,Południe’’ 93-523 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42)
  • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42)
  • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42)
  • RON „ Zasobu Obcego” 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-90
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wynajem lokalu użytkowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o wynajem garażu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Dostarczenie do wniosku o najem lokalu (garażu) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • zarządzenie Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 luty 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Użytkowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY