Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Za udostępnianie treści i ich aktualizację odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji.

Materiały w BIP zamieszczają:

Tomasz Wilk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-46-74
bip@uml.lodz.pl

Sylwia Stańczyk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-40-95
bip@uml.lodz.pl

Violetta Gandziarska
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-54-43
bip@uml.lodz.pl

Adrian Beer
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-42-69
bip@uml.lodz.pl


Informację wprowadził(a): Migracja danych (07.03.2017 23:11)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.10.2017 11:56)

Ilość odwiedzin: 683