Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
19 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na organizację udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze wystawienniczym odbywających się w 2017 r. poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska, w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”.

Szczegóły dialogu >>>

19 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Łęczyckiej 1/3, Uroczysko 23, Wschodniej 27, Gdańskiej 64, Stanisława Przybyszewskiego 65, Prezydenta Gabriela Narutowicza 71/73, Piotrkowskiej 233, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 3.

18 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

16 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi (pieszych i rowerowych)” - Budżet obywatelski 2017.

16 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strażackiej bez numeru.

13 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: kpt. Stefana Pogonowskiego 26, Tadeusza Kościuszki 8, Prezydenta Gabriela Narutowicza 49, Nowomiejskiej 5.

13 stycznia 2017

W związku z prowadzeniem inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 155 i wyłączeniem z ruchu Alei ZHP od strony ul. Piotrkowskiej, uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 stycznia 2017 r. zostanie uruchomione dojście do budynku Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 153 bezpośrednio od ul. Piotrkowskiej oraz od Al. Kościuszki 88.
Dla osób niepełnosprawnych dojście do budynku UMŁ ul. Piotrkowska 153 będzie możliwe tylko od strony Al. Kościuszki 88.

12 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

5 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

5 stycznia 2017

Miasto Łódź ogłasza ostateczne wyniki otwartego naboru partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru >>>

4 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4 stycznia 2017

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 25.01.2017 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

3 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

3 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

3 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Polesie do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

3 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Śródmieście do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

3 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Widzew do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

2 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

30 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na wspieraniu osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

Szczegóły konkursu >>>

30 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r., wydanie książki pt. „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców”.

29 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu na nabór wniosków na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

27 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

23 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o konkursie na dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

23 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o konkursie na dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3386398
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO