Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
2 grudnia 2016

W dniu 7 grudnia 2016 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 9.00.

1 grudnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na wspieraniu osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

29 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia.

28 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

Szczegóły konkursu >>>

28 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

28 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu.

Szczegóły konkursu >>>

23 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdów samochodowych.

22 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Szczegóły konsultacji >>>

21 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagród dla trenerów.

21 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 32, Gdańskiej 9, Juliana Tuwima 30, Nawrot 72, Stefana Żeromskiego 63.

18 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki drugiego konkursu ofert na wybór realizatorów w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.

Szczegóły konkursu >>>

18 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznanych stypendiach naukowych dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

16 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

9 listopada 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Szczegóły konsultacji >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3325226
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO