Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
31 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z monitoringu konsultacji społecznych "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017".

Szczegóły konsultacji >>>

30 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi.

27 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

24 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017”.

Szczegóły konsultacji >>>

24 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu.

24 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi.

23 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości listę laureatów dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 r.

Informacja dot. składania wniosków z propozycjami kandydatur >>>

23 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Roszkowskiego 17, Klimatycznej 4b, Kruczej 25, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Świetlików 2, Sopockiej 18A, Bajecznej 6 i Paradnej 104a, Franciszkańskiej 122.

20 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym oraz propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

16 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Gontowej 14, Farnej 19, Stalowej bez numeru, Sebastiana Felsztyńskiego 15, Nowogrodzkiej 15, Pabianka 14, Sygnałowej 2, Sygnałowej 4, Sygnałowej 6, Magdaleny 2, Przyszkole bez numeru, Rawskiej 5 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Stefana 16.

14 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji ogólnodostępnej, bezpłatnej konferencji dotyczącej jakości życia mieszkańców historycznych tkanek miejskich pt. „Potencjał historycznych centrów miast w kształtowaniu współczesnej jakości życia” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w przestrzeni publicznej.

13 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 39, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48.

10 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4.

9 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających.

Szczegóły konkursu >>>

7 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na projekt i wykonanie skwerów, parków kieszonkowych oraz zieleni publicznej na Starym Polesiu.

Szczegóły dialogu >>>

7 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

3 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Szczegóły konkursu >>>

3 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marynarskiej 67, Choińskiej 29, Choińskiej 23, Letniskowej 23/25, Minerskiej bez numeru, płk. Berka Joselewicza 12, Łagiewnickiej 302, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Kruczej 12, Trybunalskiej 19, Listopadowej 14 oraz Listopadowej 16.

2 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi przedstawia raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.

Szczegóły konsultacji >>>

1 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2777410
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO