Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
17 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

17 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji.

Szczegóły konkursu >>>

17 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2017 i 2018 programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.

Szczegóły konkursu >>>

16 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

16 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo, Finał Marcin Gortat Camp oraz DOZ Maraton Łódź - R.

16 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

16 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi (pieszych i rowerowych)” - Budżet obywatelski 2017.

Szczegóły konkursu >>>

16 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi.

15 lutego 2017

W dniu 22 lutego 2017 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 9.00.

15 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5.

15 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy płk Piotra Wysockiego 9.

14 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznanych w 2017 roku stypendiach dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Informacja o naborze wniosków >>>

14 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegóły konkursu >>>

14 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

13 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2016 roku.

10 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Szermierczej bez numeru.

8 lutego 2017

Wydział Edukacji informuje o stawkach dotacji dla szkół i placówek niepublicznych obowiązujacych od 1 stycznia 2017 r. (Powiat).

8 lutego 2017

Wydział Edukacji informuje o stawkach dotacji dla szkół i placówek niepublicznych obowiązujacych od 1 stycznia 2017 r. (Gmina).

8 lutego 2017

W związku z prowadzeniem inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 155 i wyłączeniem z ruchu Alei ZHP od strony ul. Piotrkowskiej, uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 stycznia 2017 r. zostanie uruchomione dojście do budynku Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 153 bezpośrednio od ul. Piotrkowskiej oraz od Al. Kościuszki 88.
Dla osób niepełnosprawnych dojście do budynku UMŁ ul. Piotrkowska 153 będzie możliwe tylko od strony Al. Kościuszki 88.

7 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Okręgowej 67a, Doły 38, Oskara Flatta 5, Józefa Chełmońskiego bez numeru, Ruchliwej bez numeru.

2 lutego 2017

Miasto Łódź ogłasza otwarty nabór Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Roosevelta 9.

1 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

Szczegóły konkursu >>>

1 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1 lutego 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Krajowej 12 i Krajowej bez numeru oraz Krajowej 18/20.

31 stycznia 2017

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 23.02.2017 roku o godzinie 9.00, 10.00, 12.00 i 13.00 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

27 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Zagadkowej bez numeru, Halki bez numeru, Postępowej bez numeru.

25 stycznia 2017

Wydział Informatyki informuje o zakończeniu dialogu technicznego w zakresie usługi telefonii stacjonarnej i internetu dla placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegóły dialogu technicznego >>>

23 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach”.

Szczegóły konkursu >>>

23 stycznia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2017/2018.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3432771
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO