Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
3 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Szczegóły konkursu >>>

3 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marynarskiej 67, Choińskiej 29, Choińskiej 23, Letniskowej 23/25, Minerskiej bez numeru, płk. Berka Joselewicza 12, Łagiewnickiej 302, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Kruczej 12, Trybunalskiej 19, Listopadowej 14 oraz Listopadowej 16.

2 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń.

2 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi przedstawia raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.

Szczegóły konsultacji >>>

1 lipca 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań.

29 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

29 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5.

22 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi.

22 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6.

19 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w części dotyczącej lokalizacji filii.

19 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

18 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły konkursu >>>

18 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

16 czerwca 2015

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ogłasza wyniki postępowania na produkcję i emisję filmów edukacyjnych do projektu pt. „Łódź kontra choroby wątroby”.

Szczegóły postępowania >>>

16 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Pabianickiej bez numeru i Stanisława Dubois bez numeru, Legionów 90, Stefana Żeromskiego 51 i 6 Sierpnia bez numeru, Okopowej bez numeru, Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, Nowe Sady bez numeru.

12 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

12 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Malborskiej 10, Demokratycznej 43, Podgórnej 16, Pabianickiej bez numeru, Pabianickiej 145, Samopomocy 15, Skierniewickiej 10, Młynarskiej 29, Poznańskiej 10, Trudnej 1, Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru oraz Srebrnej 12.

12 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowanych na terenie gimnazjów.

Szczegóły konkursu >>>

11 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych, w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, położonych w centrum Łodzi w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności.

11 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Szczegóły konkursu >>>

11 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych dotyczących wyboru pomiędzy budową bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza w relacji wschód–zachód a pozostawieniem istniejącego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

Szczegóły konsultacji >>>

10 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 87 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Nowej 16/18.

9 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegóły konkursu >>>

8 czerwca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy bocznicy kolejowej, obr. G-18, dz. nr 194/9 i 194/10.

8 czerwca 2015

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na budowę spalarni odpadów komunalnych w Łodzi.

Szczegóły dialogu >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2750000
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO