Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
29 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Równej 24, Antoniego Książka bez numeru, Okręgowej 26, Stalowej 21 i przy kolei, Rudzkiej 72 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sokolej 19.

28 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Rokicińskiej 390, Stefana Żeromskiego 97, Inflanckiej 31, Radwańskiej 68/70, Przędzalnianej 101 i 103, Jarzynowej 26/28 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Antoniego Książka 52/54.

22 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu Dialogu Technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na „Opracowanie zestawu analiz w zakresie nieruchomości i mieszkalnictwa w Łodzi”.

Szczegóły dialogu technicznego >>>

14 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Szczegóły konkursu >>>

14 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2015 r.

13 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegóły konkursu >>>

6 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi.

5 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą ocenę oferty złożonej w otwartym naborze na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji oraz zapewnienia trwałości projektu wsparcia przedsiębiorczości sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ 2014–2020 pod roboczą nazwą „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów”.

Szczegóły naboru >>>

4 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych dotyczących systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025.

Szczegóły konsultacji >>>

4 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

1 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi.

1 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, położonych w centrum Łodzi w obrębie obu stron ulic: Legionów, Zachodniej, al. Kościuszki, al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego, Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej oraz Placu Wolności.

1 sierpnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kolumny 1.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2362114
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO