Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
17 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu na opracowanie koncepcji książki dla młodzieży szkolnej dotyczącej architektury i urbanistyki centrum Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

17 kwietnia 2015

Prezudent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Skibowej 10, Sierakowskiego 19, Ustronnej 19/21, Sopockiej 18A, Listopadowej 14, Listopadowej 16, Rudzkiej 72, płk. Berka Joselewicza 12 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a i Pogranicznej 19.

17 kwietnia 2015

W dniu 22 kwietnia 2015 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się X (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godzinie 14.00.

16 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Równej 32.

16 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

Szczegóły konkursu ofert >>>

16 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu.

Szczegółowe informacje o pracowniach twórczych przeznaczonych do wynajmu >>>

15 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych.

Szczegóły konkursu ofert >>>

15 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na realizację zadania „Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno–korekcyjne stwierdzonych wad postawy” w 2015 r.

15 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru.

14 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego wyłonienia operatora i realizacji projektu edukacyjnego z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

13 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wyboru pomiędzy budową bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza w relacji wschód–zachód a pozostawieniem istniejącego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

13 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dobrzyńskiej 21.

10 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz organizacji aktywności fizycznej dla osób starszych.

Szczegóły konkursu ofert >>>

9 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30, w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi, rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

9 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 214, Koronnej bez numeru, Sokolej 16, Minerskiej bez numeru, Kruczej 12, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Trybunalskiej 19, Oskara Flatta 12a, Zespołowej 5 oraz sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bedoń-Wieś w gminie Andrespol, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103, w obrębie 2 Bedoń-Wieś.

8 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Szczegóły konkursu ofert >>>

7 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości lokalowej oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

3 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Paradnej bez numeru i Paradnej 3.

1 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że II Łódzkie Senioralia odbędą się w dniach 16–24 maja 2015 roku.

31 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.

31 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

30 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego na 2016 r.

Szczegóły konkursu ofert >>>

30 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł.

Szczegóły konkursu ofert >>>

30 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2015 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły konkursu ofert >>>

27 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” w 2015 r. w okresie od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu miasta Łodzi.

27 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2015 r. w okresie od 1 września 2015 r. do 27 listopada 2015 r. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu miasta Łodzi.

26 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87.

26 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Szczegóły konkursu ofert >>>

26 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Okopowej, Ekologicznej, Pabianki, Sygnałowej, Magdaleny, Równej, Giewont oraz Rawskiej.

26 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, Chocianowickiej 112, Przędzalnianej 101 i 103, Olechowskiej 38, Nowe Sady bez numeru, oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 9, Piotrkowskiej 228, płk. Jana Kilińskiego 166, 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62.

25 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

24 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego uruchomienia Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie.

Szczegóły konkursu ofert >>>

20 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia”.

Szczegóły konkursu ofert >>>

19 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Antoniny 18/20, Dachowej 8, Długiej bez numeru, Anieli Krzywoń 18, Starorudzkiej 54 oraz Starorudzkiej 56.

19 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Malborskiej 10, Skierniewickiej 10, Rysowniczej 56, Samopomocy 15, gen. Józefa Bema bez numeru, Wojska Polskiego 12, Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru, Nasiennej 9 oraz Trudnej 1.

19 marca 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2659161
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO