Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
30 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyjęciu "Koncepcji rozwoju turystyki dla miasta Łodzi".

27 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie”.

Szczegóły konkursu >>>

23 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o aukcji ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia.

20 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegóły konkursu >>>

19 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ksawerowskiej 79, Ołowianej 62, Rumiankowej 9, Wazów bez numeru, Ujazd bez numeru, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Luźnej bez numeru, Wczesnej bez numeru.

19 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Krańcowej bez numeru i Rokitny bez numeru oraz Stefana Żeromskiego 97.

17 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2016 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników.

17 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

13 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o możliwości zgłaszania propozycji do Gminnego Programu Rewitalizacji.

12 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru.

11 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” w 2016 r.

Szczegóły konkursu >>>

10 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 przy ul. Mahoniowej 16/20, odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

9 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych.

Szczegóły konkursu >>>

9 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi.

6 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 120, Przędzalnianej 101 i 103, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, Łozowej bez numeru, Marysińskiej 107, Słupskiej 9/13, Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, Spornej 26 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 228.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3128663
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO