Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
21 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

21 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi w pobliżu ul. Prądzyńskiego i ul. Dennej.

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości >>>

20 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16.

19 maja 2015

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ogłasza wyniki postępowania na wykonanie całościowej ewaluacji zewnętrznej ex ante i ex post projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”.

Szczegóły postępowania >>>

18 maja 2015

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

15 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników.

15 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że II Łódzkie Senioralia odbędą się w dniach 16–24 maja 2015 roku.

13 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

13 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł.

Szczegóły konkursu ofert >>>

13 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Gontowej 8, 10, 12, Jana Pietrusińskiego 41, Trębackiej 63, Malborskiej 7, Strażniczej 19, Zwiadowczej 25 oraz Wrześnieńskiej bez numeru.

12 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30.

11 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych regulaminu parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej.

8 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ustronnej, Czerwcowej, Franciszka Helińskiego, Prostej, Widok, Oblęgorskiej, Żóltej, Rojnej i Normandzkiej, Stanisława Przybyszewskiego, Ruskiej, Stefana Żeromskiego, Rojnej oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Piotrkowskiej i Zielonej, Małej oraz Romualda Mielczarskiego.

8 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania „Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno – korekcyjne stwierdzonych wad postawy” w 2015 r.

Szczegóły konkursu ofert >>>

7 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej 3.

5 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

5 maja 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

30 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu ofert >>>

30 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

30 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkurs ofert na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2015 r. w okresie od 1 września 2015 r. do 27 listopada 2015 r. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu miasta Łodzi.

Szczegóły konkursu ofert >>>

30 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkurs ofert na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” w 2015 r. w okresie od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu miasta Łodzi.

Szczegóły konkursu ofert >>>

28 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu ofert >>>

28 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38.

28 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Szczegóły konkursu ofert >>>

27 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki głosowania do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi II kadencji.

Szczegóły ogłoszenia o naborze >>>

23 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2706716
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO