Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
17 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

16 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi.

16 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych nr 532 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182 oraz nr 11 w Łodzi przy ul. Gen. Karola Kniaziewicza 13/15.

15 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi.

12 grudnia 2014

Dyrektor Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi ogłasza drugi nabór ofert do Bazy Ekspertów tworzonej przy Wydziale Kultury.

12 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Żwawej 16, Żwawej 18, Żwawej 20, Krynickiej 9, Antoniego Książka bez numeru, Wrześnieńskiej bez numeru, Stylowej bez numeru, Przełomowej 26/28 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Srebrnej 14/14a, Sokolej 19, Krośnieńskiej 12, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38.

12 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi.

Szczegóły konkursu ofert >>>

11 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Szczegóły konsultacji >>>

5 grudnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi.

26 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki przyznanych stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Szczegóły ogłoszenia >>>

25 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

25 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 7.

21 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Atutowej 20c, Postępowej 58 i 60, Demokratycznej 114, Chocianowickiej 112, Generała Zygmunta Sierakowskiego 40 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 164, Nowej 5, Nowomiejskiej 9.

21 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru.

21 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru.

18 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu ofert >>>

18 listopada 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Chochoła 2a, Amatorskiej 39, Marynarskiej 29.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2509125
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO