Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
21 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zagajnikowej bez numeru, Bolesława Limanowskiego 62, Wazów bez numeru, Budziszyńskiej 20, Rudzkiej 21, Luźnej bez numeru, Wczesnej bez numeru, Doły 38, Podbiałowej 2 i 4 oraz sprzedaż nieruchomości położonych w Głownie przy ulicy: Zagajnikowej 27 i Zagajnikowej 25.

21 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 35 i ul. Rajmunda Rembielińskiego bez numeru oraz al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154.

20 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach Piotrkowskiej 277 i Prezydenta Gabriela Narutowicza 49.

18 października 2016

Wydział Kultury UMŁ ogłasza listę laureatów dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szczegóły ogłoszenia >>>

18 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczny "Łódzkie ściany" na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej.

18 października 2016

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 26.10.2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

12 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5.

10 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

7 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru.

7 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego pod nazwą „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."

6 października 2016

Wydział Kultury informuje o wejściu w życie zarządzenia Nr 4596/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury” i powołania Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury”.

6 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 6 Sierpnia bez numeru, Spornej 26, Inflanckiej 120, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, Walerego Wróblewskiego bez numeru, Łozowej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 117.

4 października 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegóły konkursu >>>

30 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+” dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych.

Szczegóły konkursu >>>

29 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi dotyczących zebrania i wyboru propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi oraz zebrania propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi.

28 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>

23 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza listę uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu.

Szczegóły konkursu >>>

23 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3274706
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO