Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
18 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi.

18 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020”.

18 kwietnia 2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2014 r. (Wieka Sobota) nie pracują:
1. Oddział ds. Obsługi Mieszkańców - ul. Piotrkowska 110
2. Oddział Call Center

18 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia oraz powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

18 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zamiarze użycia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czackiego 9 na cel inny niż określony w treści zawartej umowy sprzedaży.

17 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017”.

Szczegóły konsultacji >>>

17 kwietnia 2014

W dniu 23 kwietnia 2014 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godzinie 9.00.

17 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>

16 kwietnia 2014

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00, 11.00 i 13.00 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

16 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Szczegóły konsultacji >>>

10 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

9 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych, organizacji aktywności fizycznej dla osób starszych, zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

Szczegóły konkursu >>>

9 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: Placu Komuny Paryskiej 6, ul. Zielonej 51, ul. Atutowej 20c oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49.

8 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na realizację kursów językowych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie wspierania rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

7 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+.

4 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi, sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Świątnikach, na terenie gminy Pabianice.

4 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości terminy i miejsca spotkań informacyjnych z mieszkańcami miasta Łodzi w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

Szczegóły konsultacji społecznych >>>

3 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą realizacji ustaleń z konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031.

Szczegóły konsultacji >>>

2 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z monitoringu konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2014.

Szczegóły konsultacji >>>

1 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie turystyki, dotyczącego turystyki i krajoznawstwa.

Szczegóły konkursu >>>

1 kwietnia 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017”.

28 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert na wybór realizatora „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” w 2014 r. w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu miasta Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

28 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie zadania wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok Trener/Instruktor sportów plażowych.

Szczegóły konkursu >>>

28 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Szczegóły konkursu >>>

27 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" w zakresie wspierania rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

Szczegóły konkursu >>>

26 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki przydziału pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu.

Szczegóły wykazu >>>

21 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

21 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4.

21 marca 2014

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2235325
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO