Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
9 października 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

8 października 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marysińskiej 107, Słupskiej 9/13, Prostej 2/4, Prostej bez numeru, Ustronnej bez numeru, Ustronnej 47/49, 49a i 51, Ustronnej 19/21, Ustronnej 13, 15 i 17; sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3; sprzedaż nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie.

8 października 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób z terenu Miasta Łodzi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

8 października 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego opracowania założeń i realizacji projektu wpisującego się w Poddziałanie IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 ogłoszonego w dniu 28 sierpnia 2015 r.

2 października 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Jugosłowiańskiej bez numeru, Pszczelnej 21B, Łagiewnickiej 302, Marynarskiej 67, Alabastrowej bez numeru, Spornej 6 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Sebastiana Felsztyńskiego 34A, 36 i Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru, Zgierskiej 267, Wacława 14.

2 października 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 97.

1 października 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Szczegóły konkursu >>>

25 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87.

25 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, położonych w centrum Łodzi w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności.

24 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Składowej 38 i 40.

18 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach: Unii Lubelskiej 2, ks. bp. Władysława Bandurskiego 7 i ks. bp. Władysława Bandurskiego bez numeru oraz ulicy Krzemienieckiej bez numeru.

18 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o wynikach naboru partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru partnera/ów krajowego/ych >>>

17 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 15, Oblęgorskiej 11, Widok 10/12, Sosnowej 2, Władysława Króla 1, Spornej 26, Okopowej bez numeru.

16 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi, sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w miejscowości Bedoń-Wieś.

16 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

15 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na Analizę ekonomiczno-finansową rekomendującą sposób finansowania inwestycji przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28 oraz obsługę prawną wybranego rozwiązania.

Szczegóły dialogu technicznego >>>

15 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

Szczegóły konkursu >>>

11 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16 oraz lokalu mieszkalnego nr 532, położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2850556
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO