Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
9 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru.

9 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia”.

Szczegóły konkursu >>>

8 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

8 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych, w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, położonych w centrum Łodzi w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza,Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności.

5 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego na 2017 r.

5 lutego 2016

W dniu 10 lutego 2016 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 9.00.

4 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabiania cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.

Szczegóły konkursu >>>

4 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Suwalskiej 18 i 20, Bankowej 18, Bronisława Zapały 25, Listopadowej 14, Listopadowej 16, Sokolej 16, Koronnej bez numeru, Skierniewickiej 10, Halki bez numeru, Wycieczkowej bez numeru oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicach: Zagajnikowej 27, Zagajnikowej 25.

3 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

Szczegóły konsultacji >>>

2 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

2 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

1 lutego 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Marysińskiej 107, Słupskiej 9/13, Ustronnej bez numeru, Ustronnej 47/49, 49a i 51, Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, Paradnej bez numeru, Żwawej 22, Spornej 26, Kajakowej 13 i 15 oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 20.

28 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych: nr 39 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48 oraz nr 532 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182.

27 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 12.00 przy ul. Mahoniowej 16/20, odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

27 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

25 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

22 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6.

21 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

20 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi.

Szczegóły konsultacji >>>

19 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Choińskiej 29, Choińskiej 23, Jarosławskiej 18, Oskara Flatta 12a, Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Oskara Flatta 5, Sopockiej 18a, Rudzkiej 21 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stylowej 12/12a, Nowe Sady 43/43a.

19 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru.

19 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi.

18 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 15, Oblęgorskiej 11, Widok 10/12, Sosnowej 2, Czerwcowej 21 i 23, Czerwcowej 5, 7 i 9, Władysława Króla 1, Okopowej bez numeru, Inflanckiej 120, sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3 oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie.

14 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2016 r.

12 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Szczegóły konsultacji >>>

11 stycznia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2990372
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO