Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
2 maja 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór konsultanta w zakresie wdrożenia zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Łodzi.

29 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 9 lat nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ikara 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 i 29 oraz Sanitariuszek 27.

28 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Traktorowej 69, Dniestrzańskiej 6, Oskara Flatta 5, Oskara Flatta 12a, Ustronnej bez numeru, Lublinek 44, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru.

28 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

26 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Minerskiej bez numeru, Suwalskiej 18 i 20, Halki bez numeru, Wycieczkowej bez numeru, Rudzkiej 21, Trójskok bez numeru, Listopadowej 14, Listopadowej 16 oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicach: Zagajnikowej 27 i Zagajnikowej 25.

19 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie”.

19 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. 10.

18 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

Szczegóły konkursu >>>

18 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Zakładowej bez numeru, Zarzewskiej bez numeru, Brzezińskiej 4, Dniestrzańskiej 3, Jarosławskiej 18, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, Okręgowej 67a, Nowogrodzkiej 15, Bronisława Zapały 25.

18 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał” polegającego na artystycznej rewitalizacji zniszczonych skrzynek energetycznych poprzez pomalowanie ciekawym graffiti i stworzeniu szlaku turystycznego.

Szczegóły konkursu >>>

15 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+”.

Szczegóły konsultacji >>>

13 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>

13 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentu strategicznego o roboczym tytule: „Strategia Marki Łódź – analiza i prognozy”.

13 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły konkursu >>>

12 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu „Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”.

12 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r., dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

Szczegóły konkursu >>>

12 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży polegającego na działaniach w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowanych na terenie gimnazjów.

Szczegóły konkursu >>>

12 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

11 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że III Łódzkie Senioralia odbędą się w dniach 7–21 maja 2016 roku.

8 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Szczegóły naboru >>>

4 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Szczegóły konkursu >>>

4 kwietnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że dnia 30 marca 2016 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXVII/678/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3092089
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO