Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
31 sierpnia 2016

W dniu dzisiejszym, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 9.00.

26 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6.

24 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

23 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+” dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych.

23 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych.

23 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2017 r.

22 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Bankowej 18, Halki bez numeru, Postępowej 58 i 60 oraz na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a.

17 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Karolewskiej 37, Stefana Żeromskiego 63, Orla 17/19, Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 20.

12 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8.

11 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+.

Szczegóły konsultacji społecznych >>>

11 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia dla obszaru miasta Łodzi zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

9 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej bez numeru.

8 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegóły konkursu >>>

3 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na realizacji badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn pn. „Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny” w 2016 r.

Szczegóły konkursu >>>

2 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2016 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

2 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznaniu nagrody w wysokości 15.000 zł Panu Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie.

2 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach: Doły 38, Sokolej 16, Żwawej 22, Wazów bez numeru, Przystań bez numeru, Uroczysko bez numeru, Zarzewskiej bez numeru, Brzezińskiej 4, Okręgowej 67a, Wirowej bez numeru, Żeglarskiej bez numeru, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego 5.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219900
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO