Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
2 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji ogólnodostępnej, bezpłatnej konferencji dotyczącej jakości życia mieszkańców historycznych tkanek miejskich pt. „Potencjał historycznych centrów miast w kształtowaniu współczesnej jakości życia” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w przestrzeni publicznej.

Szczegóły konkursu >>>

2 września 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznaniu nagrody w wysokości 20.000 zł Panu Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Świata w Pekinie.

31 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

27 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi.

27 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Rysowniczej 56, Ceglanej 4, Wędkarskiej 2, Lublinek 44, Równej 24 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Komunalnej 33 i 33a.

27 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym oraz propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

26 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi odwołuje ogłoszony na dzień 25 września 2015 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 30.

25 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

25 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły konkursu >>>

24 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi.

24 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2016 r.

19 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Demokratycznej 43, Trębackiej 63, Wrześnieńskiej bez numeru, Obywatelskiej 82, Przewozowej bez numeru, Sokolej 16, Koronnej bez numeru, Samopomocy 15.

13 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

13 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Szczegóły naboru >>>

7 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o rozpoczęciu postępowania o adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne.

6 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegóły konkursu >>>

5 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Kilińskiego 141 i Kilińskiego 141A, Rojnej 123, Chocianowickiej 112, Sadowej 17, Czechosłowackiej 36, 36a i 36b, Czerwcowej 21 i 23, Czerwcowej 5, 7 i 9, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, Żwawej 22 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. dr. Stanisława Więckowskiego 68.

5 sierpnia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych regulaminu parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej.

Szczegóły konsultacji >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2808631
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO