Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
27 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego na 2016 r.

26 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych.

25 lutego 2015

Komisja ds. Pracowni Twórczych informuje o rozpatrzeniu wniosków o wynajem pracowni oraz o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Szczegółowe informacje o pracowniach twórczych przeznaczonych do wynajmu >>>

25 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością.

Szczegóły konkursu >>>

24 lutego 2015

Biuro Strategii Miasta podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy Studium Wykonalności I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna.

24 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

23 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych, organizacji zajęć i imprez sportowo–rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo, organizacji aktywności fizycznej dla osób starszych, zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

20 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19.

20 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Srebrnej 14/14a.

19 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

19 lutego 2015

Biuro Architekta Miasta UMŁ ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji książki dla młodzieży szkolnej dotyczącej architektury i urbanistyki centrum Łodzi.

19 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 137.

13 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

10 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Trzcinowej bez numeru.

9 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

9 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Szczegóły naboru >>>

6 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki drugiego naboru ofert do Bazy Ekspertów tworzonej przy Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegóły naboru >>>

6 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Listopadowej, Zagajnikowej, Huta Jagodnica, Poznańskiej, Sopockiej.

6 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi.

4 lutego 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

30 stycznia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5.

29 stycznia 2015

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi”.

Szczegóły dialogu >>>

29 stycznia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzywej 8.

26 stycznia 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Starościńskiej 17, Podgórnej 16, Równej 42, Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, Minerskiej bez numeru, Kruczej 12, Giewont 14, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Rokickiej 39 i Rokickiej bez numeru oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Bedoń Wieś gmina Andrespol.

26 stycznia 2015

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z monitoringu konsultacji społecznych założeń do "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017".

Szczegóły konsultacji >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2592912
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO