Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
23 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza listę uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu.

Szczegóły konkursu >>>

23 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi.

23 września 2016

W dniu 28 września 2016 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XXXV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 10.00.

22 września 2016

Wydział Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg na dzierżawę szaletów miejskich na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

22 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach projektu pn. „Razem z Rodziną”.

13 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 21.

13 września 2016

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 28.09.2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

12 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2016 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Szczegóły konkursu >>>

12 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wynikających z projektu pn. „Aktywny Krok”.

Szczegóły konkursu >>>

9 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56.

9 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56.

8 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi oznaczonych jako działki nr 14/3 i 15/6 w obrębie P-23 oraz oznaczonej jako działka nr 15/7 w obrębie P-23.

7 września 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, Nowogrodzkiej 15, Ujazd bez numeru oraz Solec bez numeru.

26 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6.

23 sierpnia 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2017 r.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3243506
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO