Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
30 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w dniach od 26 listopada do 9 grudnia 2015 r. trwa głosowanie w wyborach do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

30 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznanych stypendiach sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagrodach dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrodach dla trenerów.

Szczegóły naboru wniosków >>>

27 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o ruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 13.00.

27 listopada 2015

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi polegającej na wykonaniu i kolportażu materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pt. „Nasza Łódź” wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów Projektu Pilotażowego pt. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi.

26 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

26 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi.

26 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10.

26 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Basenowej bez numeru.

25 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi.

25 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń.

Szczegóły dialogu technicznego >>>

23 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

23 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na wsparciu ZSS w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

20 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na wsparciu ZSP 22 w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

20 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

20 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 94.

19 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

18 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na wsparciu ZSP 15 w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

17 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wsparcia ZSETH w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

17 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanego na współpracę ZSP 9 z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy.

17 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanego na współpracę ZSP 19 z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy.

16 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Czerwcowej 8, Czerwcowej 10, Czerwcowej 12, Stalowej bez numeru, Lublinek 44, Sebastiana Felsztyńskiego 15, Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Trębackiej 63, Wrześnieńskiej bez numeru, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Wapiennej 18, Jugosłowiańskiej bez numeru.

16 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040.

16 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o możliwości żądania zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Poronińskiej 10, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-14, jako działka nr 120, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00063121/7.

13 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+".

13 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

13 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kształcenia zawodowego w zawodach: technik elektronik, technik mechatronik i technik teleinformatyk, w szczególności w obszarze zaawansowanych technik montażu elementów elektronicznych oraz w organizacji staży u pracodawców.

13 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej bez numeru.

13 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34, obr. P-23, działka nr 1327, o pow. 101 m2, KW LD1M/00070798/5.

12 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi.

12 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru >>>

10 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4.

6 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi, w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności.

6 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Bankowej 18, Jarosławskiej 18, Bronisława Zapały 25, Jaskółczej 10, Listopadowej 14, Listopadowej 16, Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Gontowej 8, Gontowej 10, Gontowej 12, Gontowej 14 oraz Młynarskiej 29.

5 listopada 2015

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, Paradnej bez numeru, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, Żwawej 22, Srebrnej 12, Generała Zygmunta Sierakowskiego 40 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Romualda Mielczarskiego 14.

4 listopada 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru partnera krajowego w celu wspólnego opracowania założeń i realizacji projektu mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób z terenu Miasta Łodzi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegóły naboru >>>

3 listopada 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru partnera/ów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu, w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 ogłoszonego w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Szczegóły naboru >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2910214
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO