Informacja o wygaszeniu z dniem 10 czerwca 2024r. decyzji o rejestracji pojazdów

W związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U.2023.1394) Urząd Miasta Łodzi informuje o automatycznym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 r. których właściciele nie dokonali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczyli pojazdu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC przez okres co najmniej 10 lat.

Przepisów nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych.

Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa 10 czerwca 2024 r. Pojazd, którego decyzja o rejestracji zostanie automatycznie wygaszona, może zostać ponownie zarejestrowany.

Decyzje o rejestracji nie zostaną wygaszone, jeżeli w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zostaną uzupełnione brakujące informacje w zakresie ubezpieczenia OC oraz okresowego badania technicznego.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do automatycznego wygaszenia decyzji o rejestracji znajduje się poniżej.


Metryka strony i historia zmian