Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2021 r.

07.06.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, dz. nr 53/2 i 54/2, obr. W-30
Skan dokumentu: WOSR_127_zasw_20210608.pdf
02.06.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, dz. nr 53/2 i 54/2, Obr. W-30
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_53_2_54_2_20210602.pdf
25.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Świtezianki 36
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Świtezianki-36_20210527.pdf
25.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Aleksandrowska 159
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Aleksandrowska-159_20210525_20210527.pdf
21.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Zawiszy-Czarnego-10_20210526.pdf
26.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Nowa 50
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Nowa-50_20210526.pdf
06.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Targowa 55
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Targowa-55_20210526.pdf
22.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, al. Jana Pawła II 30
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Jana-Pawla-II-30_20210526.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gajcego 19/21
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Tadeusza_Gajcego_19_21_20210519.pdf
18.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Piotrkowska 165/169
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Piotrkowska_165_169_20210519.pdf
14.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wróblewskiego 31
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wroblewskiego_31_20210518.pdf
18.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Cieplarniana 13
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Cieplarniana_13_20210518.pdf
13.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Rokicińska 156B
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Rokicinska_156_20210518.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pomorska 251
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pomorska_251_20210517.pdf
10.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Zachodnia 22
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Zachodnia_22_20210517.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, al. Jana Pawła II 30
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Jana_Pawla_II_30_20210517.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Stefana Jaracza 82
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Jaracza_82_20210517.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Ferdynanda Ossendowskiego 4
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Ossendowskiego_4_20210517.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pilsudskiego_12_20210517.pdf
17.05.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Łąkowa 29
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Lakowa_29_20210517.pdf
30.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Lutomierska 150
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Lutomierska150_20210504.pdf
27.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łodzi, ul. Warecka 1
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Warecka_1_20210504.pdf
27.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, al. Jana Pawła II 36
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Jana_Pawla_II_36_20210429.pdf
27.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wigury 21
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wigury_21_20210429.pdf
28.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Traktorowa 90
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Traktorowa_90_20210429.pdf
23.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Polna 18/20
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Polna_18_20_20210427.pdf
21.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19/27
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Marii_Sklodowskiej_Curie_19_27_20210427.pdf
22.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Przyrodnicza_7_9_20210427.pdf
21.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Teresy_106_20210427.pdf
20.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wersalska 50
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wersalska_50_20210423.pdf
16.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Rąbieńska 136
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Rabienska_136_20210423.pdf
16.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wojska_Polskiego_121_20210423.pdf
16.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gdańska 91/93
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gdanka_91_93_20210423.pdf
01.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Nowa 50
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Nowa_50_20210421.pdf
16.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Traktorowa 128
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Traktorowa_128_20210421.pdf
14.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wólczańska 178/180
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wolczanska_178_180_20210421.pdf
14.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Przybyszewskiego 32/34
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Przybyszewskiego_32_34_20210419.pdf
13.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Warecka 1
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Warecka_1_20210415.pdf
06.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Piotrkowska 134
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Piotrkowska_134_20210413.pdf
06.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Piotrkowska 165/169
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Piotrkowska_165_169_20210413.pdf
30.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Przybyszewskiego 92
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Przybyszewskiego_92_20210413.pdf
08.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Falista 172
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Falista_172_20210413.pdf
06.04.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wróblewskiego 16/18
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wroblewskiego_16_18_20210413.pdf
26.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Franciszkańska 17/25
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Franciszkanska_17_25_20210401.pdf
30.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, al. Śmigłego-Rydza 3
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Smiglego-Rydza-3_20210330.pdf
30.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sarnia 4
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Sarnia-4_20210331.pdf
26.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Franciszkańska 17/25
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Franciszkanska-17-25_20210331.pdf
30.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź ul. Sacharowa 28
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Sacharaowa-28_20210331.pdf
30.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Aleksandrowska 179
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Aleksandrowska-179_20210331.pdf
19.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Radwańska 40/42
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Radwanska_40_42_20210326.pdf
19.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sarnia 4
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Sarnia_4_20210326.pdf
26.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Chóralna 18
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Choralna_18_20210326.pdf
22.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, Al. Jana Pawła II 30
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Jana_Pawla_II_30_20210326.pdf
24.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Kosodrzewiny 8B
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Kosodrzewiny_8B_20210325.pdf
24.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Siewna 15
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Siewna_15_20210325.pdf
24.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Kolumny 329
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Kolumny_329_20210325.pdf
16.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Dostawcza 4
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Dostawcza_4_20210318.pdf
15.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gdańska 47
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gdanska_57_20210318.pdf
11.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Lermontowa 14
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Lermontowa_14_20210318.pdf
11.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Tomaszowska 53
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Tomaszowska_53_20210316.pdf
11.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Przyrodnicza_7_9_20210316.pdf
11.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Łąkowa 42
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Lakowa_42_20210316.pdf
10.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, Al. Jana Pawła II 30
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Jana-Pawla-II-30_20210312.pdf
08.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sielanki 1
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Sielanki_1_20210311.pdf
05.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Rąbieńska 76
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Rabienska_76_20210310.pdf
05.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Fabryczna 17
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Fabryczna_17_20210310.pdf
05.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Elektronowa 6
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Elektronowa_6_20210310.pdf
04.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wincentego Tymienieckiego 22G
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Tymienieckiego_22G_20210310.pdf
01.03.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pogonowskiego 34
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pogonowskiego_34_20210304.pdf
22.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Niciarniana 2/6
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Niciarniana_2_6_20210224.pdf
19.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pomorska 251
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pomorska_251_20210224.pdf
09.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Zachodnia 23
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Zachodnia_23_20210212.pdf
04.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gdańska 54
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gdanska_54_20210212.pdf
11.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gdańska 91
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gdanska_91_20210212.pdf
09.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Lagiewnicka_54_56_20210212.pdf
04.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gdańska 118
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gdanska_118_20210212.pdf
04.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sowińskiego 5
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Sowinskiego_5_20210212.pdf
01.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pomorska 19a
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pomorska_19a_20210209.pdf
01.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Plac Wolności 5
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_pl_Wolnosci_5_20210209.pdf
29.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gdańska 149
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gdanska_149_20210209.pdf
01.02.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Próchnika 30
Skan dokumentu: WOSiR_pola_Prochnika_30_20210202.pdf
28.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Tymienieckiego 25
Skan dokumentu: WOSiR_pola_Tymienieckiego_25_20210202.pdf
26.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
Skan dokumentu: WOSiR_pola_Kniaziewicza_1_5_20210129.pdf
27.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Kosodrzewiny 8
Skan dokumentu: WOSiR_pola_Kosodrzewiny_8_20210129.pdf
27.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Nowy Józefów 36
Skan dokumentu: WOSiR_pola_Nowy_Jozefow_36_20210129.pdf
26.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Taborowa, dz. nr 11/1
Skan dokumentu: WOSiR_pola_Taborowa_20210128.pdf
25.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Kusocińskiego, dz. nr 191/60
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Kusocinskiego_dz191-60_20210127.pdf
25.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Świtezianki 36
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Switezianki-36_20210127.pdf
20.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Karskiego 5
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Karskiego_5_20210125.pdf
20.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Piotrkowska 72
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Piotrkowska_72_20210125.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pomorska 557
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pomorska_557_20210122.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Przybyszewskiego 92
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Przybyszewskiego_92_20210121.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gnieźnieńska 19/21
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Gnieznienska_19_21_20210121.pdf
19.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wapienna 49/51
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wapienna_49_51_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pankiewicza 15
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pankiewicza_15_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Mazurska 57
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Mazurska_57_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Pasieczna 8/12
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Pasieczna_8_12_20210121.pdf
19.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Chałubińskiego 22
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Chalubinskiego_22_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Jaracza 52
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Jaracza_52_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Sienkiewicza_85_87_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Organizacji WiN 11
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Organizacji_WiN_11_20210121.pdf
18.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Niciarniana 22
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Niciarniana_22_20210121.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. 6-go Sierpnia 52/54
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_6-go_Sierpnia_52-54_20210115.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Żeligowskiego 8/10
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Zeligowskiego_8-10_20210115.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Próchnika 30
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Prochnika_30_20210115.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Częstochowska 38/52
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Czestochowska_38-52_20210115.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, al. Politechniki 27a
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Politechniki_27A_20210115.pdf
12.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul Wróblewskiego 16/18
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wroblewskiego_16-18_20210115.pdf
05.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wierzbowa 18
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Wierzbowa_18_20210108.pdf
05.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sarnia 4
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Sarnia_4_20210107.pdf
23.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Emilii Plater 15/19
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Emilii_Plater_15-19_20210107.pdf
23.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Okopowa 70
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Okopowa_70_20210107.pdf
21.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Piotrkowska 270
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Piotrkowska_270_20210107.pdf
23.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Zachodnia 70
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Zachodnia_70_20210107.pdf
23.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Narutowicza 94
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Narutowicza_94_20210107.pdf
04.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Gogola12
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Gogola_12_20210107.pdf
04.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Matejki 9
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Matejki_9_20210107.pdf
04.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Henryka 8-18
Skan dokumentu: WOSR_pole_em_Henryka_8-18_20210107.pdf
05.01.2021
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Liściasta 9
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Lisciasta_9_20210105.pdf
21.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Sieradzka 7
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Sieradzka_7_20210105.pdf
23.12.2020
Miejsce eksploatacji instalacji: Łódź, ul. Wólczańska 86
Skan dokumentu: WOSiR_pole_em_Wolczanska_86_20210105.pdf

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2020 r.


Metryka strony i historia zmian