Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (na podstawie specustawy)

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Uwagi do wniosku można składać w terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia w formie elektronicznej pod adresem: bam@uml.lodz.pl, w wersji papierowej w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110, 90-110 Łódź lub na platformie „ePuap”.


 

2024

 • 2024-07-02 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi zlokalizowaną przy ul. Mickiewicza 15a w Łodzi na działkach nr 22/3, 1/32, 1/22, 1,31, 24/28, 23/39, 23/48, 19/45 i 19/44 w obrębie S-7 (złożony w dniu 02.07.2024 r., uzupełniony w dniu 19.07.2024 r.) 28 MB
 • 2024-01-25 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową oraz parkingową, ciągami pieszo-jezdnymi, zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej elektroenergetycznej i cieplnej zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 62/ al. Piłsudskiego 20, działkach nr ewid. 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 431/4 oraz 432/36 (obręb S-6), a także inwestycji towarzszącej, w tym przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej oraz budowy zjazdu na działkach nr ewid. 53/23, 429/5, 429/8 (obręb S-6), 42/81 oraz 42/57 (obręb S-7) – złożony w dniu 31.01.2024 r., uzupełniony w dniu 19.02.2024 r. 49 MB
 • 2024-02-02 Ponowna modyfikacja (z dnia 29 grudnia 2023 r.) wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Targowej 11 w Łodzi 33 MB
 • 2024-01-02 Modyfikacja wniosku z dnia 15.11.2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rzgowskiej 9a-17a w Łodzi 80 MB

2023

 • 2023-12-18 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową oraz parkingową, ciągami pieszo-jezdnymi, zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i cieplnej, zlokalizowanej w Łodzi na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 62 / al. Piłsudskiego 20, tj. na działkach o numerach ewid.: 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 431/4, 432/36 w obrębie S-6, a także inwestycji towarzszącej, w tymi przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej oraz budowy zjazdu na działkach o numerach ewid.: 53/23 w obrębie S-6 oraz 42/81 i 42/57 w obrębie S-7 (złożony w dniu 4.12.2023 r. i uzupełniony w dniu 18.12.2023 r.) 48 MB
 • 2023-11-15 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rzgowskiej 9a-17a w Łodzi 29 MB
 • 2023-10-06 Ponowna modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Targowej 11 w Łodzi 31 MB
 • 2023-07-03 Ponowna modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Targowej 11 w Łodzi (złożony w dniu 23.01.2023 r., uzupełniony w dniu 06.07.2023 r.) 42 MB
 • 2023-06-19 Wniosek o ustalenie na rzecz Pow Hocan Estate Sp. z o. o. Sp. K. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem w parterze i garażem podziemnym, zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Składowej 14 w Łodzi, działki ew. nr 272 i 273/1, obręb S-2 - a także inwestycji towarzyszącej, w tym zjazdów i przyłączy, zlokalizowanej na, działkach ew. nr 259/6, 281/8 i 363, obręb S-2 (złożony w dniu 29.05.2023 r. i uzupełniony w dniu 19.06.2023 r.) 22 MB
 • 2023-06-14 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Tymienieckiego 17 w Łodzi (złożony w dniu 30.05.2023 r., uzupełniony w dniu 22.06.2023 r.) 55 MB
 • 2023-04-18 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej przy ul. Składowej 14 i ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42 w Łodzi (złożony w dniu 16.03.2023 r., uzupełniony 14.04.2023 r.) 52 MB
 • 2023-04-11 Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Targowej 11 w Łodzi (złożony w dniu 23.01.2023 r., uzupełniony w dniu 17.04.2023 r.) 33 MB
 • 2023-04-04 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej przy skrzyżowaniu ul. Jaracza i Wierzbowej w Łodzi (złożony w dniu 06.04.2023 r., uzupełniony 11.04.2023 r.) 55 MB
 • 2023-03-20 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Tymienieckiego 17 w Łodzi (złożony w dniu 13.03.2023 r., uzupełniony w dniu 21.03.2023 r.) 19 MB
 • 2023-02-13 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Targowej 11 w Łodzi (złożony w dniu 23.01.2023 r., uzupełniony w dniu 13.02.2023 r.) 30 MB
 • 2023-02-10 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ewid. 217/4, 357/11 obręb S-2, przy skrzyżowaniu ul. Jaracza i Wierzbowej oraz inwestycji towarzyszącej na działkach nr ewid. 217/5 i 218/1 obręb S-2, przy ul. Wierzbowej 37/39 w Łodzi (złożony w dniu 20.02.2023 r., uzupełniony w dniu 02.03.2023 r.) 52 MB
 • 2023-01-13 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, na nieruchomości przy ulicy Smugowej w Łodzi obejmującej działki lub ich części o nr 122/6, 122/5 i 122/4, obręb B-48 (złożony w dniu 20.12.2022 r., zmodyfikowany w dniu 13.01.2023 r.) 42 MB
 • 2023-01-09 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Piotrkowskiej 166/168 w Łodzi (złożony w dniu 19.12.2022 r., uzupełniony w dniu 09.01.2023 r.) 19 MB

2022

 • 2022-12-23 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, na działce nr ew. 63/18 i 104/1 obręb B-46, przy ul. Lutomierskiej 34 w Łodzi (złożony w dniu 1.12.2022 r., uzupełniony w dniu 23.12.2022 r.) 15 MB
 • 2022-12-21 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, na nieruchomości przy ulicy Smugowej w Łodzi obejmującej działki lub ich części o nr 122/6, 122/5 i 122/4, obręb B-48 (złożony w dniu 20.12.2022 r., zmodyfikowany w dniu 21.12.2022 r.) 20 MB
 • 2022-12-21 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi (złożony w dniu 17.11.2022 r., uzupełniony w dniu 20.12.2022 r. i zmodyfikowany w dniu 21.12.2022 r.) 33 MB
 • 2022-12-05 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi (złożony w dniu 17.11.2022 r. uzupełniony w dniu 30.11.2022 r. i sprostowany w dniu 5.12.2022 r.) 34 MB
 • 2022-11-23 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mechanicznej 2/30 w Łodzi (złożony w dniu 8.11.2022 r. uzupełniony w dniu 23.11.2022 r.) 72 MB
 • 2022-07-29 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 94 w Łodzi, (złożony w dniu 30.05.2022 r. a następnie zmodyfikowany w dniu 29 lipca 2022 r.) 46 MB
 • 2022-07-27 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 166/168 w Łodzi (złożony w dniu 12.07.2022 r. i zmodyfikowany w dniu 15.07.2022 r. oraz w dniu 27.07.2022 r.) 6 MB
 • 2022-07-15 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 166/168 w Łodzi (złożony w dniu 12.07.2022 r. i zmodyfikowany w dniu 15.07.2022 r.) 14 MB
 • 2022-06-30 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Rzgowskiej 26/28 w Łodzi, na działkach o numerach: 159/19, 75/2, 75/3, w obrębie G-03 9 MB
 • 2022-06-30 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi, ciągami pieszo jezdnymi, terenami zielonymi i rekreacyjnymi oraz urządzeniami budowlanymi, instalacjami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepła systemowego, zlokalizowanej przy ul. Mechanicznej 2/30 w Łodzi (działki lub ich części o nr 533/4, 533/6, 542/29, 542/30 i 533/5, obręb W-21) oraz inwestycji towarzyszących polegających na budowie uzbrojenia terenu w zakresie budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci ciepłowniczej na nieruchomościach obejmujących działki lub ich części o nr 533/4, 533/6, 533/5, 533/2, 532/17, 532/18, 532/20, 400/148 obręb W-21 (złożony dnia 6.06.2022 r., uzupełniony i sprostowany dnia 30.06.2022 r.) 59 MB
 • 2022-05-30 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 94 w Łodzi (złożony dnia 30.05.2022 r.) 59 MB
 • 2022-05-26 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących polegających na budowie budynków mieszkalnych wraz z garażami dla samochodów osobowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Traktorowej / Cedry na działkach nr 72/14, 129/1, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 130/6, 130/7 oraz na fragmentach działek 72/4, 130/2, 130/4, 130/8, obręb P-1 (złożony dnia 2.05.2022 r., uzupełniony dnia 24.05.2022 r.) 77 MB
 • 2022-05-13 Wnioek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej, na nieruchomościach przy ul. Tramwajowej 7/9 i Lindleya 8 w Łodzi, na działkach nr 321/2, 321/3 i 312/6, obręb S-2 (złożony dnia 4.05.2022 r., uzupełniony dnia 12.05.2022 r.) 20 MB
 • 2022-05-09 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Rzgowskiej 26/28 w Łodzi, na działkach o numerach: 159/19, 75/2, 75/3, 153/1 i 152/1 w obrębie G-03 (złożony dnia 1.04.2022 r., uzupełniony dnia 28.04.2022 r. i następnie zmodyfikowany dnia 5.05.2022 r.) 84 MB
 • 2022-02-14 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Dąbrowskiego 17/21 w Łodzi na działkach o numerach: 40/29, 40/30 i 40/31, w obrębie G-14 (złożony w dniu 8.11.2021 r. i następnie modyfikowany w dniach 3.12.2021 r. i 8.02.2022 r., 11.02.2022 r.) 33 MB
 • 2022-01-28 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy Piotrkowskiej 94 w Łodzi, na działkach nr 141/1, 142/2 i części działki nr 26/14, w obrębie S-6 (złożony w dniu 4.01.2022 r. i uzupełniony w dniu 25.01.2022 r.) 41 MB

2021

 • 2021-12-07 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi na działkach o numerach: 40/29, 40/30 i 40/31, w obrębie G-14 i inwestycji towarzyszących (złożony w dniu 8.11.2021 r., zmodyfikowany w dniu 3.12.2021 r.) 1 MB
 • 2021-11-23 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Mielczarskiego 11 w Łodzi (złożony w dniu 5.10.2021 r., uzupełniony w dniu 19.10.2021 r. i zmodyfikowany w dniach 25.10.2021 r. i 22.11.2021 r.) 32 MB
 • 2021-11-12 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi na działkach o numerach: 40/29, 40/30 i 40/31, w obrębie G-14 i inwestycji towarzyszących, złożony w dniu 8.11.2021 r. 23 MB
 • 2021-11-08 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Piotrkowskiej 154 w Łodzi (złożony dnia 6.09.2021 r. i uzupełniony dnia 27.09.2021 r., oraz wcześniej modyfikowany w dniach 30.09.2021 r., 1.10.2021 r., 18.10.2021 r. i 20.10.2021 r.) 85 MB
 • 2021-10-28 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Mielczarskiego 11 w Łodzi (złożony w dniu 5.10.2021 r., uzupełniony w dniu 19.10.2021 r. i zmodyfikowany w dniu 25.10.2021 r.) 528 KB
 • 2021-10-22 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Mielczarskiego 11 w Łodzi (złożony w dniu 5.10.2021 r. i uzupełniony w dniu 19.10.2021 r.) 22 MB
 • 2021-10-22 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Piotrkowskiej 154 w Łodzi (złożony w dniu 6.09.2021 r., uzupełniony w dniu 27.09.2021 r. oraz zmodyfikowany w dniach 30.09.2021 r. i 1.10.2021 r., a ponownie w dniach 18.10.2021 r. i 20.10.2021 r.) 48 MB
 • 2021-10-01 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Piotrkowskiej 154 w Łodzi 62 MB
 • 2021-09-29 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Piotrkowskiej 154 w Łodzi 95 MB
 • 2021-04-23 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi 50 MB
 • 2021-04-08 Korekta treści wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej przy ul. Augustów w Łodzi złożonego 23 grudnia 2020 r. 1 MB
 • 2021-02-02 Korekta treści wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej przy ul. Augustów w Łodzi złożonego 23 grudnia 2020 r. 258 KB

2020

 • 2020-12-23 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Augustów w Łodzi 26 MB
 • 2020-12-09 Informacja o wycofaniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Cedry w Łodzi 118 KB
 • 2020-11-13 Informacja o wycofaniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Augustów w Łodzi 525 KB
 • 2020-09-16 Informacja o wycofaniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 242/250 w Łodzi 79 KB
 • 2020-07-13 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 242/250 w Łodzi 57 MB
 • 2020-06-12 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 242/250 w Łodzi 183 MB
 • 2020-04-21 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 242/250 w Łodzi 13 MB
 • 2020-01-09 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi 108 MB

2019

 • 2019-08-20 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej przy ul. Zgierskiej 127 w Łodzi 49 MB

Metryka strony i historia zmian