Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia

 • 2019-02-20 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Centrum Handlowego M1 Łódź zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29
 • 2019-02-13 (81 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie koryta rowu, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 52/8, obręb P3, gmina Miasto Łódź
 • 2019-02-12 (61 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Złotno 106 (działka o numerze ewidencyjnym 124/6, obręb: P-3) 2 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-02-12 (72 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do krytego kanału rzeki Jasień oraz wykonania usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 7 do rzeki Jasień
 • 2019-02-12 (54 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń oraz usług wodnych dla terenu inwestycji pn. "Budowa obiektu handlowo-usługowego z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania dawnego Zakładu Mleczarskiego na obiekt handlowo-usługowy, budowa/przebudowa infrastruktury technicznej oraz urządzeń budowlanych", zlokalizowanego na działce przy ul. Jugosłowiańskiej 1a w Łodzi
 • 2019-01-28 (266 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii energetycznej w rurze osłonowej AROT SRG-G 110 przez wody rzeki Olechówki w jej km 10+322, metodą przewiertu horyzontalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 61/1 obręb G-20 miasto Łódź
 • 2019-01-16 (59 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemystowych zawierającvch substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 211 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (62 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Piłsudskiego 177 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-10 (114 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/4, obręb P-7 oraz 4/18, obręb P-8, Łódź – Polesie, na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-01-02 (90 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap 1: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 13:06)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (20.02.2019 12:42)

Ilość odwiedzin: 754

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.02.2019 12:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.02.2019 13:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 15:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.01.2019 14:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 14:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.01.2019 13:15 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 12:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.01.2019 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.01.2019 09:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:06 Tomasz Wilk Utworzenie strony