Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia

 • 2019-04-19 (68 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej przez wody rzeki Bałutki, metodą przewiertu sterowanego, na dzlałce o numerze ewidencyjnym 1/20 obręb P-6
 • 2019-04-12 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej w Łodzi
 • 2019-04-12 (130 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej w Łodzi
 • 2019-04-10 (63 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z Zakładu zlokalizowanego w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych 1/28, 1/48, 1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obreb P-28, do kanalizacji innego podrniotu
 • 2019-04-10 (98 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, w ramach zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”, zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź
 • 2019-04-08 (320 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w m. Łódź, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-04-08 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-03-29 (134 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną między Aleją Włókniarzy i ulicami Kasprzaka i Drewnowską
 • 2019-03-26 (268 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowana inwestycją polegającą na budowie kanału sanitarnego z odejściami bocznymi w ul. Podchorążych, ul. Fijałkowskiego, ul. Molla, ul. Grota i ul. Łukawskiego
 • 2019-03-20 (217 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej 15kV w rurze osłonowej DVK 160 przez wody rzeki Łódki w jej km 13+015, metodą wykopu ręcznego, na działkach o numerach ewidencyjnych 350/48 i 350/47 obręb B-47, gm. Miasto Łódź
 • 2019-03-20 (261 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-20 (359 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-20 (363 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-19 (228 KB)

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego - studni publicznej nr 378 polożonej przy ul. Demokratycznej 92 w Łodzi, działka nr ewid. 320/1, obr. G-41, o głębokości 50,6 m -będącej ogólnodostepnym punktem poboru wody z utworów czwartorzęowych
 • 2019-03-19 (236 KB)

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego - studni publicznej nr 156 polożonej przy ul. Widzewskiej/ Cicha w Łodzi, działka nr ewid. 302/7, obr. W-21, o głębokości 36 m - będącej ogólnodostepnym punktem poboru wody z utworów czwartorzęowych
 • 2019-03-15 (354 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-15 (352 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-15 (366 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-08 (204 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza wodociągowego w rurze preizolowanej 90 x 12,3 ECOFLEX AQUA nad krytym korytem rzeki Łódki w jej km 9+520 na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewidencyjnym 11/15 i 21/2 obręb P-16 Gmina Miasto Łódź
 • 2019-03-07 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi
 • 2019-03-05 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Aleją Włókniarzy, w M. Łódź, woj. łódzkim
 • 2019-03-05 (129 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą rozgałęźną miedzy ulicami Odolanowską i Stolarską, w M. Łódź, woj. łódzkim
 • 2019-03-01 (111 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Lublinek
 • 2019-02-28 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę nowej kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-02-20 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Centrum Handlowego M1 Łódź zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29
 • 2019-02-13 (81 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie koryta rowu, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 52/8, obręb P3, gmina Miasto Łódź
 • 2019-02-12 (61 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Złotno 106 (działka o numerze ewidencyjnym 124/6, obręb: P-3) 2 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-02-12 (72 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do krytego kanału rzeki Jasień oraz wykonania usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 7 do rzeki Jasień
 • 2019-02-12 (54 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń oraz usług wodnych dla terenu inwestycji pn. "Budowa obiektu handlowo-usługowego z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania dawnego Zakładu Mleczarskiego na obiekt handlowo-usługowy, budowa/przebudowa infrastruktury technicznej oraz urządzeń budowlanych", zlokalizowanego na działce przy ul. Jugosłowiańskiej 1a w Łodzi
 • 2019-01-28 (266 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii energetycznej w rurze osłonowej AROT SRG-G 110 przez wody rzeki Olechówki w jej km 10+322, metodą przewiertu horyzontalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 61/1 obręb G-20 miasto Łódź
 • 2019-01-16 (59 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemystowych zawierającvch substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 211 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (62 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Piłsudskiego 177 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-10 (114 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/4, obręb P-7 oraz 4/18, obręb P-8, Łódź – Polesie, na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-01-02 (90 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap 1: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 13:06)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (19.04.2019 13:07)

Ilość odwiedzin: 1898

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
19.04.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 10:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 10:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 09:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 12:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 09:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 08:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 08:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.04.2019 15:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.04.2019 10:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.04.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.03.2019 08:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.03.2019 13:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.03.2019 15:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2019 08:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.03.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.03.2019 14:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.03.2019 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.03.2019 13:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.03.2019 08:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 09:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.03.2019 08:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
20.02.2019 12:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.02.2019 13:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 15:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.01.2019 14:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 14:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.01.2019 13:15 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 12:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.01.2019 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.01.2019 09:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:06 Tomasz Wilk Utworzenie strony