Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


 • LXIII/1631/17
  Uchwała Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

 • LXIII/1632/17
  Uchwała Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040

 • I/22/2018

  Uchwała Nr I/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/203/2017

  Uchwała Nr I/203/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok
 • I/202/2017

  Uchwała Nr I/202/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/125/2017

  Uchwała Nr I/125/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2017 r.
 • I/107/2017

  Uchwała Nr I/107/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2017 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi w roku 2017
 • I/64/2017

  Uchwała Nr I/64/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2016 rok
 • I/98/2017

  Uchwała Nr I/98/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 233.155.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych
 • I/21/2017

  Uchwała Nr I/21/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/223/2016

  Uchwała Nr I/223/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok
 • I/222/2016

  Uchwała Nr I/222/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/167/2016

  Uchwała Nr I/167/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 197.994 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/155/2016

  Uchwała Nr I/155/2016 z dnia 3 października 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2016 r.
 • I/132/2016

  Uchwała Nr I/132/2016 z dnia 16 września 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 520.731 zł zaciąganej przez Miast Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/128/2016

  Uchwała Nr I/128/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 170.000.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2016 w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/125/2016

  Uchwała Nr I/125/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki w wysokości 312.607 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/61/2016

  Uchwała Nr I/61/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2015 rok
 • I/22/2016

  Uchwała Nr I/22/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/229/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr Nr I/229/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2016 rok
 • I/228/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/228/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/166/2015

  Uchwała Nr I/166/2015 z dnia 9 października 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2015 r.
 • I/125/2015

  Uchwała Nr I/125/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek w łącznej kwocie 8.010.496 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2015
 • 1/71/2015

  Uchwała Nr 1/71/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2014 rok
 • I/48/2015

  Uchwała Nr I/48/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/47/2015

  Uchwała Nr I/47/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/34/2015

  Uchwała Nr I/34/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez miasto Łódź w roku 2015
 • I/14/2015

  Uchwała Nr I/14/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty dlugu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/211/2014

  Uchwała Nr I/211/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok
 • I/210/2014

  Uchwała Nr I/210/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Za 2017 rok

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2017 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w kwocie 13.318.050 zł, w tym w IV kwartale 3.121.478 zł.

Za III kwartał 2017 roku

W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) w kwocie  4.755.819 zł.

Za I półrocze 2017 roku

 2017-09-04


2017-07-24

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) w kwocie 3.337.009 zł.

Za I kwartał 2017 roku

 


2017-05-02
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-17

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) w kwocie 2.103.745 zł.

Za 2016 rok
Za III kwartał 2016 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257), w kwocie 4.054.071 zł.

Za I półrocze 2016 roku


W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), w kwocie 1.660.934 zł.

Za I kwartał 2016 roku

 


W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w kwocie 1.007.496 zł.


Za 2015 rok

 


2016-02-02

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) w kwocie 8.141.043 zł, w tym w IV kwartale 1.843.265 zł.


2016-04-28

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia >>>
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej >>>

w roku 2015.

Za III kwartał 2015 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) w kwocie 6.297.778 zł, w tym w III kwartale 2.203.650 zł.

Za I półrocze 2015 roku


W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), w kwocie 2 300 413,25 zł.

Za I kwartał 2015 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), w kwocie 1.793.715 zł.


Za 2014 rok

Uchwała Nr XIII/253/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok.


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), w kwocie 3.434.145 zł.


2015-05-18

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia >>>
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej >>>

w roku 2014.

Za III kwartał 2014 roku

W okresie od 1 lipca do 30 września 2014 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), w kwocie 45.350 zł.

Za I półrocze 2014 roku
Za I kwartał 2014 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), w kwocie 64.597 zł.

Za 2013 rok

Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za IV kwartał 2013 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 3.574.739.990 zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach, z tego:

 • dochody na zadania własne 3.354.339.458 zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach z tego: 
 • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 3.093.906.811 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach
 • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 260.432.647 zł, co stanowi 90,1% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 12.583.762 zł, co stanowi 126,8% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 207.816.770 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 3.807.249.716 zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach, z tego:

 • na zadania własne 3.592.398.408 zł, co stanowi 94,0% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 7.034.538 zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 207.816.770 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2013 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2013 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.,
 4. Sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.,
 5. Sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stany na koniec IV kwartału 2013 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2013 r.,
 8. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stany na koniec IV kwartału 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2013 - zestawienia tabelaryczne >>>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2013 - materiały towarzyszące >>>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 460.268,78 zł.


2014-05-22

 

Za III kwartał 2013 roku

Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2013 roku.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2013 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2013 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 453.339 zł, w tym w II kwartale 165.036 zł.

Za I półrocze 2013 roku

Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.833.677.736 zł, co stanowi 49,5% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.719.024.967 zł, co stanowi 49,1% planu po zmianach
  z tego:
 • dochody na zadania własne 
  bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.642.479.816 zł, co stanowi 51,3% planu po zmianach
 • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 76.545.151 zł, co stanowi 25,7% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 6.067.071 zł, co stanowi 63,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 108.585.698 zł, co stanowi 56,7% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.873.128.569 zł, co stanowi 44,9% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.764.927.270 zł, co stanowi 44,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3.289.451 zł, co stanowi 43,6% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 104.911.848 zł, co stanowi 54,8% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2013 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2013 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.

 


W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 288.303 zł, w tym w II kwartale 2013 r. 116.095 zł.

Za I kwartał 2013 roku

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2013 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 854.990.277 zł, co stanowi 23,0% planu po zmianach, z tego:

 • dochody na zadania własne 797.215.089 zł, co stanowi 24,2% planu po zmianach z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 771.229.543 zł, co stanowi 24,2% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 25.985.546zł, co stanowi 9,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 2.926.141 zł, co stanowi 30,7% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 54.849.047 zł, co stanowi 29,6% planu po zmianach.

 

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 791.316.514 zł, co stanowi 19,1% planu po zmianach, z tego:

 • na zadania własne 737.665.547 zł, co stanowi 18,7% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.478.665 zł, co stanowi 19,9% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 51.172.302 zł, co stanowi 27,6% planu po zmianach.

Pliki do pobrania:

 1. Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01-31.03.2013 roku >>>
 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01-31.03.2013 roku >>>
 3. Sprawozdanie Rb_NDS >>>
 4. Sprawozdanie Rb-27S >>>
 5. Sprawozdanie Rb-28S >>>
 6. Sprawozdanie Rb-Z >>>

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 172.208 zł.

Za 2012 rok

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2012 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za IV kwartał 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 3.030.272.014 zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.822.538.738 zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.703.580.668 zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 118.958.070zł, co stanowi 111,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 11.407.665 zł, co stanowi 114,9% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 196.325.611 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.


Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 3.322.647.851 zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 3.118.819.731 zł, co stanowi 94,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 7.502.509 zł, co stanowi 90,1% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 196.325.611 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.


Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

  1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.12.2012 r.,
  2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2012 r.,
  3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
  4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
  5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
  6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
  7. Sprawozdaniu Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  8. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
  9. Sprawozdaniu Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej.

 

Uchwała Nr LXV/1378/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2012 r. i sprawozdania finansowego za 2012 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 887.493,06 zł.


2013-05-17

Za III kwartał 2012 roku

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2012 r.

Wstęp

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.233.509.314 zł, co stanowi 68,8% planu po zmianach, z tego:

 • dochody na zadania własne 2.075.561.664 zł, co stanowi 68,1% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.014.819.737 zł, co stanowi 71,6% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 60.741.927zł, co stanowi 25,9% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 7.517.077 zł, co stanowi 78,3% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 150.430.573 zł, co stanowi 79,5% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.282.182.545 zł, co stanowi 63,3% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 2.131.302.925 zł, co stanowi 62,9% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 4.883.715 zł, co stanowi 52,6% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 145.995.905 zł, co stanowi 77,2% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2012 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2012 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 803.260 zł.

Za I półrocze 2012 roku

Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.521.851.035 zł, co stanowi 46,9% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.416.988.531 zł, co stanowi 46,5% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.361.748.368 zł, co stanowi 48,6% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 55.240.163 zł, co stanowi 22,5% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 4.900.492 zł, co stanowi 50,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 99.962.012 zł, co stanowi 31,1% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.513.940.803 zł, co stanowi 42,3% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.414.418.831 zł, co stanowi 41,8% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3.155.349 zł, co stanowi 33,8% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 96.366623 zł, co stanowi 51,2% planu po zmianach.

 

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2012 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2012 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r.


W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 633.599 zł.

Za I kwartał 2012 roku

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2012 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 777.731.626 zł, co stanowi 24,2% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 723.669.553 zł, co stanowi 24,0% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne 
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 706.994.726 zł, co stanowi 25,4% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 16.674.827 zł, co stanowi 7,1% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.821.501 zł, co stanowi 25,2% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 52.240.572 zł, co stanowi 27,8% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 764.712.009 zł, co stanowi 21,6% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 715.436.492 zł, co stanowi 21,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 914.041 zł, co stanowi 10,3% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 48.361.476 zł, co stanowi 25,7% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2012 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01- 31.03.2012 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 586.332,22 zł.

Za 2011 rok
Za III kwartał 2011 roku

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2011 r

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2011 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.046.959.539 zł, co stanowi 69,5% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.891.526.245 zł, co stanowi 68,9% planu po zmianach z tego:
  • dochody na zadania własne 
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.865.623.098 zł, co stanowi 71,4% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 25.903.147 zł, co stanowi 19,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.777.935 zł, co stanowi 84,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 149.655.359 zł, co stanowi 77,9% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.092.854.364 zł, co stanowi 63,0% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.942.496.329 zł, co stanowi 62,2% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 5.020.928 zł, co stanowi 62,2% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 145.337.107 zł, co stanowi 75,7% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2011 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2011 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2011 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 91.758 zł, w tym w III kwartale w wysokości 36.215 zł

Za I półrocze 2011 roku

Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2011 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1 363 489 906 zł, co stanowi 46,8% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1 259 184 754 zł, co stanowi 46,4% planu po zmianach 
  z tego:
  • dochody na zadania własne 
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1 240 625 532 zł, co stanowi 48,0% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 18 559 222 zł, co stanowi 14,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 3 824 078 zł, co stanowi 56,2% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 100 481 074 zł, co stanowi 52,6% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1 382 699 797 zł, co stanowi 42,0% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1 282 221 222 zł, co stanowi 41,5% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3 386 140 zł, co stanowi 42,2% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 97 092 435 zł, co stanowi 50,8% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2011 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2011 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 55 543,40 zł w tym w II kwartale 18 272,69 zł.

Za I kwartał 2011 roku

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2011 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta łodzi za I kwartał 2011 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 683.404.216 zł, co stanowi 23,7% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 627.422.370 zł, co stanowi 23,3% planu po zmianach
  z tego:
   • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 618.319.437 zł, co stanowi 24,1% planu po zmianach
   • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 9.102.933 zł, co stanowi 7,3% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.505.597 zł, co stanowi 22,0% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 54.476.249 zł, co stanowi 28,7% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 638.753.399 zł, co stanowi 19,7% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 589.579.243 zł, co stanowi 19,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.353.758 zł, co stanowi 17,0% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 47.820.398 zł, co stanowi 25,2% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:


W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2011 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 37.270,71 zł.
WPF miasta Łodzi na lata 2013-2031

Uchwała Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013–2031


WPF miasta Łodzi na lata 2012-2031

Uchwała Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodz


WPF miasta Łodzi na lata 2011-2031

Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi


Budżet na rok 2017
 • XXXIX/1029/16

  Uchwała Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

 • XXXIX/1030/16

  Uchwała Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040

Budżet na rok 2016
 • XXII/531/15

  Uchwała Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok
 • XXII/532/15

  Uchwała Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016–2040
Budżet na rok 2015
 • IV/50/15

  Uchwała Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
 • IV/51/15

  Uchwała Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015–2040
Budżet na rok 2014
 • LXXIX/1646/14

  Uchwała Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące budżetu Miasta Łodzi na 2014 r. uchwalonego w dniu 16 stycznia 2014 r. przez Radę Miejską w Łodzi).
 • LXXIX/1647/14

  Uchwała Nr LXXIX/1647/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014–2031.
Budżet na rok 2013
 • LIX/1243/13

  Uchwała Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2013-2031.
 • LIV/1118/12

  Uchwała Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.
Budżet na rok 2012
 • XXIX/514/11

  Uchwała Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
 • XXIX/513/11

  Uchwała Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

Część I – Zestawienia tabelaryczne

 • Załącznik nr 1

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
 • Załącznik nr 2

  Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok
 • Załącznik nr 3

  Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok
 • Tabela nr 1

  Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE
 • Tabela nr 2

  Dochody miasta Łodzi na 2012 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Tabela nr 3

  Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2012 rok z podziałem na bieżące i majątkowe
 • Tabela nr 4

  Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów
 • Tabela nr 5

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
 • Tabela nr 6

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg zadań
 • Tabela nr 7

  Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Tabela nr 8

  Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
 • Tabela nr 9

  Przychody i rozchody w 2012 roku
 • Tabela nr 10

  Budżet miasta Łodzi na 2012 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 • Tabela nr 11

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Tabela nr 12

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Tabela nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2012 rok

Część III - Materiały informacyjne

Budżet na rok 2011
 • VI/52/11

  Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.

Część I – Zestawienia tabelaryczne

 • Załącznik nr 1

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.
 • Załącznik nr 2

  Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok.
 • Załącznik nr 3

  Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok.
 • Tabela nr 1

  Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE.
 • Tabela nr 2

  Dochody miasta Łodzi na 2011 rok związane z realizacją zadań: z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Tabela nr 3

  Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z podziałem na bieżące i majątkowe.
 • Tabela nr 4

  Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w układzie działów i rozdziałów.
 • Tabela nr 5

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.
 • Tabela nr 6

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg zadań.
 • Tabela nr 7

  Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Tabela nr 8

  Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.
 • Tabela nr 9

  Przychody i rozchody w 2011 roku.
 • Tabela nr 10

  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaS napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Tabela nr 11

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Tabela nr 12

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Tabela nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2011 rok.

Część III - Materiały informacyjne

Budżet na rok 2010

Uchwała Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok.

Część I - Zestawienia tabelaryczne

 • Załącznik

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok
 • Tabela nr 1

  Dochody ogółem wg źródeł, z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE
 • Tabela nr 2

  Dochody miasta Łodzi na 2010 rok związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Tabela nr 3

  Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z podziałem na bieżące i majątkowe
 • Tabela nr 4

  Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi w układzie działów i rozdziałów
 • Tabela nr 5

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok
 • Tabela nr 5a

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok
 • Tabela nr 6

  Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Tabela nr 7

  Rezerwa ogólna i celowe
 • Tabela nr 8

  Przychody i rozchody w 2010 roku
 • Tabela nr 9

  Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
 • Tabela nr 10

  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 • Tabela nr 11

  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 • Tabela nr 12

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Tabela nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2010 rok
 • Tabela nr 14

  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku
 • Tabela nr 15

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
 • Tabela nr 5

  Struktura dochodów ogółem
 • Tabela nr 6

  Struktura dochodów według rodzajów
 • Tabela nr 7

  Struktura dochodów według rodzajów
 • Tabela nr 8

  Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem
 • Tabela nr 9

  Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne
 • Tabela nr 10

  Struktura wydatków według działów ogółem
 • Tabela nr 11

  Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne
 • Tabela nr 12

  Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne
 • Tabela nr 13

  Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne
 • Tabela nr 14

  Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów - zadania własne
 • Tabela nr 15

  Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 2010
 • Tabela nr 16

  Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 2010
 • Tabela nr 17

  Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet
 • Tabela nr 18

  Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet
 • Tabela nr 19

  Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 2010
 • Tabela nr 20

  Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet
 • Tabela nr 21

  Zadania majątkowe

Uchwała Nr LXXVIII/1390/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym.

Budżet na rok 2009

Uchwała Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok.

 • Załącznik Nr 1

  Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe
 • Załącznik Nr 2

  Dochody według źródeł powstawania
 • Załącznik Nr 3

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem
 • Załącznik Nr 4

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień
 • Załącznik Nr 5

  Wydatki w układzie działów - zadania ogółem
 • Załącznik Nr 6

  Wydatki w układzie działów i rozdziałow - zadania ogółem
 • Załącznik Nr 7

  Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem
 • Załącznik Nr 8

  Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem
 • Załącznik Nr 9

  Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
 • Załącznik Nr 10

  Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku
 • Załącznik Nr 11

  Plan nakładów majątkowych w 2009 roku - Zadania jednoroczne
 • Załącznik Nr 12

  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych
 • Załącznik Nr 13

  Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych
 • Załącznik Nr 14

  Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok
 • Załącznik Nr 15

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2009 rok
 • Załącznik Nr 16

  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Załącznik Nr 17

  Przychody i rozchody w 2009 roku
 • Załącznik Nr 18

  Rezerwy - celowa i ogólna
 • Załącznik Nr 19

  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 • Załącznik Nr 20

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 • Załącznik Nr 21

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
 • Załącznik Nr 22

  Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
 • Załącznik Nr 23

  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku
 • Załącznik Nr 24

  Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne
Budżet na rok 2008

Uchwała Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok.

Budżet na rok 2007
 • V/74/07

  Uchwała Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.
 • Załącznik Nr 1

  Dochody według źródeł powstawania;
 • Załącznik Nr 2

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 3

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień;
 • Załącznik Nr 4

  Wydatki w układzie działów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 5

  Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 6

  Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 7

  Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów - zadania własne;
 • Załącznik Nr 8

  Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
 • Załącznik Nr 9

  Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku. Zadania wieloletnie i jednoroczne;
 • Załącznik Nr 10

  Plan nakładów majątkowych w 2007 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI);
 • Załącznik Nr 11

  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych;
 • Załącznik Nr 12

  Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych;
 • Załącznik Nr 13

  Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2007 rok;
 • Załącznik Nr 14

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2007 rok - dział 750 oraz dział 900;
 • Załącznik Nr 15

  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Załącznik Nr 16

  Przychody i rozchody w 2007 roku;
 • Załącznik Nr 17

  Rezerwy - celowa i ogólna;
 • Załącznik Nr 18

  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok;
 • Załącznik Nr 19

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok;
 • Załącznik Nr 20

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok;
 • Załącznik Nr 21

  Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
 • Załącznik Nr 22

  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku;
 • Załącznik Nr 23

  Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2007 r. i lata następne;
 • Załącznik Nr 24

  Informacja opisowa - DOCHODY;
 • Załącznik Nr 25

  Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE;
 • Załącznik Nr 26

  Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE;
 • Załącznik Nr 27

  Zestawienie zadań zleconych;
 • Załącznik Nr 28

  Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE;
 • Załącznik Nr 29

  Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ;
 • Układ graficzny

  Układ graficzny
Budżet na rok 2006
 • LX/1141/05

  Uchwała Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok.
 • Załącznik Nr 1

  Dochody według źródeł powstawania;
 • Załącznik Nr 2

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 3

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień;
 • Załącznik Nr 4

  Wydatki w układzie działów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 5

  Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 6

  Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 7

  Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów- zadania własne;
 • Załącznik Nr 8

  Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
 • Załącznik Nr 9

  Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku. Zadania wieloletnie i jednoroczne;
 • Załącznik Nr 10

  Plan nakładów majątkowych w 2006 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI);
 • Załącznik Nr 11

  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 • Załącznik Nr 12

  Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok;
 • Załącznik Nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2006 rok - dział 750 oraz dział 900;
 • Załącznik Nr 14

  Budzet uchwalony miasta Łodzi na 2006 rok. Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Załącznik Nr 15

  Przychody i rozchody w 2006 roku;
 • Załącznik Nr 16

  Budżet miasta Łodzi na 2006 rok. Rezerwy - celowa i ogólna;
 • Załącznik Nr 17

  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok;
 • Załącznik Nr 18

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok;
 • Załącznik Nr 19

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok;
 • Załącznik Nr 20

  Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
 • Załącznik Nr 21

  Załącznik Nr 21 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku;
 • Załącznik Nr 22

  Informacja opisowa - DOCHODY;
 • Załącznik Nr 23

  Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE;
 • Załącznik Nr 24

  Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE;
 • Załącznik Nr 25

  Zestawienie zadań zleconych;
 • Załącznik Nr 26

  Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE;
 • Załącznik Nr 27

  Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.
Budżet na rok 2005
 • XLII/747/04

  Uchwała Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 1

  Dochody według źródeł powstawania;
 • Załącznik Nr 2

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 3

  Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień;
 • Załącznik Nr 4

  Wydatki w układzie działów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 5

  Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 6

  Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;
 • Załącznik Nr 7

  Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów- zadania własne;
 • Załącznik Nr 8

  Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
 • Załącznik Nr 9

  Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku;
 • Załącznik Nr 10

  Plan nakładów majątkowych w 2005 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI);
 • Załącznik Nr 11

  Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych w 2005 roku;
 • Załącznik Nr 12

  Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok;
 • Załącznik Nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2005 rok - dział 750 oraz dział 900;
 • Załącznik Nr 14

  Budzet uchwalony miasta Łodzi na 2005 rok. Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Załącznik Nr 15

  Przychody i rozchody w 2005 roku;
 • Załącznik Nr 16

  Budżet miasta Łodzi na 2005 rok. Rezerwy - celowa i ogólna;
 • Załącznik Nr 17

  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok;
 • Załącznik Nr 18

  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok;
 • Załącznik Nr 19

  Budżet Miasta Łodzi na 2005 r. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
 • Załącznik Nr 20

  Zestawienie zadań i wysokość limitów obciążających wydatki budżetu 2006 roku;
 • Załącznik Nr 21

  Informacja opisowa - DOCHODY;
 • Załącznik Nr 22

  Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE;
 • Załącznik Nr 23

  Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE;
 • Załącznik Nr 24

  Zestawienie zadań zleconych;
 • Załącznik Nr 25

  Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE;
 • Załącznik Nr 26

  Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIANA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.
Budżet na rok 2003

UCHWAŁA NR VI/74/03 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2003 rok.

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) i na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. pkt. 4 i 9 lit. c, d, i, pkt. 10 i art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) i art. 12 pkt. pkt. 5 i 8 lit. c, d, pkt. 9 w związku z art. 91, ust. 1 i art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2003.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości  
1.532.044.316 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2  
  z tego:  
  1) dochody na zadania własne w wysokości  
1.414.806.242 zł
 
  z tego:  
  a/ gmina w wysokości  
1.103.258.787 zł
 
  w tym:  
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  
6.000.000 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 14  
  b/ powiat w wysokości  
311.547.455 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2  
   
2) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości
 
 
69.507.039 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 i nr 3  
  3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości  
44.047.511 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr  1 i nr 2 i nr 3  
  4) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  
2.853.524 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr  1 i nr 2 i nr 3  
  5) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  
830.000 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr  1 i nr 2 i nr 3  
§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  
1.631.701.225 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5  
  z tego:  
  1) wydatki bieżące na zadania własne  
1.282.340.932 zł
 
  z tego:  
  a/ gmina w wysokości  
915.359.716 zł
 
  w tym:  
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  
6.000.000 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 14  
  b/ powiat w wysokości  
366.981.216 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 i nr 6  
  2) wydatki majątkowe na zadania własne w wysokości  
232.821.569 zł
 
   
z tego:
 
 
  a) gmina  
180.649.986 zł
 
  w tym z tytułu 50% umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  
1.865.552 zł
 
  z tego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:  
  - „Budowa GOŚ ŁAM etap I zadanie 2, 3 i 3a”  
1.400.000 zł
 
  - „Program obszarowy wod. - kan. Rokicie Kurak - Zatorze Etap I”  
250.000 zł
 
  - „Program obszarowy wod. - kan. Stoki - Sikawa”  
215.552 zł
 
  b) powiat  
52.171.583 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10  
  3) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości  
69.507.039 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 i nr 6  
  4) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości  
44.047.511 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 i nr 6  
  5) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  
2.853.524 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 i nr 6  
  6) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  
130.650 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 i nr 6  
§ 4. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości  
2.700.000 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 16.  
§ 5. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości  
10.110.000 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 16.  
§ 6. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi  
99.656.909 zł
 
§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości  
109.740.200 zł
 
  z tego:  
  - spłata pożyczek w kwocie  
15.268.200 zł
 
  - spłata kredytów w kwocie  
94.472.000 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 15.  
§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości  
209.397.109 zł
 
  Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są:  
  1) kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w wysokości  
68.700.000 zł
 
  2) pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  
17.220.000 zł
 
  3)długoterminowe kredyty bankowe w wysokości  
90.000.000 zł
 
  4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości  
33.477.109 zł
 
  zgodnie z załącznikiem nr 15.  
§ 9. Wykaz nakładów majątkowych Miasta oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr  8, nr 9 i nr 10.  
§ 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.  
§ 11. Ustala się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12 w wysokości  
38.898.000 zł
 
§ 12. Wyodrębnia się środki finansowe dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości  
1.405.218 zł
 
§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2003 do:  
  1) samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości  
10.000.000 zł
 
  2) samodzielnego udzielania poręczeń do wysokości  
5.000.000 zł
 
  3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości
po przedstawieniu sprawy na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej.
 
40.000.000 zł
 
§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:  
 
 1. dokonywania w zakresie wydatków bieżących zmian w działach polegających na:
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy podmiotami realizującymi budżet,
 2. dokonywania w zakresie wydatków majątkowych zmian w działach między podmiotami i zadaniami, w ramach zadań określonych we właściwych załącznikach, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty,

 3. lokowania w bankach środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2003 roku.
 
 
§ 15. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2003 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17.  
§ 16. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2003 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 18.  
§ 17. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków na 2003 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 19.  
§ 18. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 20.
 
§ 19. W związku z zapisem § 8 pkt. 2 i 3 postanawia się zaciągnąć w 2003 roku:  
- kredyt długoterminowy do kwoty 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta Łodzi
- pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 17.220.000 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
 
§ 20. Wymieniony wyżej kredyt będzie realizowany do 30.12.2003 r.  
§ 21.
 1. Kredyt będzie spłacony w latach 2004 - 2010 z dochodów własnych budżetu Miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Spłaty pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następować będą w latach 2004 - 2006 z dochodów własnych budżetu miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
§ 22. Wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2003 zostaną sfinansowane z wydatków budżetu Miasta w latach 2003 - 2010.  
§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do podjęcia czynności formalno - prawnych, mających na celu wykonanie postanowień uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez Miasto i wybór najkorzystniejszej oferty bankowej.  
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  
     

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi
Sylwester PAWŁOWSKI

 

Informację wprowadził(a): Migracja danych (16.08.2017 12:45)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (13.02.2018 12:52)

Ilość odwiedzin: 31705

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
13.02.2018 12:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2018 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2018 14:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2018 14:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.12.2017 09:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.12.2017 09:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 09:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2017 09:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.10.2017 16:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2017 16:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.09.2017 08:49 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:43 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:25 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:18 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:16 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 08:58 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.08.2017 22:41 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:34 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:08 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:03 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:51 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:39 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:36 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:34 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 17:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 17:49 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:59 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:58 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:57 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:22 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:04 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:02 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:28 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:01 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:00 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:54 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:23 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:09 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:55 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:49 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:44 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:29 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:19 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:15 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:12 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:11 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:35 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:35 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:31 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:28 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:27 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:26 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:25 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:17 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:08 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:04 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:01 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:00 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:54 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:49 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:45 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:38 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:28 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:27 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:26 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:19 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:13 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:08 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:01 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:59 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:59 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:58 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:57 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:56 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:51 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:47 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:47 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:45 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:31 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:49 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:49 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:43 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:41 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:39 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:34 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:31 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:20 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:19 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:56 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:20 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:14 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:13 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:12 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:05 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:58 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:48 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:40 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:14 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:12 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:10 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:05 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:58 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:53 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:33 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:33 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:20 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:11 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:28 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:27 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:25 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:19 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:10 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:03 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:50 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:49 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:44 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:42 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:32 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:30 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:27 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:09 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:09 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:07 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:04 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:03 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:54 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:52 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:49 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:44 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:41 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:39 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:38 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:36 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:35 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:34 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:32 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:31 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:26 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:15 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 12:45 Migracja danych Utworzenie strony