Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 22 kwietnia br. sukcesywnie dopuszczona będzie osobista obecność interesantów w USC w sprawach:

  • związanych z zawarciem małżeństwa,
  • dotyczących uznania ojcostwa dziecka,
  • złożenia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Sprawy te załatwiane będą po uprzednim umówieniu wizyty w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100.

Wizyty umawiane będą:

  • w sprawach związanych z UZNANIEM OJCOSTWA telefonicznie pod numerem 42 638-50-95,
  • w sprawach dotyczących ŚLUBÓW telefonicznie pod numerem 42 638-50-97,
  • w sprawach dotyczących złożenia oświadczeń o POWROCIE DO NAZWISKA – telefonicznie pod numerem - 42 638-54-94.

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (22.04.2020 13:12)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (26.05.2020 09:23)

Informację opracował(a): Izabela Pańczyk (22.04.2020)

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego

Ilość odwiedzin: 1252