Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

Uwaga!

Od dnia 23-11-2020 r. do odwołania Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w poniedziałki będzie nieczynny dla realizowania innych spraw z wyjątkiem sporządzenia aktów zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi informuje,że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 2316), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 6068/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi, w czasie uroczystości ślubnych, oprócz obsługi, w Urzędzie Stanu Cywilnego może znajdować się jednocześnie:

 • w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 - 5 osób,
 • w siedzibie przy al. Piłsudskiego 100 - 5 osób.

Do tej liczby NIE WLICZA SIĘ:

 • dzieci do 13 roku życia,
 • osób towarzyszących gościom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nie mogącym poruszać się samodzielnie.

Obecni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Wnioski do Archiwum USC o odpisy aktów stanu cywilnego mogą być składane: 

 • korespondencyjnie za pośrednictwem poczty. Informacje oraz przykładowy wzór wniosku znajdziesz na stronie BIP UMŁ,

 • elektronicznie przez  ePUAP- elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ:
  https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/formularze-elektroniczne/

 • poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do urzędu al. Piłsudskiego 100,

 • osobiście w budynku USC, przy al. Piłsudskiego 100, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty nr tel. 42 638 54 77, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek, piątek 8.00–16.00, we wtorki  9.00–17.00.

Uwaga! ilość przyjętych w danym dniu osób jest ograniczona. Zachęcamy do wysyłania wniosków korespondencyjnie albo elektronicznie. Zamówione dokumenty będą wysyłane na wskazany we wniosku adres do korespondencji.

Informujemy, że dokumenty zamówione przed 19.10.2020 i nie odebrane w umówionym terminie  będą wysłane po uprzednim złożeniu pisemnej  dyspozycji umieszczonej w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego przy al. Piłsudskiego 100 albo drogą korespondencyjną. Dyspozycja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, która składała wniosek, datę złożenia wniosku, rodzaj zamówionego odpisu aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) oraz adres do korespondencji na jaki należy wysłać dokument.

 

W USC przy al. Piłsudskiego 100  po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie  realizowane są  sprawy dotyczące rejestracji bieżącej:

 • kontakt w sprawie małżeństw: 42 638 54 39
 • kontakt w sprawie sporządzenia aktów urodzeń i uznania ojcostwa:  42 638 50 95
 • kontakt w sprawie transkrypcji aktów zagranicznych, sprostowań i uzupełnień w aktach stanu cywilnego,  złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie, zmiany imienia i nazwiska 42 638 54 18

Konieczność umówienia wizyty nie dotyczy sporządzania aktów zgonu!

 

UWAGA!

Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek i własnego długopisu. 

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.

Opisy spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego


Metryka strony i historia zmian