Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

Uwaga!

Od dnia 23-11-2020 r. do odwołania Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w poniedziałki będzie nieczynny dla realizowania innych spraw z wyjątkiem sporządzenia aktów zgonu.

Ceremonia zawarcia małżeństwa w USC – obowiązujące ograniczenia

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi, w czasie uroczystości ślubnych, oprócz obsługi, w Urzędzie Stanu Cywilnego może znajdować się jednocześnie:

 • w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 - 8 osób,
 • w siedzibie przy al. Piłsudskiego 100 - 8 osób.

Do tej liczby NIE WLICZA SIĘ:

 • dzieci do 13 roku życia,
 • osób towarzyszących gościom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nie mogącym poruszać się samodzielnie,
 • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które okażą zaświadczenie na tę okoliczność.

Obecni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.


 1. Archiwum Akt Stanu Cywilnego – jak otrzymać odpis aktu stanu cywilnego

Wnioski do Archiwum USC o odpisy aktów stanu cywilnego mogą być składane: 

Uwaga! ilość przyjętych w danym dniu osób jest ograniczona. Zachęcamy do wysyłania wniosków korespondencyjnie albo elektronicznie. Zamówione dokumenty będą wysyłane na wskazany we wniosku adres do korespondencji.

 

Sprawy z zakresu:

 1. Oddziału Postępowań Administracyjnych
  • sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego oraz rozwodów przeprowadzonych za granicą,
  • zmiany imienia i nazwiska oraz  transkrypcji aktów zagranicznych 
 1. Oddziału Rejestracji Stanu Cywilnego
  • Rejestracja urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i innych oświadczeń dotyczących dziecka
  • zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, ślub konkordatowy), wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą i zaświadczeń o stanie cywilnym

można załatwić osobiście w USC przy al. Piłsudskiego 100  po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem strony wizyty.uml.lodz.pl i okazaniu potwierdzenia umówionej wizyty otrzymanego w wiadomości SMS/e-mail po jej zarezerwowaniu.

 

Konieczność umówienia wizyty nie dotyczy sporządzania aktów zgonu!

Potwierdzeniem dokonania rezerwacji terminu wizyty w USC jest otrzymanie wiadomości SMS/ e-mail.

 

Kontakt telefoniczny: 

Archiwum USC 42 638 54 77

Odział Postępowań Administracyjnych 42 638 54 18

Odział Rejestracji Bieżącej

 • W sprawie urodzeń 42 638 50 95
 • W sprawie małżeństw 42 638 54 39

Uwaga!

Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek i własnego długopisu. 

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.

Opisy spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego


Metryka strony i historia zmian