Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Borzęcka Henryka

Powiatowy Urząd Pracy

Borzęcka Iwona

Powiatowy Urząd Pracy

Borzęcka Katarzyna

prezes zarządu spółki

Bosakowski Romuald

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Braszka Monika

Biblioteki Publiczne

Braun Paweł

Administracja Nieruchomościami

Brodowicz Irena Teresa

zastępca dyrektora

Bruzi Sylwester

Dyrektor Przychodni Specjalistycznej

Brykała Irena Stanisława

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Brylikowska Barbara

Biblioteki Publiczne

Bryszewska Joanna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Brzeska Maria

Centrum Świadczeń Socjalnych

Brzezicka Anna